Recruitment tips / Werving en Selectie / Kandidaten selecteren / Goede eigenschappen vinden bij sollicitanten: 10 tips

Goede eigenschappen vinden bij sollicitanten: 10 tips

Goede eigenschappen vinden bij sollicitanten: 10 tips

Is de kandidaat die tegenover je zit geknipt voor deze baan? Het is moeilijk om het zeker te weten nu de markt zo onstabiel is. Hoe kun je alle kwalificaties en eigenschappen voorspellen die je over zes maanden of een jaar nodig zult hebben?

Omdat de wereld van werk constant in beweging is – voortdurend onderhevig aan herstructurering, fragmentatie en vernieuwing van de markt – moet je de juiste sollicitatievragen stellen om te bepalen of de kandidaat over de goede eigenschappen beschikt die je nodig hebt om jouw bedrijf te laten groeien en mee te gaan met de constante veranderingen.

Oude werkomgevingen met een controlestructuur vereisten niet dezelfde flexibiliteit, hetzelfde aanpassingsvermogen en dezelfde brede zakelijke kennis als nieuwe, dynamische werkomgevingen. Aantrekkelijke kandidaten moeten flexibele, vlotte en gretige leerlingen zijn, zelfs wanneer ze over de juiste kwalificaties beschikken. Hier zijn enkele vragen die u kunt stellen om de goede eigenschappen te vinden die u nodig heeft.

1. Heeft de kandidaat een groot aanpassingsvermogen?

Je wil iemand die zich snel kan aanpassen aan veranderingen in de werkomgeving. Verandering is momenteel immers de enige constante factor binnen de meeste organisaties. Kan de kandidaat je voorbeelden geven over hoe ze in hun vorige functie in staat waren om te groeien tijdens, over te schakelen op en zich aan te passen aan veranderende werkomgevingen? Aanpassingsvermogen en de capaciteit om nieuwe rollen en denkwijzen aan te pakken zijn cruciaal wanneer de economische vooruitzichten veranderen.

2. Stellen ze goede vragen?

Iedereen weet dat je voorafgaand aan een sollicitatiegesprek onderzoek moet doen naar de betreffende functie. Maar wat ‘horen’ kandidaten tijdens het gesprek over het bedrijf of de werkzaamheden? Zijn ze in staat om te luisteren, verbanden te leggen en weloverwogen vragen te stellen over de kern van je bedrijf? Goede sollicitatievragen van de kandidaat kunnen je veel vertellen over hoe een kandidaat denkt en of ze in staat zullen zijn om in realtime een probleem vast te stellen en erop te reageren. Let hier goed op als u kandidaten met goede eigenschappen wilt selecteren die uw bedrijf kunnen versterken.

3. Zijn ze enorm nieuwsgierig?

Wat willen ze nog meer weten? Zitten ze vol met vragen? In een boek over nieuwsgierigheid merkt Todd Kashdan op dat nieuwsgierigheid draait om het “waarderen en opzoeken van dat wat nieuw is. In plaats van het wanhopig zoeken naar zekerheid, gaat het om het omarmen van onzekerheid.” Omdat een geweldige werknemer vandaag de dag een geweldige leerling moet zijn, vormt een enorme nieuwsgierigheid de sleutel tot hogere productiviteit en baanbrekende ideeën. Als die nieuwsgierigheid er is, kun je de juiste kandidaat selecteren.

4. Zijn ze in staat om patronen te herkennen in ongelijksoortige informatie?

Bergen van data en een overvloed aan informatie overweldigen momenteel ieders werkomgeving. Toont de kandidaat aan dat ze patronen en belangrijke trends kunnen herkennen in informatie, workflows en organisatiecrisissen? Traditionele werkomgevingen hadden werknemers nodig die effectief konden reageren, maar nieuwe marktcondities vereisen het vermogen om proactief te ‘zien’ wat er op de markt gebeurt en dit aan anderen te communiceren. Dit vermogen om patronen te herkennen in grote hoeveelheden informatie en data dient op je afvinklijstje voor alle kandidaten te staan, van de receptionist(e) tot aan de regionale verkoopmanager en de IT-beveiliger.

