Recruitment tips / Personeelsbeleid / Personeelsbehoud / 5 tips voor het binden en boeien van je medewerkers

5 tips voor het binden en boeien van je medewerkers

5 tips voor het binden en boeien van je medewerkers

Het binden en boeien van je personeel is momenteel belangijker dan ooit. Want steeds meer medewerkers besluiten om zich heen te kijken en op zoek te gaan naar een andere baan. Dat blijkt onder meer uit cijfers van de Randstad Werkmonitor die laten zien dat de arbeidsmobiliteit sinds 2010 niet zo groot is geweest.

We geven daarom 5 tips om te voorkomen dat ook jouw beste medewerkers straks de deur uitlopen.

Recruiten met de kraan open…

Het was de laatste jaren al een stuk moeilijker om de juiste medewerkers te vinden, omdat de arbeidsmarkt steeds krapper was geworden. Maar als dan ook nog aan de achterkant het personeel dreigt weg te lopen, wordt het helemaal dweilen met de kraan open.

Natuurlijk komen er door de verhoogde mobiliteit ook weer meer nieuwe talenten op de markt, maar het is toch nog altijd goedkoper en prettiger om je huidige toptalenten te behouden dan om steeds weer nieuwe te werven.

Fris bloed kan leuk zijn, maar het komt met een prijs. Niet alleen de wervingskosten, maar ook de verborgen kosten die te maken met het verlies aan kennis en productiviteit van ingewerkt personeel.

Daarom 10 tips om je topmedewerkers gewoon binnenboord te houden. Door ze te binden en te boeien.

1 – Weet waar de behoeftes liggen

Werknemers kunnen om uiteenlopende redenen vertrekken. Soms zijn ze gewoon aan toe aan iets nieuws, maar heel vaak komt het ook door gemiste kansen in het huidige werk. Of door een onprettige sfeer, te lage waardering of salariëring.

Medewerkers hoeven niet openlijk te mopperen om toch ergens ontevreden over te zijn. Heel vaak merk je het dus niet. Totdat ze ineens weg zijn.

Om dit moment voor te wezen is het verstandig om voortdurend te monitoren hoe tevreden ze zijn met hun huidige werk en waar mogelijke behoeftes liggen, zodat je daar op in kunt spelen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek – Een jaarlijks anoniem onderzoek waar je zoveel mogelijk aspecten van het werk en de werkplek onder de loep neemt. Hoe tevreden zijn de medewerkers met het werk, met hun ontwikkelmogelijkheden, de cultuur, etc. Let wel: zo’n onderzoek is niet bedoeld om mee te pronken als je hoge cijfers haalt, maar om zaken inzichtelijk te maken. Stel het daarom ook zo op dat er ruimte is voor eerlijke feedback en stuur het niet richting een hosanna-verhaal.
  • Voortgangs-/evaluatiegesprekken – Ook voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken kun je gebruiken om te polsen of de werknemer tevreden is met zijn werkzaamheden. Mist hij/zij uitdaging of juist support? Wil hij zich ergens naartoe ontwikkelen.
  • Loop rond – Naast de formele gesprekken en onderzoekjes doe je er als (HR-)manager ook verstandig aan om zoveel mogelijk informeel contact te maken. Loop rond, praat tijdens borrels en teamuitjes eens losjes over waar behoefte aan is. Zo kom je vaak veel meer te weten.
  • Exit-gesprekken – Als een werknemer toch besloten heeft om te vertrekken, wil je natuurlijk graag weten wat daarvan de reden was. Voor het behouden van die persoon is het dan wel te laat, maar zijn antwoorden en suggesties kunnen wel helpen om je andere werknemers nog beter te binden en te boeien.

2 – Geef waardering

Iedere werknemer houdt van waardering. Daar kun je feitelijk nooit te veel van geven. Waardering kan in verschillende vormen en hoeft niet altijd in de vorm van een extreem hoog salaris, hoewel dat natuurlijk ook wel een manier is om mensen aan je te binden. Door simpel wat vaker complimenten te geven aan individuele werknemers of aan teams of afdelingen, voelen mensen zich ook al snel meer gewaardeerd.

