Recruitment tips / Personeelsbeleid / Pesten op de werkvloer: zo ga je het tegen

Pesten op de werkvloer: zo ga je het tegen

Pesten op de werkvloer: zo ga je het tegen

Niemand heeft ooit beweerd dat je beste vrienden moet zijn met je werknemers. Soms moet je ze aanspreken omdat ze niet productief genoeg zijn, of omdat hun werk niet voldoet aan de norm. Of je moet ze zelfs ontslaan. Maar wanneer een strikte managementstijl de grens overschrijdt naar pesten op de werkvloer, lijdt de hele organisatie daaronder.

Het zijn niet alleen managers: pestkoppen op het werk kunnen worden aangetroffen van de directiekamer tot aan de receptie. Goede managers stimuleren werkplekken zonder pesterijen, maar het is belangrijk dat iedere betrokkene leert hoe kan worden omgegaan met pestkoppen op het werk.

Wat houdt pesten op de werkvloer precies in?

Het Workplace Bullying Institute (WBI) definieert het als herhaaldelijk aanstootgevend gedrag tegen een of meer personen (die de ‘mikpunten’ worden genoemd) dat stress veroorzaakt, het moreel op de werkplek schaadt, of andere nadelige gevolgen heeft. Het kan vele verschillende vormen aannemen, doorgaans aangestuurd door de wens van de pestkop om hun mikpunt(en) te controleren inclusief:

  • Intimidatie, vernedering of bedreigingen;
  • Inmenging in of sabotage van het werk van het mikpunt; of
  • Verbaal geweld.

Op basis van een werknemerse enquête in de VS in 2017 schat het WBI dat 61 procent van de Amerikanen zich bewust is van aanstootgevend gedrag op de werkplek en dat ongeveer twee van de vijf werknemers in de VS worden gepest. Van degenen die gepest worden, beweert 40% dat de pesterijen nadelige gevolgen hadden voor hun gezondheid, terwijl twee derde van de mikpunten hun baan kwijtraakten om aan de pesterijen te ontsnappen.

Het belang van een schriftelijk beleid omtrent pesten op de werkvloer

Een schriftelijk beleid zal pesten niet noodzakelijkerwijs voorkomen, maar het kan dienen als de basis voor de corrigerende maatregelen die mogelijk moeten worden genomen als het toch plaatsvindt. Het beleid omtrent pesten op de werkvloer dient uiteen te zetten hoe het bedrijf dit gedrag definieert, inclusief voorbeelden, en welke stappen werknemers – en managers – kunnen zetten om gevallen van pesten aan te pakken. De Society for Human Resource Management (SHRM) biedt een handige blauwdruk. Niet alleen ter bescherming van de werknemer, maar ook voor het bedrijf: pesten op het werk is strafbaar.

Pesten kan bestaan uit ogenschijnlijk onbeduidende handelingen die, op zichzelf, niet expliciet inbreuk doen op de werkplekregels. Bijvoorbeeld: een manager die herhaaldelijk een werknemer negeert of ‘vergeet’ hem uit te nodigen voor bijeenkomsten kan worden aangeduid als een pestkop. Een goed geschreven anti-pestbeleid zet iedereen ‘op scherp’ en kan worden geraadpleegd bij de benadering van een beschuldigde pestkop.

Voorbeelden van pesten op de werkvloer zijn onder andere verbaal geweld, beledigingen, roddelen, onredelijke kritiek leveren, mensen buitensluiten, kleinerende suggesties en grappen uithalen. De context is echter van groot belang, omdat deze handelingen doorgaans een patroon van aanstootgevend gedrag vormen.

Hoe kun je omgaan met pest op het werk

Ondanks de beste bedoelingen, inclusief vastgelegd beleid en actieve maatregelen om een pestvrije omgeving te stimuleren, valt een harmonieuze werkplek niet te garanderen. Dus wanneer pesten op het werk wordt vermoed of gemeld, is het belangrijk dat leidinggevenden ze serieus nemen en snel (maar bedachtzaam) handelen.

Onderneem ten eerste maatregelen om de veiligheid van het mikpunt te waarborgen, mogelijk door ze over te plaatsen naar een andere locatie, uit de buurt van de vermeende pestkop. Voer vervolgens een controle uit van de sfeer van de werkplek. Hoewel sommige werknemers uit zelfbescherming de kant van de pestkop zullen kiezen, biedt het nagaan van het algehele perspectief binnen de groep – zonder het op een verhoor te laten lijken – aanwijzingen over wat er echt gaande is.

Als de feiten erop wijzen dat de beschuldigde daadwerkelijk een grens heeft overschreden, dan dient die persoon zijn of haar verontschuldigingen aan te bieden aan het slachtoffer en andere potentiële gevolgen onder ogen te zien (inclusief mogelijk ontslag). Afhankelijk van de ernst van de pesterijen is het mogelijk gepast om het mikpunt begeleiding, betaald verlof of andere steun aan te bieden. Leidinggevenden dienen ook altijd attent te zijn op vergelding naderhand. Dat werknemers een oplossing hebben gevonden, betekent nog niet dat ze geen wrok koesteren.

Wil je pesten op de werkvloer een halt toeroepen en de moraal verbeteren? Wij kunnen je helpen

Pesten op het werk is de aartsvijand van teamwork en innovatie, en kan zeer demotiverend werken. Als je niet oplet kan het ook leiden tot rechtszaken voor je bedrijf. Pesten op het werk is namelijk strafbaar. Het is niet altijd makkelijk om pesterijen te herkennen of om ermee om te gaan, maar je hebt een belangrijke bondgenoot aan je zijde. Bij Monsterboard hebben we de informatie en hulpbronnen die je kunnen helpen om zowel je werkplek als je wervingsstrategie te verbeteren. Ontdek hoe je vandaag nog gratis handige tools kunt bemachtigen, van managementstrategieën tot wervingstips en nog veel meer. En hoe je gemakkelijk online bij ons een vacature plaatst.