Recruitment tips / Werving en Selectie / Kandidaten aannemen / Hoe zoeken werkzoekenden op internet

Hoe zoeken werkzoekenden op internet

Hoe zoeken werkzoekenden op internet

Met de opkomst van social media is het digitale recruitmentlandschap een stuk breder geworden. De komende weken zullen we op deze plek aandacht besteden aan het zoeken naar kandidaten via de verschillende vormen van digitale media. Maar eerst de vraag: hoe zoeken de kandidaten eigenlijk zelf?

Vacaturesites populairste zoekmedium

Vacaturesites blijven het populairste medium voor werkzoekenden. Volgens cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group maakt 58 procent van de werkzoekenden hiervan gebruik. En nog eens 33 procent zoekt via een CV die wordt achtergelaten op een vacaturesite. 21 procent oriënteert zich momenteel via sociale media op een baan. Dat is hetzelfde aantal dat zoekt via de eigen recruitmentsite van een bedrijf. 25 procent gebruikt zoekmachines, zoals Google.

Digitaal ori�ntatiegedrag werkzoekenden (bron: Intelligence Group 2012)

Werkzoekenden die werkzaam zijn in sectoren milieu, journalistiek, cultuur, financiën en communicatie maken het meest gebruik van vacaturesites. Inkopers het minst, hoewel van die groep toch nog steeds 42% zoekt via vacaturesites. Dat betekent dat van elke beroepsgroep minimaal vier op tien via vacaturesites zoeken. Ook managers (69%), ICT’ers (68%), marketeers (66%) en technici (56%) maken veel gebruik van vacaturesites.

Digitaal oriëntatiegedrag werkzoekenden (bron: Intelligence Group 2012)

Google als belangrijk startpunt

Uit de AGO-cijfers valt verder op dat een kwart van de werkzoekenden zich via zoekmachines oriënteert. Vorige maand bleek al uit cijfers van Studentenwerk en TNS/NIPO dat onder hoogopgeleide jongeren Google zelfs het populairste digitale medium is. Dat het daarmee de ‘vacaturesites naar de achtergrond verdringt’ vindt Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group wat kort door de bocht, omdat veel zoekopdrachten via Google uiteindelijk gewoon bij vacaturesites uitkomen. Google is volgens hem wel een belangrijk startpunt.

Dat blijkt ook uit het aantal werkgerelateerde zoekopdrachten die via Google worden gegenereerd. Het trefwoord ‘baan’ wordt maandelijks 823.000 keer ingevuld op Google in Nederland en het meervoud ‘banen’ 550.000 keer. Naar ‘vacature(s)’ wordt maandelijks zelfs 4 miljoen keer gezocht.

Zoekmachines zijn volgens AGO vooral populair onder werkzoekenden in de wat communicatieve en exacte beroepen, zoals cultuur, R&D, communicatie en IT.

Beroepen en leeftijden die zich ori�nteren via zoekmachines zoals Google (bron: Intelligence Group 2012)

Social media vooral voor communicatieve functies

Als het om totale bezoekersaantallen gaat, zijn sociale media ongekend populair geworden. In de top-10 van meest gebruikte websites nemen Facebook, Twitter en LinkedIn een prominente plek in. Toch zijn het niet de sites die werkzoekenden direct gebruiken als ze zich ori�nteren op een nieuwe baan. 21 procent van de werkzoekenden ori�nteert zich via social media.

Dat betekent niet dat social media geen rol van betekenis spelen. Geert-Jan Waasdorp: “Social media zijn interessant voor werkgevers om zelf kandidaten te vinden, kandidaten te screenen en te werken aan het employer brand. Vullen werkgevers dit goed in, worden zo ook makkelijker gevonden. Maar social media zijn nog geen echte media om naar een nieuwe baan te zoeken.”

Van de werkzoekenden die zich ori�nteren via social media zijn het vooral de werknemers in communicatieve beroepen. Journalistiek, communicatie, marketing en consultancy/advies staan allemaal in de top-5. Ook HR-personeel zelf weet de gang naar de sociale media te vinden.

Social media zijn vooral populair bij jeugdige werkzoekenden. Onder jongeren jonger dan 20 jaar staan social media op een derde plaats in het oriëntatiegedrag. Voor twintigers is dat een zevende plek. Naar mate de leeftijd toeneemt, neemt het gebruik van social media af. Toch gebruikt nog 20 procent van alle veertigers social media als ori�ntatiebron.

Conclusie: zorg voor ideale mix

Vacaturesites blijven de belangrijkste bron voor het vinden van personeel. Zowel via het plaatsen van een advertentie als via het vinden van kandidaten via een CV Database. Maar ook zoekmachines, social media en bedrijvensites bewijzen hun waarde in het digitale recruitmentproces, elk met hun eigen kracht. Wie alles uit de kast wil halen om de juiste kandidaten te vinden, moet deze middelen daarom beslist niet negeren. Breng eerst goed in kaart waar jouw doelgroep zich bevindt (Monsterboard kan daarbij assisteren) en zorg voor de ideale mix.

Dit bericht is eerder verschenen in HR talk op HR netwerk. Op HR Talk geeft Monsterboard, samen met andere kennisdragers, visie op ontwikkelingen en trends uit de wereld van werk.