Recruitment tips / Personeelsbeleid / Werknemersprestaties / Proeftijd, hoe gaat u daar mee om?

Proeftijd, hoe gaat u daar mee om?

Proeftijd, hoe gaat u daar mee om?

Een proeftijd geeft u de kans te beoordelen of die nieuwe werknemer daadwerkelijk de juiste persoon is voor uw vacature. De proefperiode duurt over het algemeen vier tot acht weken, en in dit tijdvak kunnen zowel u als de medewerker de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen.

Uw verwachtingen tijdens de proeftijd
Het is aan te raden tijdens de proefperiode een evaluatie te maken van het functioneren, de toewijding en geschiktheid van de nieuwe medewerker.

 • U kunt dit baseren op eerdere ervaring. Hoe lang deed de vorige persoon in zijn positie erover de kneepjes van het vak te leren?
 • Of u kunt samen met iemand die vergelijkbaar werk doet een aantal tijdstippen vaststellen waarop u kijkt hoe ver de nieuwe medewerker is.

Basiselementen voor een succesvolle proeftijd
Er zijn een aantal dingen die u moet doen om uw nieuwe werknemer een goede en eerlijke kans te geven zijn proeftijd te halen.

 • Geef de nieuwe werknemer een duidelijke taakomschrijving.
 • Geef een overzicht van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf.
 • Plan indien nodig trainingen in die hem helpen resultaat te behalen.
 • Leg uit wanneer de werknemer een evaluatie kan verwachten en hoe de beoordeling tot stand komt.
 • Plan wekelijkse een-op-eengesprekken in, waar u met de medewerker bespreekt op welke punten hij goed scoort en waar zijn prestaties nog voor verbetering vatbaar zijn.

Zorg er hoe dan ook voor dat u voor uzelf duidelijk voor ogen heeft wat de ijkpunten zijn en dat deze haalbaar en duidelijk meetbaar zijn.

Schroom niet de eisen af en toe bij te stellen. Als iemand moeite heeft met een bepaalde taak, zou u hem eerst wat makkelijkere werkzaamheden kunnen geven. Mocht het zo zijn dat hij het werk met de twee spreekwoordelijke vingers in zijn neus uitvoert, kunt u er aan denken hem in wat meer uitdagende werkzaamheden te voorzien om er achter te komen hoe ze daar mee omgaan.

Adviseer en geef opbouwende kritiek
Vergeet niet dat het voor iemand die net aan een nieuwe baan begint lastig kan zijn om te bepalen of hij goed werk levert. Help een nieuwe werknemer dus waar nodig en geef hem advies. Probeer kritiek opbouwend te houden, en geef oplossingen voor problemen in plaats van alleen aan te geven dat ze bestaan.

Ook de feedback van directe collega’s is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van een nieuwe medewerker. Vraag ze dan ook om een terugkoppeling, en geef deze informatie – anoniem natuurlijk – door aan het nieuwe personeelslid. Deze informatie zou zijn zelfvertrouwen een boost kunnen geven en anderzijds kan het aangeven waar ze hun werk nog kunnen verbeteren.

Een fout herstellen
Helaas zal niet elke werknemer die u aanneemt geschikt zijn voor de functie. Als u er achter komt dat u een fout heeft gemaakt, is het tijd hier naar te handelen.

Eerst is het belangrijk om duidelijk te hebben wat er mis is gegaan.

 • Waren uw verwachtingen misschien te hoog?
 • Waren er externe factoren zoals een afgelaste training die er voor zorgden dat een werknemer zijn doelen niet behaalde?
 • Wat kunt u er aan doen om de boel weer op de rails te krijgen?
 • Misschien is het wel de juiste persoon voor uw bedrijf, maar niet de juiste functie.

Vergeet niet dat niet iedereen even snel leert, en dat het soms loont iets meer geduld te hebben.

Mocht u een persoon voor het einde van zijn proeftijd wegsturen, houd dan een exit-gesprek waarin u hem uitlegt wat er misgegaan om ze verder te helpen in hun verdere carrière. Als u iemand laat gaan vanwege zijn gedrag, blijf dan zakelijk om te voorkomen dat de boel een juridisch staartje krijgt.

Ook u wordt beoordeeld
U bent natuurlijk niet de enige die tijdens de proefperiode een afweging maakt of hij wel de juiste beslissing heeft genomen. Als u wilt dat de werknemer blijft (en u niet opnieuw het hele wervingsproces hoeft te doorlopen) doet u er verstandig aan hem een belangrijk onderdeel te laten voelen van het team. Spreek uw waardering uit als ze goed werk verrichten en sta open voor vragen en opmerkingen.

Als de proeftijd voorbij is
De dag dat u uw nieuwe medewerker laat weten dat zijn proeftijd voorbij is, is er een om te glimlachen, opgelucht adem te halen en iedereen te vertellen dat uw wervingscampagne succesvol was. Recruiters worden immers niet alleen afgerekend op hoe snel ze nieuw personeel vinden en hoeveel kosten ze daarbij maken, het is ook belangrijk dat nieuwe medewerkers hun proeftijd doorstaan.

Vind vandaag jouw nieuwe werknemer met Monster

Het vinden van de juiste kandidaat met de juiste vaardigheden is altijd een uitdaging, of het nu goed gaat met de economie of niet. Wat als je jouw inspanningen zou kunnen vermenigvuldigen met een betrouwbare rekruteringsdeskundige aan je zijde? Dat kan! En Monster staat klaar om je daarbij te helpen. Met een grote database van kandidaten en wervingsinzichten staat Monster voor je klaar om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Profiteer van onze speciale aanbiedingen door vandaag je vacature te plaatsen.