Recruitment tips / Werving en Selectie / Kandidaten aannemen / Voorkom sollicitatie ergernissen in 2013

Voorkom sollicitatie ergernissen in 2013

Voorkom sollicitatie ergernissen in 2013

“Sollicitanten delen geregeld ergernissen uit het sollicitatieproces op de MonsterCoach platformen. Vaak kan ik ze verder helpen in het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid, maar soms ligt het buiten de invloedssfeer van de sollicitant en bij het bedrijf die de vacature uit heeft staan.” aldus MonsterCoach Gertjan.

Dit zijn de grootste irritaties van 2012, waar u als werkgever iets aan kan doen. Doe er uw voordeel mee om 2013 goed te starten, want door deze irritaties weg te nemen, wordt het nog aantrekkelijker voor werkzoekenden om te solliciteren. Bovendien maakt u de selectie voor uzelf vaak makkelijker en draagt het bij aan het goede imago van uw bedrijf; u behandelt immers iedereen netjes.

Slecht functionerend sollicitatieformulier

Sollicitanten haken onderweg af als een sollicitatieformulier niet werkt, vastloopt of niet duidelijk is. Daarnaast wordt bij sommige vacatures vaak te veel (irrelevante) informatie gevraagd, wat op een kandidaat overkomt als nutteloos en tijdrovend. Om te voorkomen dat u sollicitanten tijdens het sollicitatieproces verliest, is het verstandig om naast het CV en een motivatiebrief, zo min mogelijk aanvullende informatie op te vragen. Bewaar deze eventueel voor het sollicitatiegesprek.

Onduidelijkheid over het gesprek

Als een sollicitant niet goed weet wat hij kan verwachten tijdens een sollicitatiegesprek, kan hij zich ook niet goed voorbereiden. Bij sommigen gaan dan de zenuwen opspelen en dan krijgt u geen correct beeld van hen.
De kwaliteiten van een sollicitant kan u het beste beoordelen als hij zich op zijn gemak voelt. Zorg dus voor duidelijkheid. Communiceer de insteek van het gesprek en hoe lang het gesprek gaat duren.

Ongeïnteresseerde recruiter

Als het goed is heeft de sollicitant zich goed voorbereid op het gesprek, het minste wat u kan doen is tijdens het gesprek uw volledige aandacht geven. Veel sollicitanten ervaren het als vervelend wanneer recruiters hun telefoon opnemen tijdens het sollicitatiegesprek of wanneer het gesprek wordt onderbroken door collega’s die binnenlopen.

(g)een reactie op een sollicitatie

In tijden van economische schaarste (weinig vacatures, veel sollicitanten) worden fatsoensnormen niet altijd even goed nageleefd. Onderzoek van Monsterboard wees uit dat bijna de helft van de respondenten geen reactie heeft ontvangen op een sollicitatie.
Er gaat vaak veel tijd en moeite zitten in het schrijven van een sollicitatiebrief en CV, het sturen van een ontvangstbevestiging of een reactie geeft blijk van uw waardering. U kan bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging sturen (dit kan zelfs automatisch), waarin u de sollicitant bedankt voor de reactie en vertelt wanneer de reactietermijn verloopt. Dan voorkomt u ook dat sollicitanten gaan bellen wanneer ze iets van u horen.

Incorrecte functieomschrijving

Vaak ervaren sollicitanten dat een functieomschrijving niet helemaal strookt met de daadwerkelijke werkzaamheden. Dan is er vaak vanaf het begin af aan al een mismatch. Voordat een vacature uit wordt gezet is het verstandig om met belanghebbenden van de vacature te gaan zitten om een passend kandidaat-profiel scherp te stellen. Zo voorkomt u teleurstellingen bij kandidaten en uw kansen stijgen om de beste persoon voor de functie te vinden.

Reden van afwijzing

Natuurlijk is het als sollicitant niet leuk om afgewezen te worden, maar zonder goede reden tast iemand in het duister. Vertel eerlijk waarom u denkt dat iemand minder geschikt is voor de baan. Is het gebrek aan juiste kennis en ervaring? Maakte hij een slechte indruk tijdens het gesprek? Was hij niet goed voorbereid? Hier leert de sollicitant van voor het volgende gesprek.
Maar de grootste irritatie is een afwijzing op een criteria die u als werkgever ook uit het CV had kunnen halen. Lees deze daarom goed door. Voldoet de kandidaat niet aan belangrijke kennis voor de functie? Dan moet u zich afvragen of een gesprek wel nuttig is. Wederom: u voorkomt teleurstelling bij kandidaten maar het scheelt u ook tijd wanneer u alleen gesprekken voert met de sollicitanten die daadwerkelijk geschikt lijken.

Het lijkt er op dat in de huidige economische situatie bovenstaande vanzelfsprekendheden steeds minder ter harte worden genomen. En dat is in dit digitale tijdperk niet aan te raden. Waar mensen vroeger alleen hun beklag deden bij vrienden, belandt het nu vaak op het internet. Dit kan u (onbewust) een slechte naam geven. Dat wilt u natuurlijk voorkomen, want het effect van een positief imago is vooral merkbaar op de middellange tot lange termijn, wanneer er ongetwijfeld weer schaarste op de arbeidsmarkt is.

Gertjan van Oldenborgh
Carrièrecoach op Monsterboard.nl