Recruitment tips / Marktinformatie / Nieuws en meer / De toekomst van recruitment (in 2019 en verder)

De toekomst van recruitment (in 2019 en verder)

De toekomst van recruitment (in 2019 en verder)

Er is wellicht geen sector die zo aan veranderingen onderhevig is als recruitment. Schommelingen in de economie die voor plotselinge krapte zorgen, technologische ontwikkelingen die de manier van werven weer anders maken en maatschappelijke veranderingen (denk aan andere opvattingen over werk en diversiteit) die hun effect hebben op het recruitmentproces.

Om te peilen wat de huidige stand van zaken is, heeft Monster(board) daarom opnieuw het onderzoek World of Work uitgevoerd onder werkzoekenden en recruiters en de belangrijkste bevindingen verwerkt in het whitepaper De Toekomst Van Recruitment, dat hier gratis te downloaden is.

We kijken hierbij naar vier belangrijke thema’s die bepalend zijn voor hoe we nu en in de nabije toekomst zullen moeten werven en zorgen dat ons personeel tevreden blijft: baantevredenheid, vertrouwen, technologie (mobiel en sociaal) en diversiteit.

Enkele interessante uitkomsten uit het whitepaper zetten we hieronder alvast neer:

 

Baantevredenheid

– De Nederlandse werknemer is een stuk tevredener over zijn baan dan collega’s in omringende landen (81% van de Nederlanders is tevreden)

– Ondanks de hoge tevredenheid overweegt 14% in de komende weken op zoek te gaan naar een andere baan

– Een hoger salaris wordt door de meeste werknemers gezien als de manier om tevredenheid te verbeteren.

Vertrouwen

– Werknemers durven zich op het werk makkelijker uit te spreken over de inhoud van het werk dan over hun eigen groeikansen

– Bijna een kwart van de ondervraagden zegt bij de laatste baan een lager salaris te hebben geaccepteerd dan ze eigenlijk wilden.

Recruiters zijn optimistischer over het vertrouwen van hun werknemers dan werknemers zelf zeggen te zijn.

Technologie

– Slechts 19% van de Nederlandse werknemers zegt weleens via een mobiel apparaat gesolliciteerd te hebben

– Van alle respondenten zegt 42% geen behoefte aan chatbots te hebben

Social media winnen aan populariteit als het gaat om zoeken naar banen

Diversiteit

– Vrouwen zeggen twee keer zo vaak als mannen te maken hebben gekregen met ongelijkheid vanwege hun sekse.

– Van de Nederlandse vrouwen durft 31% om een salarisverhoging te vragen; van de mannen is dat 52%.

– Van de vier landen zegt 11% van de respondenten weleens seksuele intimidatie ervaren te hebben

Meer weten? Ook wat de resultaten betekenen voor recruitment in 2019 en verder? Download hier het whitepaper De Toekomst Van Recruitment