Recruitment tips / Personeelsbeleid / Personeelsbehoud / Thuiswerken, stimuleren of niet?

Thuiswerken, stimuleren of niet?

Thuiswerken, stimuleren of niet?

Thuiswerken, of het nieuwe werken. De meeste werknemers zouden er een moord voor doen. De meeste werkgevers hebben er hun twijfels bij. Met de juiste strategie kan het nieuwe werken echter voordelen voor beide kanten opleveren.

Waarom het nieuwe werken overwegen?
In tijden van toegenomen concurrentie, meer druk op de financiën en smeltende poolkappen biedt thuiswerken veel voordelen voor bedrijven die dapper genoeg zijn om deze stap te zetten.

Voor werknemers kan thuiswerken tijd en geld schelen (waardoor hun productiviteit en tevredenheid over hun baan omhoog gaan). Bedrijven die thuiswerken invoeren dragen daarnaast hun steentje bij aan het milieu, omdat ze ervoor zorgen dat er minder auto’s op de weg zijn.

De eerste stap naar het nieuwe werken
De eerste stap die u zou kunnen zetten is het op papier zetten van de redenen waarom uw bedrijf het nieuwe werken overweegt. Sta daarna stil bij de wat meer praktische zaken:

 • Welke werknemers en functies zijn het meest geschikt voor het nieuwe werken?
 • Wat voor gevolgen gaat dit hebben voor het dagelijks management?
 • Hoeveel dagen per week mogen werknemers thuiswerken?
 • Op welke dagen moet iedereen aanwezig zijn voor teammeetings?
 • Hoe houdt u werknemers betrokken bij het bedrijf?
 • Wat voor gevolgen heeft dit voor (ICT-)beveiliging?

Wie mogen er thuiswerken?
Het zorgvuldig uitkiezen van de medewerkers die gaan thuiswerken is de eerste stap op weg naar succes. De functie van de werknemers is daarbij natuurlijk van groot belang. Sommige functies zijn immers niet geschikt omdat ze constante supervisie nodig hebben, of omdat aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Ook moet u rekening houden met arbo-regels, een thuiswerkplek moet aan dezelfde regels voldoen.

Andere zaken waar u rekening mee moet houden is hoe lang een werknemer in dienst is en hoe hij presteert, zijn zelfdiscipline, eventuele (disciplinaire)problemen uit het verleden en vermogen om problemen op te lossen. Het is aan te raden per werknemer te bekijken of zij geschikt zijn om thuis te werken.

Stel beleid op voor het nieuwe werken
Het is verstandig een overeenkomst voor thuiswerken op te stellen zodat werknemers weten wat er bij het telewerken van ze verwacht wordt. Hierin moet duidelijk staan dat het nieuwe werken een voorrecht is, en niet vanzelfsprekend.

Laat in het begin werknemers slechts een of twee dagen thuis werken, en ga later eventueel pas over op een hoger aantal dagen, gebaseerd op de prestaties van de werknemers.

Ieder bedrijf zal zijn eigen voorwaarden voor het thuiswerken hebben, maar denk bij het opstellen van een beleid in ieder geval aan de volgende zaken:

 • De procedure voor het aanvragen van de mogelijkheid tot het nieuwe werken
 • Zaken als computers, bureau’s, stoelen etcetera die werknemers nodig hebben om te telewerken
 • Trainingen om succesvol thuis te werken
 • Richtlijnen voor het bijhouden van gewerkte uren
 • Communicatie met leidinggevenden
 • Verantwoordelijkheid en beoordeling
 • Laat in het begin werknemers slechts één of twee dagen thuiswerken. Ga later eventueel pas over op een hoger aantal dagen, afhankelijk van de prestaties en feedback van de betreffende werknemers.