Recruitment tips / Werving en Selectie / Kandidaten aannemen / Wat kunnen werkgevers doen om meer vrouwen in de IT te krijgen?

Wat kunnen werkgevers doen om meer vrouwen in de IT te krijgen?

Wat kunnen werkgevers doen om meer vrouwen in de IT te krijgen?

Er is niet één manier om er voor te zorgen dat er meer vrouwen in de IT gaan werken. Werkgevers en vrouwen zullen elkaar op hun eigen manier – net als in iedere sector – moeten vinden. De IT-sector is echter wel erg onbemind. Dus hoe zorgen we dat vrouwen en werkgevers elkaar beter kunnen leren kennen? We vroegen het aan vrouwen die al werkzaam zijn in de IT. Deel 2: wat kunnen werkgevers doen?

Kijk naar de competenties

Iedereen is het erover eens dat werkgevers veel meer moeten kijken naar welke competenties werknemers al hebben in plaats van naar of ze iets inhoudelijk al kunnen. “Als werkgevers vrouwen én mannen meer de kans geven om de inhoud nog te leren, dan vergroot dat de kans om mensen aan te nemen die ook echt passen bij de baan”, aldus Julie van Nierop van Heineken International. Het realiseren van learning on the job voor werknemers waarvan je denkt dat ze het in zich hebben om het vak te leren, is dan ook van cruciaal belang volgens Leontien Balkenende van Technolution.

Ga voor het beste team

Maak de ideale combinatie van de juiste mensen. Man of vrouw, dat maakt niet uit. Want volgens Marion de Groot, freelance IT-analist, geeft de nadruk op vrouwen onbedoeld alleen maar meer bevestiging van de vooroordelen. Julie van Nierop geeft aan dat het belangrijk is om open te staan voor mensen met andere kwaliteiten. “Probeer in de breedte van een team te denken, je krijgt een productiever team als je meer diversiteit hebt omdat mensen zo elkaar kunnen aanvullen. En als je sowieso altijd een vrouw uitnodigt in je sollicitatieproces zal je vaak positief verrast worden door andere kwaliteiten in plaats dat je op zoek gaat naar een kopie van de – vaak mannelijke – werknemer die je al in dienst hebt.” Anke Horstman, founder van Techgirl.nl, is er daarnaast van overtuigd dat meer diversiteit zorgt voor betere producten en oplossingen van het bedrijf zelf. “Simpel gezegd bedenken vrouwen andere dingen dan mannen, dus dat levert een win-win situatie op.”

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Integreer meer secundaire arbeidsvoorwaarden die van belang zijn voor vrouwen. Gian Zandonà, managing director van Monsterboard, beaamt dit en geeft aan dat werkgevers meer zouden moeten inspelen op de aspecten die vrouwen belangrijk vinden. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingen, trainingen, een coach, ouderschapsverlof en flexibele werktijden.”

Betere rolmodellen

Rolmodellen werken. Het helpt om te zien hoe iemand anders al in de IT aan de slag is en wat zij doet. Maar sommige rolmodellen hebben een wat ouderwetse benadering. De nieuwe generatie kan je ook op andere manieren aanspreken. “Gebruik jongere vrouwen en ook vrouwen die nieuwere beroepen doen en een groot bereik hebben. Je kan hierbij ook denken aan een YouTuber of Snapchatter”.

Breek het begrip IT open

Katrien van Beurden van Stichting Prisma wil dat het containerbegrip IT opengebroken wordt. “Er zijn zoveel verschillende banen in de IT mogelijk, maar nu scharen we alles onder één noemer en dat is eigenlijk zonde. De omschrijving van IT kan met veel minder standaard jargon en als je kiest voor invalshoeken die dichter bij vrouwen liggen, bereik je ook meer vrouwen. Het is bijvoorbeeld erg goed dat de opleiding Technische Bedrijfskunde in Eindhoven de afgeleide variant Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg duidelijk benoemt. En zo is er nog veel meer mogelijk om er voor te zorgen dat er een beter beeld ontstaat van de daadwerkelijke studie of werkzaamheden zonder vrouwen af te schrikken met alleen het woord IT”.

 

Lees hier wat vrouwen zelf zouden kunnen doen om de IT-sector beter te leren kennen.