Recruitment tips / Uncategorized / Future of Work 2021 – Recruiters wereldwijd optimistisch over 2021

Future of Work 2021 – Recruiters wereldwijd optimistisch over 2021In welke mate heeft de coronacrisis de manier van werven veranderd en wat is de verwachting voor het komend jaar? Dat was dit keer de voornaamste insteek van het jaarlijkse Future of Work-onderzoek van Monster(board) dat werd gehouden in acht landen wereldwijd. Belangrijkste conclusie: ondanks de mondiale terugslag in de economie zijn de meeste recruiters optimistisch over 2021.

Ruim 80% denkt het komend jaar personeel aan te nemen en voor de Nederlandse recruiters is dat zelfs 89%. Toch loeren er ook nog wel uitdagingen als het gaat om het vinden en beoordelen van de juiste talenten, zeker als dat voorlopig nog virtueel moet.

Een derde verwacht werving vanwege nieuwe banen

In Nederland denkt 55% dat ze vooral personeel zullen aannemen ter vervanging, maar ook nog 34% verwacht dat ze zullen uitbreiden met nieuwe banen.

Nederland zit hiermee boven het wereldwijde gemiddelde. Uitschieter naar boven is Italië waar 41% verwacht personeel als vervanging aan te nemen en 51% voor nieuwe banen. Het Verenigd Koninkrijk is het minst positief: 34% verwacht hier een hiring freeze. Aangemerkt moet wel worden dat Engeland op het moment van ondervragen (najaar 2020) net in een tweede lockdown zat.

Het zijn met name de zorg, de financiële sector en de woningbouw waar veel vervanging wordt verwacht. De groei van banen zit met name in de technieksector. Niet verrassend is dat vooral de recruiters in de horeca een hiring freeze verwachten.

Vinden van de juiste kandidaat: uitdagend maar te doen

Het vertrouwen om de juiste kandidaat te vinden ligt wel iets lager dan vorig jaar. Nu zegt in totaal 93% van de ondervraagden hierin enigszins vertrouwen (54%) tot zeer veel vertrouwen (39%) te hebben. Vorig jaar was dit totaal nog 95%. Het mondiale vertrouwen wordt wel omhooggestuwd door Amerika waar men vooral verwacht makkelijker de juiste kandidaat te vinden (96%). Nederland is overigens nog positiever. Slechts 3% van de Nederlandse recruiters heeft geen vertrouwen in het vinden van de juiste kandidaat. Landen waar het vertrouwen het minst is, zijn Zweden (17%) en Denemarken (11%).

Ondanks het vertrouwen wordt het vinden van de kandidaat met de juiste vaardigheden wel door alle landen als de grootste uitdaging gezien voor het komend jaar. In totaal noemt 39% dit en in Nederland zelfs 41%. Dit wordt gevolgd door ‘het verwachtingspatroon over de work-life-balance’ dat wereldwijd door 26% van de recruiters als uitdagend wordt gezien (Nederland: 30%). Ook ‘virtual recruiting’ geldt in 2021 nog als een uitdaging, zegt 26% van de ondervraagde recruiters wereldwijd. In Nederland is dat met 20% overigens een stuk minder.

Opvallend is ook dat bijna een kwart het lastig vindt om te kunnen beoordelen of kandidaten wel goed thuis kunnen werken. 21% van de ondervraagde Nederlandse recruiters ziet dat ook als een uitdaging het komend jaar.

Online beoordelen van kandidaten is lastig

Wat betreft het beoordelen van nieuwe kandidaten wordt vooral het sollicitatiegesprek als lastig gezien het komend jaar, omdat dat dan waarschijnlijk nog altijd online gebeurt. Zowel het beoordelen van de kandidaten (41%) als het herkennen van hun kwaliteiten (40%) tijdens het interview wordt al lastig gezien. In Nederland gaat het om respectievelijk 36% en 41% van de ondervraagde recruiters. Het effectief screenen voorafgaand aan het interview wordt mondiaal door 36% als lastig genoemd (Nederland: 34%).

Recruiters vinden het daarnaast ook lastig om de bedrijfswaarden en de cultuur over te brengen in een virtueel sollicitatiegesprek (42%) en om te peilen of de kandidaat ook echt past bij de waarden en de cultuur van het bedrijf (59%). De Nederlands recruiters wijken daar niet van af of hebben er zelfs nog wat meer last van (55%/59%).

Ook kandidaten zelf vinden een virtuele sollicitatie lastig om te beoordelen hoe het met de waarden en cultuur in een bedrijf zit. Driekwart van de ondervraagde kandidaten/werknemers geeft dat aan, ook in Nederland.

Het nieuwe normaal op het werk?

Hoe zit het met het nieuwe normaal op het werk? Welke veranderingen voeren bedrijven door of zijn ze van plan door te voeren? Uit het onderzoek blijkt dat het vooral om flexibiliteit gaat. Bovenaan de lijst staan namelijk flexibele werkschema’s (42%) en flexibel kunnen werken op afstand (41%). In Nederland liggen deze getallen met 33% en 39% daar iets onder. De lijst wordt gevolgd door gezondheidsprotocollen (wereldwijd 40%, Nederland 31%) en personeelstraining voor de nieuwe manier van werken (31%/26%).

Dat dit niet alleen maar tijdelijke maatregelen zijn, blijkt uit de vervolgvraag: 43% van de ondervraagden zegt dat dit soort veranderingen permanent zijn en 36% denkt dat ze tijdelijk zijn. Nederland wijkt daar met respectievelijk 41% en 44% niet veel vanaf. Alleen Zweden valt op: slechts 30% denkt dat de maatregelen tijdelijk zijn.

Kandidaten vinden deze veranderingen in elk geval ook belangrijk. Het aanbieden van flexibele werkschema’s staat ook daar bovenaan de wensenlijst (39% noemt het). De gezondheidsprotocollen worden door 30% als belangrijk genoemd. Wat afwijkt is dat kandidaten/werknemers ook vooral behoefte hebben aan enige vorm van loonbescherming, dat wereldwijd op nummer 2 staat en door 35% van de ondervraagden wordt genoemd. Ook bij 32% van de Nederlandse kandidaten/werknemers wordt dit als wenselijk genoemd. Daarnaast wordt ook meer transparantie in de communicatie en carrièreontwikkeling nog door circa een op de vijf kandidaten genoemd als belangrijk. Recruiters die komend jaar gaan werven weten dus waar ze de nadruk op kunnen leggen.

Meer weten over de uitkomsten van het rapport >>  download het Future of Work 2021 onderzoek <<