Skip Nav

Leidraad voor het herkennen en vermijden van identiteitsdiefstal

Hebt u meer hulp nodig?

Hebt u hulp nodig om u aan te melden op uw account? Neem contact met ons op hier.

Hebt u een klacht over privacy of een vraag over privacy die niet beantwoord werd in de meest gestelde vragen? Laat het ons hier weten.

Leidraad voor het herkennen en vermijden van identiteitsdiefstal

Elk jaar wordt van miljoenen mensen de identiteit gestolen. Misschien bent u zelf of iemand die u kent het slachtoffer geworden van wat tegenwoordig een van de snelst toenemende misdaden ter wereld is geworden. Maar met dit deskundige advies zult u weten welke stappen u kunt en zou moeten ondernemen -- voor en na het feit -- om het eventuele risico dat u loopt drastisch te verminderen.

Fraudebestrijding van Kroll heeft unieke ervaring in het helpen beschermen van bedrijven en gebruikers tegen gegevensdiefstal. Deze ervaringen uit eerste hand werden opgedaan bij het werken voor ’s werelds meest toonaangevende bedrijf voor risicobeheersing. Hier volgen 12 tips van Kroll en Monster:

1. Let op voor de term ‘voorkomen’
Geen enkele persoon en geen enkel product kunnen identiteitsdiefstal voor 100 procent voorkomen. Zo lang als criminelen voordeel hebben van het stelen, zal er diefstal zijn. Sensitieve persoonlijke informatie (SPI), zoals informatie over bankrekeningen en kredietkaarten is overal te vinden, opgeslagen en gearchiveerd op onnoemlijk veel manieren. Personen en bedrijven kunnen de toegankelijkheid tot SPI verkleinen en de desbetreffende voorzorgsmaatregelen verbeteren door te werken aan een verandering van de manier waarop wij informatie delen, verzamelen, opslaan en verwijderen. Als algemene regel verzamelt Monster geen SPI. Wanneer het aankomt op het beschermen van SPI, is waakzaamheid geboden. Controleer nauwkeurig elk product of elke dienst die het voorkomen van identiteitsdiefstal garanderen – wees op uw hoede.

2. Er zijn geen ‘garanties’
Deze uitspraak geldt voor veel dingen in het leven en identiteitsdiefstal vormt hierop geen uitzondering. Terwijl in een aantal gevallen fraude teruggedraaid kan worden naar de toestand van voor de diefstal, is dit bij diefstal van identiteit onmogelijk. Wanneer u door toedoen van een bedrieger of door een vergissing op de zwarte lijst van een vliegtuigmaatschappij staat, kunt u niet vertrekken. In dat geval zal ook de inmenging van een derde partij geen oplossing bieden. Dus controleer nauwkeurig elk product en elke dienst voordat u de hulp ervan inroept voor het herstellen van uw status van voor de diefstal. Ook moet u beseffen dat dit herstel tijd nodig heeft en dat u het hele systeem moet doorlopen om alles weer in orde te krijgen.

3. Kijk uit voor ‘gluurders’ en ‘tafelschuimers’
Zorg er bij het intoetsen van uw pincode voor dat niemand het kan zien en let op mensen die te dichtbij staan wanneer u in het openbaar uw kredietkaart gebruikt. Vooral sinds de opkomst van gsm’s met ingebouwde camera’s is het voor een over uw schouder glurende dief heel gemakkelijk om, als u even niet oplet, uw persoonlijke gegevens te bemachtigen. Ook is het raadzaam om geldautomaten te gebruiken waarmee u bekend bent. U kunt dan beter beoordelen of er iets aan de geldautomaat veranderd is of dat er iets verdachts te zien is. Door uw oplettendheid kan een poging tot het stelen van pincodes en bankgegevens daardoor aan het licht komen.

4. Bewaar uw SIS-kaart op een veilige plaats
Uw SIS-kaart bevat een schat aan vertrouwelijke informatie. Bewaar deze kaart niet tussen andere kredietkaarten of klantenkaarten, u zou hem gemakkelijk kunnen verliezen. Bedenk dat identiteitsdiefstal en oplichting niet alleen te maken hebben met geldzaken. Dieven kunnen het nummer van uw SIS-kaart gebruiken om een heel nieuw leven op te bouwen.

5. Vernietig de gegevens van uw oude computer voordat u hem afdankt
Door het wissen van gegevens zorgt u ervoor dat de computer die ruimte opnieuw kan gebruiken, maar de originele bits en bytes worden hierdoor niet verwijderd. Verwijder absoluut de harde schijf om er zeker van te zijn dat u geen persoonlijke gegevens rondstrooit of doorgeeft. Vaak wordt een beroep gedaan op Kroll om gegevens van een gewiste of beschadigde harde schijf te recupereren; zij zijn daar erg goed in – net als sommige professionele dieven.