5. Zijn ze teamspelers?

Bij Netflix, waar de bedrijfscultuur draait om vrijheid en verantwoordelijkheid om marktleider te zijn op het gebied van innovatie, wordt de nadruk gelegd op het werven en behouden van uitzonderlijke collega’s die enorm goed kunnen samenwerken. Hoewel sommige bedrijven ‘briljante hufters’ tolereren, vereist de hedendaagse competitieve bedrijfsomgeving medewerkers die zeer goed kunnen samenwerken en over vaardigheden beschikken die groepen mensen succesvoller en productiever kunnen maken. Je wil geen ‘zwaan’ in dienst nemen, iemand die zo zelfsturend en creatief is dat ze moeite hebben om samen te werken, noch een ‘adelaar’, die alleen aan zichzelf en aan persoonlijk gewin denkt, benadrukt Kathryn Alexander van Ethical Impact. Dit houdt een zoektocht in naar kandidaten die begrijpen dat samenwerking en diversiteit hun ideeën ten goede komen, en die ook de interpersoonlijke vaardigheden hebben om een bijdrage te leveren aan het team.

6. Is de kandidaat een goede resource manager?

Weten hoe optimaal te presteren met minder is een kritische nieuwe vaardigheid nu de wereld bezuinigt en de aandacht gericht is op minder gebruiken, bezitten en verbruiken. Kan de kandidaat allebei de kanten van een post-it gebruiken? Zijn ze moreel toegewijd aan het ‘meer voor minder’-concept, omdat iedereen er baat bij heeft?

7. Zijn ze enthousiast over mensen en relaties?

‘Bezielde werkplekken’ zijn gevuld met creatieve communicatoren – mensen die anderen in hun kracht zetten en er attent op zijn hoe hun interacties anderen raken, licht bedrijfsadviseur Barbara Glanz toe. Enthousiaste mensen brengen doorgaans positieve gevoelens en positieve energie teweeg voor hun projecten en initiatieven, omdat ze creatief contact leggen en zich bewust zijn van hun impact op anderen. Deze energie heb je nodig binnen je bedrijf. Voel je dit op het moment dat je deze kandidaat wil selecteren?

8. Kunnen ze hun fouten toegeven?

Veel van ons hebben op school geleerd dat fouten maken een indicator is van een gebrek aan bekwaamheid. Nieuw onderzoek beschrijft hoe adaptief leren het maken van fouten vereist – Je kunt geen vooruitgang boeken zonder te experimenteren. Echt bekwame leerlingen maken heel veel fouten en zijn in staat om er belangrijke lessen van te leren. Zoek naar een geschikte kandidaat die met gemak drie missers kan beschrijven, en wat hij of zij ervan geleerd heeft. Beschouw het als een waarschuwingssignaal als ze hun missers niet vlot kunnen toelichten. Dit kan een indicatie zijn dat ze niet de goede eigenschappen hebben waarnaar u op zoek bent.

9. Zien ze leren als iets prettigs?

Steve Leveen, CEO en oprichter van Levenger, een bedrijf gericht op leestools, geeft aan dat hij zich bij het invullen van vacatures richt op ‘verzamelaars’. “Het maakt in feite niet uit wat ze verzamelen,” licht hij toe. “Wat ertoe doet is dat ze bijzonder geïnteresseerd in iets zijn, dat ze een passie hebben.” Omdat geweldige kandidaten gretige en vlotte leerlingen zijn, zullen ze ook zelfstandig ideeën nastreven. Wat zijn deze ideeën? Raak je enthousiast wanneer de kandidaat ze beschrijft?

10. Is dit het type leerling dat je in jouw team wil hebben?

Bij een kandidaat selecteren neem je uiteindelijk een persoon aan, niet zijn of haar vaardigheden. Geen enkele kandidaat heeft precies de juiste vaardigheden of is perfect gekwalificeerd voor de baan. Wie is de persoon tegenover je, en is het iemand die je aan jouw zijde wil na een herstructurering, een bedrijfscrisis of een herontwerp van de organisatie? Hebben ze waarden en gewoonten waarvoor je respect hebt? Kun je hen vertrouwen om te doen wat juist is? Iedere werknemer zal zich een baan waarvoor ze zijn aangenomen eigen moeten maken. Je intuïtie zal je helpen, maar het stellen van de juiste vragen is ook van groot belang.

Je kan de geschikte kandidaat vandaag nog aannemen

Een goed geplande en goed uitgevoerde sollicitatiestrategie is de beste manier om ervoor te zorgen dat een potentiële nieuwe medewerker goede eigenschappen heeft en geschikt is voor de baan. Maar voor je een geschikte kandidaat kunt selecteren, moet je eerst een aantal gekwalificeerde kandidaten uitnodigen. De aanzienlijke ervaring van Monsterboard kan je hierbij helpen. Ga vandaag nog van start en plaats een vacature op Monsterboard.