Recruitment tips / Personeelsbeleid / Personeelsbehoud / Houd uw beste werknemers binnen

Houd uw beste werknemers binnen

Houd uw beste werknemers binnen

In elke branche hebben bedrijven moeite met het vasthouden van hun beste werknemers. Maar kunnen werkgevers doen om hun toppersoneel vast te houden? Uit een enquête van Monsterboard.nl onder meer dan 100 werknemers die pas van baan zijn gewisseld komen een aantal belangrijke zaken naar voren.

Beloning
Bijna een derde (31 procent) van de ondervraagde werknemers gaf aan dat een hoger loon de belangrijkste reden was voor het wisselen van baan. Om te voorkomen dat uw personeel wegloopt is het dus belangrijk dat u ze een salaris biedt, dat aansluit bij dat uw concurrentie.

Wat u kunt doen:

• Houd onderzoeken uit uw branche in de gaten om te zien wat de laatste salarisontwikkelingen zijn.
• Bied bonussen aan als bepaalde doelen worden behaald, dit kan zowel voor bedrijf als werknemer goed uitpakken.
• Verzamel gegevens uit exit-gesprekken en kijk wat vertrekkende werknemers bij hun nieuwe baas gaan verdienen. Gebruik deze data om het management team er van te overtuigen dat de salarissen omhoog moeten.

• Ondervraag werknemers en vraag ze wat voor secundaire arbeidsvoorwaarden zij naast salaris belangrijk vinden.

Management
In de resultaten van de enquête kwamen veel opmerkingen over slecht management naar voren. Drie op de tien ondervraagden stelden dat zij hun baan hadden verlaten omdat zij niet konden opschieten met hun managers, of “geen respect voor hem hadden.”

Wat u hier aan kunt doen:

• Houd de ‘management skills’ van uw managers op peil. Geef ze feedback en stuur ze zo nodig op training.
• Realiseer een werksfeer waarin werknemers zich niet bezwaard voelen te communiceren met hun manager. Laat problemen niet liggen en pak ze snel aan.

Communicatie
Een van de grootste problemen die uit het onderzoek naar voren kwam, was de ergernis over gebrekkige communicatie. Werknemers vonden dat zij hun werkgever ze te weinig informeerde over bedrijfsdoelen en wat er van ze verwacht werd. Ook stoorden zij zich eraan dat het bedrijf niet liet merken het werk van zijn personeel te waarderen.

Wat kunt u doen om dit te verbeteren? Werknemers die de enquête invulden gaven de volgende suggesties:

• Toon waardering voor wat de werknemers doen.
• Geef regelmatig een update van de bedrijfsdoelstellingen.
• Stimuleer samenwerking en communicatie.