6. Kies ‘Vergeet me’ in plaats van ‘Bewaar mijn gegevens’
Hoeveel websites zijn er niet die u regelmatig bezoekt en die u voorstellen automatisch uw gegevens te bewaren voor een volgend bezoek? Maak geen gebruik van deze optie! Als u gemak verkiest boven vertrouwelijkheid, is dat vragen om moeilijkheden. Hoe moeilijker u het voor hackers maakt om uw spoor te volgen naar een online winkel of een bankrekening, des te beter.

7. Vertrouw niet alleen op fraudewaarschuwingen en het blokkeren van rekeningen.
Fraudewaarschuwingen zijn bedoeld om een dief van identiteitsgegevens te beletten onder uw naam nieuwe rekeningen te openen. Door het blokkeren van een rekening beperkt u de toegang ertoe, en dat maakt het ook voor iemand anders moeilijk om nieuwe rekeningen te openen. Maar noch het een, noch het ander zal een dief ervan weerhouden uw SPI te verkopen, er belastingfraude mee te plegen of te gebruiken op een van de vele andere manieren waarmee oplichters profijt hebben van gestolen identiteiten.

8. Wees voorzichtig bij het posten van berichten
Online sociale netwerksites maken het gebruikers over de hele wereld gemakkelijk om te chatten, foto’s te versturen, personeel aan te nemen, afspraakjes te maken, cv’s rond te sturen, deel te nemen aan veilingen, etc. Maar omdat op internet elk verstuurde document gelinkt kan worden aan een ander, is het mogelijk dat de informatie die u geeft, blijft bestaan tot in de zogenaamde elektronische eeuwigheid.

9. Bewaar de sleutel
Wanneer u uitcheckt uit een hotel waar u in plaats van een sleutel een kaart heeft gekregen om de deur van uw kamer te openen, laat deze kaart dan daar niet achter. Bewaar deze kaart tot u veilig en wel thuis bent en vernietig hem dan of dank hem op een andere veilige manier af. Volgens sommigen is het kletspraat dat kaartsleutels belangrijke gegevens zoals nummers van kredietkaarten bevatten. Anderen zeggen dan weer dat er bewezen testen zijn dat persoonlijke gegevens gecodeerd aanwezig zijn in de magneetstrip. Zelfs als er geen eensluidend antwoord is, waarom zou u het risico nemen?

10. Wat zit er in uw portefeuille?
Maak fotokopieën van de persoonlijke papieren in uw portefeuille: rijbewijs, kredietkaarten, verzekeringsdocumenten, alles – zowel voorkant als achterkant. Stel dat u uw portefeuille verliest of dat deze gestolen wordt; u hoeft zich dan niet af te vragen wat erin zat en u zult snel de betrokken instanties kunnen informeren over wat er gebeurd is.

11. Herken en voorkom phishing e-mail
Phishing e-mails worden gebruikt om op bedrieglijke wijze persoonlijke informatie en rekeninggegevens te bemachtigen. Ze kunnen ook gebruikt worden om u aan te sporen tot het downloaden van kwaadaardige software. Vaak zal het bericht suggereren dat er een probleem is met de rekening van de ontvanger en dat daar onmiddellijk iets aan gedaan moet worden. Er zal ook een link worden gegeven naar een spoofwebsite waar aan de ontvanger gevraagd wordt persoonlijke informatie of rekeninggegevens in te vullen of kwaadaardige software te downloaden. Het team voor fraudebestrijding van Monster wijst u erop dat Monster u nooit zal vragen software te downloaden om toegang te krijgen tot uw account of om gebruik te maken van onze diensten.

12. Veilig zoeken naar werk
Let goed op welke gegevens u in uw cv opneemt, zeker als u dit online gebruikt. De volgende gegevens zou u bijvoorbeeld nooit mogen vermelden:

  • Nummer van de sociale zekerheid
  • Nummer van uw rijbewijs
  • Informatie over uw bankrekening
  • Gegevens van uw kredietkaart
  • Wachtwoorden
  • Geboortedatum

De hierboven vermelde persoonlijke informatie zou u ook nooit mogen meedelen aan een mogelijke werkgever voordat u er zeker van bent dat de werkgever en de mogelijke job legitiem zijn. Ofschoon het redelijk is dat er in een vroeg stadium van het aanwervingsproces gevraagd wordt naar uw opleiding, ervaringen en kwalificaties in verband met de toekomstige job, geef geen persoonlijke inlichtingen voordat u in een verder gevorderd stadium bent en u voldoende informatie heeft ingewonnen over de achtergrond van het bedrijf.

Het team voor fraudebestrijding van Monster voegt hieraan toe dat ofschoon fraude via internet veel voorkomt, het zwaartepunt lijkt te liggen bij bedrijven die zich toeleggen op online verkoop. Omdat Monster in eerste instantie een gratis dienst is en de contactgegevens die in een cv vermeld worden net zo goed ergens anders kunnen staan (bv. telefoonboek), kunt u ervan overtuigd zijn dat het posten van uw cv op Monster een veilige manier is om werk te zoeken of uw carrière te plannen. U moet echter voorzichtig zijn met de persoonlijke gegevens die u wilt vermelden.