Recruitment tips / Werving en Selectie / Kandidaten aannemen / Hoe duur is nieuw personeel?

Hoe duur is nieuw personeel?

Hoe duur is nieuw personeel?

Het aannemen van nieuw personeel kost tijd en geld. Dat mag duidelijk zijn. Maar hoeveel eigenlijk? Een rekensom is snel gemaakt.

De arbeidsmarkt komt weer in beweging. Grote bedrijven profiteren, net als het mkb,
van de aantrekkende economie. Uit cijfers van Monsterboard blijkt dat bedrijven tot 50 medewerkers in de eerste helft van dit jaar
74.000 meer vacatures uitzetten dan in dezelfde periode vorig jaar. Mensen met een achtergrond in verkoop of IT zijn het meest in trek,
maar vrijwel alle beroepsgroepen laten groei zien.

Met andere woorden: de lichten staan weer op groen om nieuw personeel aan te nemen. Als ondernemer ben je echter ook voorzichtig.
Personeel in loondienst brengt verplichtingen met zich mee. Maar realiseer je dan ook dat het niet aannemen van een nieuwe medewerker
een risico betekent. Voordat u het weet staat u de groei van uw eigen bedrijf in de weg.

Cost per Hire

Nieuw personeel kost geld. Loonkosten, maar ook het vinden en in dienst nemen van de juiste kandidaat. De gemiddelde Cost per Hire,
oftewel de kosten die een bedrijf maakt om een nieuwe medewerker te werven, bedragen 4.728 euro (Recruitment Kengetallen 2013). Een kleine
kanttekening: voor ondernemers valt de investering waarschijnlijk iets lager uit doordat zij minder middelen inzetten dan professionele recruiters.

Veel hangt af van de vraag: waar vind ik mijn kandidaat? Als deze zich niet in uw eigen netwerk bevinden, is het zinvol om te adverteren
via job boards en LinkedIn. Zet uw vacature dan wel breed uit en wed niet op één paard. Doet u dit wel, dan bent u kostbare tijd kwijt en
terug bij af wanneer een kanaal niet oplevert wat u ervan verwacht.
Een combinatie van een job board met andere media is aan te raden; een investering van (grofweg) tussen de 500 en 1000 euro.

Tijd is geld

Het zoeken van de juiste kandidaat loopt in de papieren, maar kost u met name veel tijd. Van het opstellen van een profiel tot het schrijven
van de vacaturetekst, het publiceren en delen van de vacature, het afhandelen van reacties, het spreken met kandidaten en tenslotte het
onderhandelen en het tekenen van een contract. Een professionele recruiter, met alle noodzakelijke middelen tot zijn beschikking, vervult
in een jaar gemiddeld 50 tot 80 vacatures (bron: Recruitmentscan 2013). De schatting dat het traject u als ondernemer minimaal 40 uur kost,
is dan niet overdreven.

Tijd is geld. Stel: u werkt elke maand 200 uur voor uw zaak, waarvan 50 uur aan administratie en andere zaken die niet direct
geld opleveren. In een scenario waarin u elke maand 4.500 euro aan winst maakt, is uw ‘uurloon’ dan 30 euro. De 40 uur die opgaat
aan het vinden van een nieuwe medewerker en die u dus niet direct in je onderneming kunt steken, kosten dan 1.200 euro
(zie rekenvoorbeeld).
Tel daarbij op de 1.000 euro voor de inzet van job boards, dan komt het bedrag op 2.200 euro voor het volledige wervingstraject.
Kosten voor het inwerkproces en het effect op de winstgevendheid zijn dan nog buiten beschouwing gelaten.

Voordelen nieuwe werknemer

Tot slot het belangrijkste: want wat levert het werven van nieuw personeel nu eigenlijk op?
Allereerste natuurlijk tijd. Wanneer u als ondernemer zaken kunt overdragen aan een ander die daar beter of
efficiënter in is, houd u tijd over voor andere dingen. Reeds aanwezig personeel profiteert eveneens, doordat
het meer tijd heeft om kansen en mogelijkheden die het ziet te benutten. En vergeet natuurlijk niet dat meer
tijd zorgt voor een gezonder bedrijf: minder klachten van het thuisfront, minder klachten van uw personeel en
een betere kwaliteit van leven voor uzelf.

Maar behalve tijd levert nieuw personeel ook groei op. Ga maar na: een groot deel van uw tijd bent u bezig met financiën,
projectmanagement, inkopen, administratie en andere zaken die niet direct bijdragen aan de groei van uw bedrijf. Terwijl
de kansen er wel zijn. Een good hire, die u vrijmaakt om te ondernemen en groei na te streven, is daarom goud waard.
Ga dan wel voor de beste kandidaat. Immers, goedkoop is duurkoop. Een slechte match levert geen geld op, maar kost juist geld.

Vraagt u zich af of u
op dit moment toe bent aan een nieuwe werknemer? Lees dan dit artikel.

Dit artikel is een samenwerking tussen SPROUT en Monsterboard.