Recruitment tips / Marktinformatie / Nieuws en meer / Monsterboard streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Monsterboard streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Monsterboard streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Monsterboard houdt zich in Nederland al sinds 1997 bezig met het bij elkaar brengen van banen en werkzoekenden. Dat gaat verder dan het aanbieden van vacatures en cv’s. Monsterboard realiseert zich dat de kansen op de arbeidsmarkt niet voor iedereen gelijk zijn en spant zich daarom met uiteenlopende initiatieven in om iedereen aan een baan te helpen. Ongeacht sekse, ras, geaardheid of opleidingsniveau. Het doet dat binnen Nederland en (samen met andere organisaties) daarbuiten. Enkele projecten waar Monsterboard aan mee werkt:

Equal Education

Monsterboard is donateur van de stichting Equal Education. Deze stichting helpt scholieren die wel de talenten, maar niet de financiële middelen hebben aan een plek in het hoger onderwijs. De stichting doet dat momenteel in Ethiopië waar de lastige situatie geldt dat zowel de lagere school als de universiteit vergoed wordt door de overheid, maar de vierjarige middelbare school niet.

Dat betekent dat arme scholieren die uitblinken op de lagere school niet door kunnen leren voor een plek op de universiteit en zo alsnog hun talenten vergooien. Equal Education biedt hulp door het onderwijsgeld voor deze scholieren te vergoeden, plus een bijdrage voor hun levensonderhoud en huisvesting.

Middelbare scholen zijn immers dun bezaaid in Ethiopië waardoor scholieren soms uren moeten lopen om bij hun school te komen. Vooral voor meisjes is dit een gevaarlijke tocht. Meisjes krijgen sowieso weinig kansen om door te leren, want als er al geld is in een gezin dan gaat dat doorgaans naar de jongen. Equal Education richt zich daarom op de steun aan meisjes en geeft hen onderdak vlak bij school zodat ze veilig bij elkaar zitten en niet hoeven te reizen.

Sander de Bruijn van Monsterboard vindt dit een belangrijk initiatief dat hij graag van harte steunt. “Monsterboard heeft als missie om overal ter wereld mensen te verbinden aan kansen op de banenmarkt. Maar dan moet je ze ook de kans gunnen om een goede opleiding te genieten. In landen als Nederland is dat eigenlijk een no-brainer, maar in landen als Ethiopië is dat niet zo vanzelfsprekend, waarbij dan ook nog eens eerder gekozen wordt voor jongens in plaats van meisjes, Wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Daarom vonden we dit een mooi initiatief om aan bij te dragen.”

Refugee Talent Hub

Monsterboard is ook nauw betrokken bij de Refugee Talent Hub, een initiatief dat door Accenture is bedacht, en nu omarmd wordt door vele andere bedrijven. De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Dit in het belang van de vluchteling, werkgever en de maatschappij. Werk geeft zin en (zelf)vertrouwen en draagt in hoge mate bij aan snellere integratie van vluchtelingen. Vluchtelingen en werkgevers vinden elkaar nog te weinig, terwijl vluchtelingen een krapte op de arbeidsmarkt kunnen vervullen en een divers personeelsbestand aantoonbaar leidt tot succesvollere organisaties.

De activiteiten die de Refugee Talent Hub samen met werkgevers organiseert zijn kleinschalig, veelvuldig en zo praktisch mogelijk. De Hub verbindt kennis, ervaring en contacten van een groot netwerk van bedrijven, NGO’s, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en particulieren met vluchtelingen.

Sander: “Namens Monsterboard bieden we steun met onze expertise. Zo hebben we geholpen met het opzetten van de website. Ook steunen we initiatieven van gemeentes om vluchtelingen in contact te brengen met werkgevers. We vinden het een mooi project omdat je zo wederom meer arbeidskansen biedt aan mensen die deze anders niet krijgen.”

Vrouwen in de IT

Monsterboard spant zich ook in om het aantal vrouwen in de IT te vergroten. Want ondanks dat vrouwen net zoveel kwaliteiten hebben als mannen, is maar 11% van de IT’ers in Nederland een vrouw. Niet alleen kiezen minder vrouwen voor een technische studie, de vrouwen die beginnen aan een baan in de IT, haken ook nog eens na een tijdje af, omdat de werkomgeving voor hen niet aantrekkelijk (want vaak te mannelijk) is.

“Daar is dus een hoop werk te verrichten”, zegt De Bruijn. “Want ondertussen is de schaarste in deze sector ook nog eens enorm.”

In Groot-Brittannië is Monster hiervoor een Tech Talent Charter begonnen om de balans in de IT-sector te verbeteren. Bij dit initiatief ondertekenen technische bedrijven een convenant waarin ze beloven zich extra in te spannen voor een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen.

“In Nederland hebben we dit nu nog niet, maar hier doen we het weer op andere manieren”, aldus De Bruijn. “Zo organiseren we de diversityweken waar we samen met klanten van ons een week hebben ingericht om met hen samen meer vrouwelijk IT-talent aan te trekken.” Dat deden we onder meer door succesvolle IT-vrouwen in die bedrijven te interviewen en daar coole video’s van te maken.

Ook met andere initiatieven probeert Monsterboard meer vrouwen naar de IT te krijgen, bijvoorbeeld door een test op Facebook die vrouwen konden invullen en waaruit bleek dat ze veel sneller met een IT-baan matchen dan ze vooraf dachten.

De Bruijn: “Met al deze verschillende initiatieven proberen we de barriere vrouwen en IT kleiner te maken.”

Continuous Learning (UvA)

Het project van Equal Education heeft de afgelopen jaren al tientallen meisjes op de universiteit gebracht. Opvallend is dat in Ethiopië vaak wel de overheid bepaalt naar welke universiteit ze gaan en dus voor welk beroep ze leren. Niet iedereen kan dokter worden, al willen veel meisjes dat wel.

De Bruijn snapt dat je zoiets niet snel in Nederland kunt invoeren (afgezien van een numerus fixus bij bepaalde opleidingen) maar ziet wel de voordelen van zo’n systeem in. “Hoe gaaf is het als je de vraag vanuit de markt kunt laten matchen met het aanbod vanuit het onderwijs.”

Op een andere manier wordt daar wel aan gewerkt door de UvA en ook daar is Monsterboard nauw bij betrokken. Het gaat om een project dat Continuous Learning heet. “Omdat de vraag vanuit de arbeidsmarkt om bepaalde vaardigheden zo snel verandert, kunnen opleidingen dat bijna niet bijbenen. De UvA is nu aan het kijken hoe ze opleidingen snel kunnen laten aanpassen aan deze veranderende vraag in de arbeidsmarkt.”

De Bruijn vindt dat een prachtig initiatief, maar vraagt zich af of het wel ooit helemaal sluitend zal worden. “Je hebt natuurlijk altijd een varkenscyclus-effect waarbij de vraag vaak voorop loopt op het aanbod. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in onze hypermoderne economie soms zo snel dat je daar als onderwijssysteem moeilijk op in kunt spelen. Toch is dit wel waar we als onderwijssysteem naar toe zullen moeten gaan. Daarom is dit initiatief van de UvA interessant om te blijven volgen.”

De Bruijn besluit: “Uiteindelijk is het doel om de match tussen vraag en aanbod zo effectief mogelijk te maken. Maar wel met de gelijke kansen voor iedereen. ”