Recruitment tips / Marktinformatie / Statistieken en Trends / Rapport: Tijd voor Beter – mobiliteit en motivatie van de Nederlandse beroepsbevolking

Rapport: Tijd voor Beter – mobiliteit en motivatie van de Nederlandse beroepsbevolking

Rapport: Tijd voor Beter – mobiliteit en motivatie van de Nederlandse beroepsbevolking

Het aantal werkzoekenden per vacature is in vijf jaar tijd gestegen van 1,8 naar 5 personen. Maar dat betekent niet dat de ideale kandidaat zo gevonden is. Bedrijven laten weten het vaak lastig en tijdrovend te vinden om een goede selectie te maken in de overkill aan sollicitaties. Daarnaast blijven veel goede werknemers juist op hun plek zitten waardoor een groot potentieel aan geschikte kandidaten moeilijker te bereiken is.

Hoe vindt u in deze arbeidsmarkt toch het personeel dat bij u past?

Die vraag staat centraal in het rapport: Tijd voor Beter – mobiliteit en motivatie van de Nederlandse beroepsbevolking in 2013.

Speciaal voor dit rapport heeft Initial Concept (in opdracht van Monsterboard) een onderzoek gehouden onder de Nederlandse beroepsbevolking. Deze resultaten worden aangevuld met andere bronnen en interviews met experts. Hiermee hopen we u meer inzicht te geven in de beweegredenen van de beroepsbevolking in Nederland.

Enkele highlights uit Tijd voor Beter

  1. Werknemer geeft zijn baan gemiddeld een 7,4 als rapportcijfer
  2. Werknemers vinden sfeer en inhoud van het werk belangrijker dan salaris
  3. Twee derde onderschrijft de stelling 'Nu van baan veranderen vind ik zeer risicovol'
  4. Een derde van de beroepsbevolking oriënteert zich actief op de arbeidsmarkt
  5. Hogeropgeleiden staan meer open voor een nieuwe baan dan lageropgeleiden
  6. 43% heeft er vertrouwen in dat ze gemakkelijk een andere baan vinden
  7. Vier op de tien werkzoekenden is bereid om een stapje terug te doen voor een andere baan
  8. Een op de drie is bereid salaris in te leveren voor een andere baan
  9. Werknemers die niet actief op zoek zijn naar een andere baan, zijn het beste te verleiden met een hoger salaris en baanzekerheid
  10. Een op de vijf vindt dat de functieomschrijving in een vacaturetekst wel duidelijker mag

Het volledige rapport Tijd voor Beter � mobiliteit en motivatie van de Nederlandse beroepsbevolking is gratis te downloaden.