Recruitment tips / Marktinformatie / Nieuws en meer

Nieuws en meer

Lees meer over werving- en personeelsonderwerpen.

Wat betekent de AVG voor het sollicitatieproces?

Op 25 mei 2018 verandert de privacywetgeving. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in de gehele EU geldt en stuk uitgebreider is. Welke consequenties heeft dit voor het opslaan van gegevens van sollicitanten? Mogen cv’s nog wel bewaard worden en kun je als bedrijf nog wel een talentpool opbouwen? We legden deze vragen voor aan Maarten van Man van AVG Juristen.