Recruitment tips / Marktinformatie / Nieuws en meer / Lonen stabiliseren, bonussen stijgen

Lonen stabiliseren, bonussen stijgen

Lonen stabiliseren, bonussen stijgen

De loonontwikkeling in Nederland is in 2014 gestabiliseerd. Over de gehele linie lagen de lonen wel 1,4% lager dan het jaar ervoor, maar dat was een beduidend minder grote daling dan in 2013 toen de lonen met 6% daalden. Daar staat tegenover dat de bonussen in iedere sector toenamen. Ook de loontevredenheid nam in de meeste sectoren toe. Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, het rapport geeft inzicht in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland.

"Het is opvallend dat de bonussen zo fors gestegen zijn, terwijl het loon gedaald is", aldus Paulien Osse, directeur van Loonwijzer. "Het lijkt er op dat werkgevers met het oog op economisch herstel een vaste verhoging niet aandurven, maar dat ze de medewerkers op een flexibelere manier willen belonen."

Gian Zandonà, Managing Director van Monsterboard.nl vult aan: "Er is een trend van flexibel belonen. Je kunt spreken van een nieuwe realiteit waarin zowel werkgevers en werknemers hun balans moeten vinden."

Loonstijging in horeca, onderwijs en agrarische sector

In de horeca & het toerisme (+2,9 procent) en in de agrarische sector (+2,3 procent) steeg het bruto uurloon ten opzichte van 2013 het meest, het onderwijs liet met +0,6 procent een lichte stijging zien. In de productiesector (-3,7 procent), de bouw & techniek (-3,4 procent) en de juridische sector (-3,4 procent) daalde het loon juist en in de gezondheidszorg en de transport & logistiek bleef het gelijk. Het gemiddelde bruto uurloon is in Nederland het hoogst in het onderwijs (€ 16,50) en de productiesector (€ 15,70). In de horeca & het toerisme wordt met een gemiddeld uurloon van € 10,70 het minst verdiend. Ondanks dat het loon in deze sector laag is, is het aantal medewerkers met een minimumloon gezakt van 22 naar 18 procent.

Meer bonussen uitgekeerd in 2014

Uit het Loonwijzer/Monsterboard Wage Index blijkt dat het aantal waargenomen bonussen in 2014 in iedere sector steeg ten opzichte van 2013. Een eindejaar bonus ontvingen vooral veel medewerkers in het onderwijs en de gezondheidszorg. Respectievelijk 65 en 58 procent in 2014 tegenover 36 en 37 procent in 2013. Een 13e maand bonus werd het vaakst uitgekeerd in de financiële sector. Waar in 2013 6 procent van de medewerkers een 13e maand ontving, is dit aantal in 2014 opgelopen tot 14 procent.

Loontevredenheid gestegen

In de meeste sectoren nam de loontevredenheid ondanks een lichte loondaling toch toe. In de sector marketing & communicatie is men het meest tevreden, 46 procent van de medewerkers is content met hun loon. Dit is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2013. Marketing & communicatie wordt gevolgd door het onderwijs met een tevredenheid van 40 procent. In de agrarische sector (22 procent) en de horeca & toerisme (24 procent) zijn medewerkers het minst tevreden over hun salarisstrook.

Door de economische opleving zouden de lonen dit jaar wel weer eens kunnen gaan stijgen. Gian Zandonà: "In 2014 zagen we een flinke toename in het aantal vacatures. Het is afwachten wat voor effect dit heeft op de loonontwikkeling."

Kijk hier voor meer cijfers en tabellen.