Referenties nagaan

Referenties nagaan

Een simpele referentiecheck om te kijken of de kaniddaat zijn cv naar waarheid heeft opgesteld is slechts de eerste stap.
De tweede, en misschien wel veel belangrijkere, stap is nagaan of een sollicitant wel kan wat hij zegt
dat hij kan. Het is dus belangrijk om bij het nabellen van referenties niet alleen uit te vinden of een persoon
daar ook daadwerkelijk heeft gewerkt, maar ook hoe hij presteerde.

Voordat u vorige werkgevers of collega's gaat benaderen is het belangrijk om te weten dat u alleen een referentie mag opvragen als
de sollicitant hier toestemming voor geeft. Bij referenties verstrekt door de kandidaat is dit het geval, maar u mag niet op
eigen initiatief bedrijven bellen die op het cv staan.

Wat voor vragen kunt u stellen bij het nagaan van referenties?

Referentiecheck 1: de relatie

Maar wat voor vragen moet u de referenties stellen? Als u een referentie aan de telefoon heeft, is
“Wat is uw relatie met de kandidaat?” een goede vraag om te stellen. Met deze vraag zult u namelijk veel informatie inwinnen.
In eerste instantie komt u natuurlijk te weten of de kandidaat en de referentie daadwerkelijk hebben samengewerkt, en wat voor
arbeidsrelatie zij hadden. Werkte de kandidaat voor de persoon van de referentie? Of andersom? Waren het collega’s? Werkten ze
dagelijks samen of slechts incidenteel? Het antwoord op deze vraag zal u leren hoeveel waarde u moet hechten aan de antwoorden op
uw andere vragen.

Referentiecheck 2: de samenwerking

Antwoord op de vraag “Hoe lang hebben jullie samengewerkt?” geeft ook een indicatie over de waarde die u kunt hechten
aan de antwoorden. Als de referent immers langer met de kandidaat
heeft samengewerkt, kan hij u meer vertellen dan iemand die heel kort met hem heeft samengewerkt.

Referentiecheck 3: dagelijkse werkzaamheden

Hierna is het belangrijk te vragen wat de dagelijkse werkzaamheden van de kandidaat waren. Komt dit overeen met wat er op zijn cv staat?
Hoeveel de referent over de werkzaamheden weet te vertellen, zegt u ook gelijk wat over hoe
goed zij elkaar kennen. Een vaag of ontwijkend antwoord kan er op wijzen dat de referent niet erg betrokken was bij de werkzaamheden die op
het cv genoemd staat, maar het kan natuurlijk ook dat uw kandidaat wellicht minder ervaring heeft met de taken dat hij doet voorkomen.
Er moeten bij u alarmbellen gaan rinkelen als hij helemaal niets over werkzaamheden kan vertellen.

Referentiecheck 4: kwaliteiten

“Zou u deze persoon opnieuw aannemen?” Vraag vooral naar het waarom achter het antwoord. U krijgt hiermee inzicht
in de kwaliteiten en de werkhouding van de sollicitant.

Referentiecheck 5: toekomstperspectief

Een andere belangrijke vraag om te stellen is: “Wat vindt u dat de volgende stap in de carrière van de kandidaat
moet zijn?” Dit kan u meer vertellen over de geschiktheid van de sollicitant voor de functie. Maar ook
“Waar ziet u deze
persoon over 10 jaar” kan een goed beeld geven over waar de kandidaat naartoe wil in zijn werk en hoe ambitieus hij is.
De informatie van een recentere werkgever is hierin meer waardevol dan een bedrijf van jaren geleden. Carrierepad en wensen van de
kandidaat kunnen immers veranderen in de loop van de tijd.

Afronding

Aan het einde van het gesprek is het van belang vragen te stellen als “Waarom ging de kandidaat bij uw bedrijf weg?”
en “Had hij bij uw bedrijf kunnen blijven als hij dat had gewild?”

Dit is natuurlijk niet een complete lijst van alle vragen die u kunt stellen. Zie dit als een startpunt, dat u kunt gebruiken om meer informatie over sollicitanten in te winnen.

Meerdere referenties opvragen

Een referentie die wordt afgegeven door een oudwerkgever moet naar waarheid zijn. Toch kan het voorkomen dat een verstoorde werkrelatie of
persoonlijke opvattingen voor enigsinds eenzijdig gekleurde informatie kan zorgen. Benader dus altijd meerdere referenties om een zo goed
mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen.