Recruitment tips / Marktinformatie / Nieuws en meer / Collega’s storen zich aan laatkomers

Collega’s storen zich aan laatkomers

Collega’s storen zich aan laatkomers

Collega’s storen zich aan laatkomers

Meer dan de helft (52%) van de werknemers stoort zich aan collega’s die te laat op het werk verschijnen. Van deze groep geeft 15 procent toe zelf ook te laat te komen. Voor de overige 37 procent die zich eraan stoort, zijn late collega’s een grote bron van ergernis. Dit blijkt uit een poll van carrièresite Monsterboard.nl onder 587 bezoekers.

Monsterboard.nl vroeg bezoekers van de site en Facebook-pagina, “Stoor jij je aan collega’s die te laat komen?” en kreeg bijna 600 reacties. De uitkomsten:

  • Ja, daar stoor ik me heel erg aan: 37%
  • Ja, maar ik kom zelf ook vaak te laat: 15%
  • Nee, ik kom zelf nooit te laat maar kan me er bij anderen niet storen: 26%
  • Nee, ik kom zelf ook vaak te laat: 22%

“Dat werknemers te laat komen is natuurlijk geen schone zaak. Uiteraard moeten collega’s die hun afspraken niet nakomen daarop worden aangesproken. Maar door de opkomst van Het Nieuwe Werken hebben veel organisaties hun werknemers ook steeds meer vrijheid gegeven in het plannen van hun werkzaamheden”, zegt Elbrich Batstra, HR Director bij Monsterboard. “Dit soort eigentijdse oplossingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de organisatie, zolang er draagvlak is bij werknemers en er geen misbruik van gemaakt wordt.”

Geen stress
48 procent van de ondervraagden maakt zich niet druk om collega’s die te laat komen. De coulance wordt deels verklaard doordat een deel hiervan (22%) toegeeft ook regelmatig te laat te komen. De overige respondenten (26%) claimen zelf altijd op tijd te zijn, maar storen zich niet aan collega’s die te laat komen.

Over de opiniepeiling
De resultaten uit dit persbericht zijn afkomstig van polls op de website en de Monsterboard Facebook-pagina van Monsterboard.nl van datum 20 februari tot en met 4 maart. Er is getoetst of men zich ergert aan collega’s die te laat komen (n=587).

Lees ook:
Acht geloofwaardige smoesjes om te laat te komen op werk

4 april 2012
Monsterboard