Recruitment tips / Werving en Selectie / Kandidaten selecteren / Wat vinden werkzoekenden belangrijk bij een sollicitatie?

Wat vinden werkzoekenden belangrijk bij een sollicitatie?

Wat vinden werkzoekenden belangrijk bij een sollicitatie?

Hoe ervaren uw toekomstige medewerkers het sollicitatieproces? Welke informatie vinden ze belangrijk in een vacaturetekst en hoe tevreden zijn ze over de afhandeling van de procedure? We vroegen het aan ruim duizend personen als onderdeel van ons rapport Tijd voor beter. Vijf opvallende uitkomsten.

1 – Een op de vijf vindt functieomschrijving onduidelijk
Een van de opvallende uitkomsten uit het onderzoek is dat 21% van de ondervraagden vindt dat de functieomschrijving in vacatureteksten vaak onduidelijk is. Een op de vijf sollicitanten weet dus niet precies wat de inhoud van de functie is die in de vacaturetekst staat. Wie mismatches wil voorkomen en niet de juiste kandidaten wil mislopen, doet er dus goed aan om extra scherp te kijken naar de omschrijving van de functie. Blijf niet hangen in een standaard HR-profiel, maar praat met de manager van de afdeling over wat de functie daadwerkelijk inhoudt en schrijf dat zo concreet mogelijk op.

2 – Locatie en salaris belangrijk in vacaturetekst
Naast een goede functieomschrijving vinden sollicitanten vooral locatie in een vacature belangrijk. Ruim de helft vindt dat. Dat sluit aan bij een andere uitkomst uit onderzoek dat maar weinig werkzoekenden (16%) bereid zijn om te verhuizen. Ook een salarisindicatie wordt belangrijk gevonden (41%). Daarnaast is een beschrijving van het bedrijf (liefst met informatie over de werksfeer) iets wat gewaardeerd wordt door een groot deel van de werkzoekenden.

3 – Respons wordt op prijs gesteld
Werkzoekenden vinden dat er wel een aantal zaken verbeterd kunnen worden tijdens het werving- en selectieproces. Meer dan de helft vindt dat bedrijven beter om moeten gaan met het geven van respons op een sollicitatie (54%) en eenzelfde aantal vindt dat een eventuele afwijzing gepaard moet gaan met een goede motivatie (51%). Ook mag de respons van een kwart van de ondervraagden wel wat sneller en zou de sollicitatieprocedure helder mogen.

4 – Vacatures moeten actueel zijn
Naast de procedurele kant en een goede respons, vindt ruim een derde dat bedrijven er beter voor moeten zorgen dat vacatures op de site actueel zijn. Blijkbaar gebeurt dat toch niet overal op een goede manier. Duidelijk overleg tussen de HR-afdeling en de webmaster/communicatieafdeling is hierbij belangrijk als recruiters zelf de vacatures niet kunnen verwijderen. Voor je werkgeversmerk staat het slordig om oude vacatures nog online te hebben staan.

5 – Liever contact per e-mail dan telefoon
Na een sollicitatie verneemt het merendeel van de sollicitanten het liefste iets via e-mail. De telefoon wordt ook nog wel door een derde geprefereerd, maar andere communicatiemiddelen zoals whatsapp/sms of een bericht via een netwerk worden minder op prijs gesteld. Hetzelfde geldt voor het geval dat werkgevers kandidaten uit zichzelf willen benaderen voor een baan. E-mail wordt hier verreweg het meeste geprefereerd door de kandidaten. Telefoon staat op een goede tweede plaats en ook via een netwerk is mogelijk mits dat zakelijk is. Meer dan de helft beslist niet via een privé-netwerk benaderd worden.