Het gaat er vooral om dat mensen het gevoel hebben dat ze gezien worden. Dat hun manager en andere mensen in het bedrijf weten hoe belangrijk de bijdrage was in bepaald project. Geef dus ook complimentjes in groepsverband. Licht eens een team eruit tijdens een gezamenlijke meeting of laat ze zelf over hun project vertellen.

3 – Zorg voor ontwikkeling

Uit diverse onderzoeken blijkt dat medewerkers zich graag willen blijven ontwikkelen. Dat geldt zeker voor jongere werknemers die nog aan het begin van hun carrière staan. Wil je vooral dit jonge talent aan je binden, zorg dan dat je voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebt.

Ontwikkelen betekent niet alleen dat medewerkers bijscholen en daardoor stapjes hogerop kunnen zetten, het kan ook om persoonlijke ontwikkeling gaan of gewoon beter worden in het eigen vakgebied. Niet alle bedrijven zijn immers groot genoeg voor het bieden van een heel loopbaantraject. Maar zelfs dan kun je door het beschikbaar stellen van cursussen medewerkers zich laten ontwikkelen.

Uiteindelijk levert dat niet alleen tevredener werknemers op, maar ook betere. Je profiteert er als bedrijf dus dubbel van.

4 – Wees flexibel

Ook flexibiliteit is een van de voorwaarden van werkgeluk. Werknemers houden ervan als ze hun werkzaamheden zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen inrichten. Uiteraard zijn er vaste richtlijnen en deadlines te halen, maar een bedrijf dat zijn werknemers wat meer vrijlaat zal daar zeker de vruchten van plukken. In veel banen draait het vooral om de output van de medewerker en maakt het minder uit in welke uren en op welke locatie hij die uitvoert.

Bang dat nu het halve bedrijf gaat thuiswerken hoef je echt niet te zijn. Medwwerkers komen nog altijd graag naar kantoor, maar vinden het wel fijn als ze enige flexibiliteit hebben. En ook daar vallen nog wel afspraken over te maken. Zolang je als bedrijf maar bereid bent te luisteren en mee te denken.

5 – Stimuleer trots

Werknemers werken graag bij een bedrijf waar ze trots op zijn. En waarbij ze het gevoel hebben dat ze aan iets moois bijdragen. Wie zijn medewerkers wil binden en boeien, doet er verstandig aan om dit gevoel van trots zo goed mogelijk te stimuleren.

Vier je successen groots en deel ze vooral breeduit. Dat zorgt meteen voor een saamhorigheidsgevoel en een positieve sfeer.

Laat daarnaast ook zien welke toegevoegde waarde het bedrijf biedt en waar iedereen dus aan meewerkt. Maak duidelijk hoeveel mensen worden geholpen door het product of de dienst die het bedrijf levert en maak inzichtelijk dat elke medewerker daar zijn steentje aan bijdraagt. Laat ook tevreden klanten aan het woord. Of je nu kinderwagens verkoopt, onderdelen van een vrachtwagen of flatgebouwen ontwerpt, bijna elk bedrijf levert wel een zinvolle bijdrage aan de maatschappij en kan daar mooie verhalen over vertellen.

Maar je kunt ook een stapje verder gaan en je maatschappelijke betrokkenheid nog verder inzetten. Denk aan het inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een goed diversiteitsbeleid of bijzondere inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Vooral de nieuwe werknemers (de millennials) vinden dit soort initiatieven belangrijk en kiezen graag voor een werknemer die in de maatschappij staat.

Prettiger en productiever

Deze 5 punten zijn geen rocket science en ook niet eens zo moeilijk te realiseren. Het is vooral een kwestie van doen en uitvoeren. Het begint bij het in kaart brengen van de behoeftes en eindigt met het vieren van de successen en het stimuleren van trots. Doordat medewerkers zich zo meer aan het bedrijf gaan binden en meer geboeid worden, zullen ze niet alleen minder snel ergens anders gaan kijken, het zorgt er ook voor dat ze prettiger werken en productiever zijn.