Hoe manage ik talent?

Hoe manage ik talent?

Hoe manage ik talent?

Een proeftijd geeft u de kans te beoordelen of die nieuwe werknemer daadwerkelijk de juiste persoon is voor uw vacature. De proefperiode duurt over het algemeen vier tot acht weken, en in dit tijdvak kunnen zowel u als de medewerker de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen.

Het is dan ook aan te raden tijdens de proefperiode een evaluatie te maken van het functioneren, de toewijding en geschiktheid van de nieuwe medewerker.

De verwachtingen
Er zijn een aantal dingen die u moet doen om uw nieuwe werknemer een goede en eerlijke kans te geven zijn proeftijd te halen.

  • Geef de nieuwe werknemer een duidelijke taakomschrijving
  • Geef een overzicht van de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf
  • Plan indien nodig trainingen in die hem helpen resultaat te behalen
  • Leg uit wanneer de werknemer een evaluatie kan verwachten en hoe de beoordeling tot stand komt

Om een nieuwe medewerker te kunnen beoordelen moet u natuurlijk wel eerst weten wat van hem verwacht. U kunt dit baseren op ervaring (Hoe lang deed de vorige persoon in zijn positie erover de kneepjes van het vak te leren?) of u kunt samen met iemand die vergelijkbaar werk doet een aantal tijdstippen vaststellen waarop u kijkt hoe ver de nieuwe medewerker is.

Zorg er hoe dan ook voor dat u voor uzelf duidelijk voor ogen heeft wat de ijkpunten zijn en dat deze haalbaar en duidelijk meetbaar zijn.

Plan wekelijkse een-op-een-gesprekken in, waar u met de medewerker bespreekt op welke punten hij goed scoort en waar zijn prestaties nog voor verbetering vatbaar zijn.

Vergeet niet dat het voor iemand die net aan een nieuwe baan begint lastig kan zijn om te bepalen of hij goed werk levert. Help een nieuwe werknemer dus waar nodig en geef hem advies. Probeer kritiek opbouwend te houden, en geef oplossingen voor problemen in plaats van alleen aan te geven dat ze bestaan.

Ook de feedback van directe collega’s is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van een nieuwe medewerker. Vraag ze dan ook om een terugkoppeling, en geef deze informatie – anoniem natuurlijk – door aan het nieuwe personeelslid. Deze informatie zou zijn zelfvertrouwen een boost kunnen geven en anderzijds kan het aangeven waar ze hun werk nog kunnen verbeteren.

Schroom niet de eisen af en toe bij te stellen. Als iemand moeite heeft met een bepaalde taak, zou u hem eerst wat makkelijkere werkzaamheden kunnen geven. Mocht het zo zijn dat hij het werk met de twee spreekwoordelijke vingers in zijn neus uitvoert, kunt u er aan denken hem in wat meer uitdagende werkzaamheden te voorzien om er achter te komen hoe ze daar mee omgaan.

Een fout herstellen
Helaas zal niet elke werknemer die u aanneemt geschikt zijn voor de functie. Als u er achter komt dat u een fout heeft gemaakt, is het tijd hier naar te handelen.

Eerst is het belangrijk om duidelijk te hebben wat er mis is gegaan. Waren uw verwachtingen misschien te hoog? Waren er externe factoren zoals een afgelaste training die er voor zorgden dat een werknemer zijn doelen niet behaalde? Wat kunt u er aan doen om de boel weer op de rails te krijgen? Vergeet niet dat niet iedereen even snel leert, en dat het soms loont iets meer geduld te hebben.

Het kan ook zijn dat u wel de juiste persoon voor uw bedrijf heeft, maar niet voor de functie. Kijk in dat geval om u heen of er wellicht een andere baan in het bedrijf is die misschien meer bij hem past.

Mocht u een persoon voor het einde van zijn proeftijd wegsturen, houd dan een exit-gesprek waarin u hem uitlegt wat er misgegaan om ze verder te helpen in hun verdere carrière. Als u iemand laat gaan vanwege zijn gedrag, blijf dan zakelijk om te voorkomen dat de boel een juridisch staartje krijgt.

Hun evaluatie over u
U bent natuurlijk niet de enige die tijdens de proefperiode een afweging maakt of hij wel de juiste beslissing heeft genomen. Als u wilt dat de werknemer blijft (en u niet opnieuw het hele wervingsproces hoeft te doorlopen) doet u er verstandig aan hem een belangrijk onderdeel te laten voelen van het team. Spreek uw waardering uit als ze goed werk verrichten en sta open voor vragen en opmerkingen.

Als de proeftijd voorbij is
De dag dat u uw nieuwe medewerker laat weten dat zijn proeftijd voorbij is, is er een om te glimlachen, opgelucht adem te halen en iedereen te vertellen dat uw wervingscampagne succesvol was. Recruiteres worden immers niet alleen afgerekend op hoe snel ze nieuw personeel vinden en hoeveel kosten ze daarbij maken, het is ook belangrijk dat nieuwe medewerkers hun proeftijd doorstaan.

Aan het einde van de proeftijd moet het nieuwe personeelslid een goed idee hebben van wat zijn verantwoordelijkheden zijn en wat hij moet doen om hier aan te voldoen. Dit betekent echter niet dat u er geen omkijken meer naar heeft. In een goede werkrelatie is het immers belangrijk op regelmatige basis gesprekken in te plannen om te kijken hoe ver ze zijn in het behalen van hun doelen op lange termijn.