Recruitment tips / Personeelsbeleid / Personeelsbehoud / Waarom flexibel werken introduceren?

Waarom flexibel werken introduceren?

Waarom flexibel werken introduceren?

Om te voorkomen dat werknemers bij u weglopen, is het belangrijk het moreel hoog te houden. Flexibel werken kan hierbij helpen, en het kan u nog een kostenbesparing opleveren ook. Flexibele werktijden en werkzaamheden, het delen van een baan, het uithuren van personeel aan andere bedrijven of personeel de mogelijkheid geven voor langere tijd onbetaald verlof te nemen. Het zijn ideeën die als bedrijf de moeite waard zijn om te overwegen.

De zakelijke voordelen van flexibel werken
Voorstanders stellen dat flexibel werken meer oplevert dat dan alleen een verhoogd moreel van het personeel. Het leidt ook tot betere wervingsresultaten, een lager ziekteverzuim, meer klanttevredenheid, een verhoogde productiviteit en kostenbesparingen.

Zaken om te overwegen
Ondanks de voordelen die flexibel werken met zich meebrengt, kunt u bij de invoering ervan beter niet over een nacht ijs gaan. Een aantal zaken die u eerst moet overwegen:

• In hoeverre zal de kwaliteit van de service worden beïnvloed?
• Welke uren wilt u dat personeel hoe dan ook aanwezig is?
• Hoe wilt u het resultaat van flexibel werken gaan meten?
• Wat voor apparatuur of materiaal hebben thuiswerkers nodig?
• Wat zullen de gevolgen zijn voor werknemers die niet flexibel willen werken?
• Wat zijn de voordelen voor uw klanten?

Beginnen
Als u bovenstaande punten goed heeft afgewogen, zijn er nog een aantal hordes die genomen moeten worden voordat u kunt beginnen met nieuwe beleid:

Overtuig de directie – Zoek steun voor uw plan op het hoogste niveau.

Overtuig het personeel – Dit lijkt misschien de makkelijkste stap, maar als het personeel niet van tevoren is ingelicht kan het op weerstand stuiten. Neem de tijd om te luisteren naar wat uw medewerkers willen.

Overtuig de managers – Direct leidinggevenden op de werkvloer zullen misschien het idee hebben dat hun werknemers misbruik gaan maken van het nieuwe beleid. Overtuig ze van de voordelen en inspireer ze om enthousiasme en loyaliteitsgevoel op het personeel over te brengen.

Start met een pilotproject – Blijf de eerste drie tot zes maanden sleutelen aan het beleid. Maak van begin af aan duidelijk dat het gaat om een test, en dat de zaken nog kunnen veranderen. Moedig managers en andere medewerkers aan commentaar te leveren.

Introduceer richtlijnen – Gebruik uw ervaringen uit de pilotperiode om richtlijnen op te stellen om verwarring en problemen in de toekomst te voorkomen.

Beoordeel de situatie regelmatig – Bekijk of u uw doelstellingen nog wel haalt, en pas waar nodig zaken aan.