Recruitment tips / Uncategorized / Diversiteit & inclusie experts: Lieke & Charita

Diversiteit & inclusie experts: Lieke & Charita

Monsterboard organiseert in samenwerking met het ROC van Amsterdam twee events die volledig in het teken staan van Diversiteit & Inclusie. We hebben hiervoor diverse sprekers en D&I experts uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan.  In een serie blogs leggen we aan alle sprekers dezelfde vragen voor zodat je ze, voorafgaang aan het event, alvast leert kennen. 

Lieke Koningen & Charita Zandgrond – ROC van Amsterdam

Waarom is D&I voor jullie belangrijk?

MBO College Zuidoost is een onderwijsinstelling waar studenten en medewerkers zich altijd veilig en thuis moeten kunnen voelen en waar ze kunnen werken, leren en samenleven ongeacht afkomst, religie, leeftijd, geslacht, geaardheid, gezondheid, en/of sociaaleconomische achtergrond.

Het MBO college Zuidoost wil in Amsterdam binnen het onderwijs voorlopen op het gebied van D&I. Door een afspiegeling te zijn van de Metropoolregio Amsterdam groeit onze denkkracht en kunnen we vanuit verschillende gezichtspunten kijken naar de belangen binnen ons college. Hierdoor blijven wij een relevante aanbieder als het gaat om uitdagend onderwijs en werk.

Daarbij heeft het instituut onmiskenbaar een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in niet alleen het uitdragen van diversiteit en inclusie, maar ook het integraal onderdeel maken van de gehele organisatie

Hoe zijn jullie bezig met D&I?

We zijn beiden ruim tien jaar werkzaam bij het ROC van Amsterdam en sinds anderhalf jaar houden we ons voornamelijk bezig met het thema Diversiteit en Inclusie. Aanleiding hiervoor was een pilot tegen stage discriminatie in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en IZI- solutions een sociaal maatschappelijke organisatie die zich inzet tegen raciale en sociale ongelijkheid. Door deze pilot hebben we onze eigen onze organisatie kritisch onder de loep genomen en bleek het ROC van Amsterdam/ Flevoland nog geen beleid te hebben op dit thema. Meerdere initiatieven kwamen samen waardoor we  de steun van de RvB kregen om een integrale aanpak op te zetten om het thema Diversiteit en Inclusie breed onder de aandacht te brengen binnen onze organisatie.

De gouden tip voor bedrijven die aan de slag willen met D&I!

Begin klein en creëer draagvlak bij diverse lagen in de organisatie.

De gouden tip aan divers talent?

Blijf je ontwikkelen/ ontdek jouw unique selling point, vergroot je netwerk en geloof in jezelf!


Lieke en Charita nemen deel aan de sessie van oktober 2021. Zij zullen hier hun ervaringen delen die zij hebben opgedaan bij het ROC van Amsterdam. Waardevolle inzichten ook wanneer je je bedenkt dat het ROC van Amsterdam het divers talent van de toekomst opleidt en klaarmaakt voor de arbeidsmarkt. Deze sessie is interessant voor recruiters die meer willen met diversiteit in het wervingsproces. Laat je inspireren door de dames van het ROC en meld je aan voor de sessie van oktober