Recruitment tips / Marktinformatie / Nieuws en meer

Nieuws en meer

Lees meer over werving- en personeelsonderwerpen.

Wat betekent de AVG voor het sollicitatieproces?

Op 25 mei 2018 verandert de privacywetgeving. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in de gehele EU geldt en stuk uitgebreider is. Welke consequenties heeft dit voor het opslaan van gegevens van sollicitanten? Mogen cv’s nog wel bewaard worden en kun je als bedrijf nog wel een talentpool opbouwen? We legden deze vragen voor aan Maarten van Man van AVG Juristen.

Zo win je de War for Talent in 2018

Na jaren van broeiende spanningen en sluimerende wapenstilstanden lijkt de War for Talent nu echt losgebarsten. Volgens het CBS kwamen er in het afgelopen jaar circa 200 duizend nieuwe banen bij – de grootste banengroei sinds 2008 – en de verwachting is dat dit het komend jaar alleen maar verder zal toenemen. Hoe wapen je je hier als bedrijf tegen en zorg je dat je deze talentenoorlog in 2018 wint? We geven 7 wapens die in geen enkele serieus arsenaal mogen ontbreken.