Recruitment tips / Marktinformatie / Monsterboard recruitment trends: “bedrijfsleven flexibeler dan gedacht”- Jort Wassenaar

Monsterboard recruitment trends: “bedrijfsleven flexibeler dan gedacht”- Jort Wassenaar

Arbeidsmarkt en recruitmenttrends – The Future of Work 2021

Hoewel het een ongelooflijk zwaar jaar is geweest voor de meeste bedrijven en het dat nog steeds is voor velen, verwachten recruiters dat er in 2021 weer een opleving te zien is. Dat blijkt uit de cijfers van ons wereldwijde onderzoek: The Future of Work. De opvallendste uitkomst vond ik wel dat in Nederland bijna 90% van de ondervraagde recruiters verwacht dit jaar weer personeel aan te nemen. Voor 55% gaat het dan om een vervangingsvraag, maar toch geeft ook 34% aan dat ze verwachten te werven voor nieuwe banen.

Eerlijk gezegd was ik daar een klein jaar geleden niet zo gerust op. Aan het begin van de pandemie zag je bijna alle bedrijven meteen op de recruitmentrem trappen en zoals elke automobilist weet dat massaal remmen tot langdurige files kan leiden, zo weet elke econoom dat een flinke pas op de plaats meestal voor langdurige stilstand zorgt.

Bedrijfsleven bleek flexibeler dan gedacht 

Gelukkig bleek het bedrijfsleven sterker en vooral flexibeler dan menigeen dacht. Uiteraard waren er sectoren die zo hard getroffen werden dat ze niet veel konden (lees: mochten) doen, maar het gros van de arbeidsmarkt krabbelde na de eerste schrik snel op en wist met aanpassingen op het werk en vooral met het organiseren van thuiswerk toch weer door te kunnen werken. De ondernemersgeest bleek weer eens sterker dan de negatieve signalen.

Dat pakte zo goed uit dat ik verwacht dat we die flexibiliteit van werken terug blijven zien in de toekomst, met name het werken op afstand. Ook als straks het virus verslagen is en we eindelijk weer uit die donkere tunnel zijn. Zowel kandidaten als werkgevers hebben gezien hoe succesvol werken vanuit huis kan zijn. Hoewel het soms uitdagend is – zeker als kinderen bij een lockdown thuiszitten – is het aloude argument dat het minder productief zou zijn volgens mij ruimschoots gelogenstraft.

Werknemers zullen het daarom ook simpelweg meer verwachten. Voor bedrijven zelf is flexibel werk ook een uitkomst, want minder mensen op kantoor betekent ook minder kantoorruimte. Plus het geeft de mogelijkheid om mensen van verder weg te recruiten, aangezien die nu minder vaak hoeven te reizen. De kans dat de optie om thuis te werken in de toekomst ook een blijvertje is, is aannemelijk, zo blijkt uit de data. Vier op de tien ondervraagde recruiters verwachten namelijk dat maatregelen als flexibel werk permanent zijn.

Skills gap blijft een probleem

Dat komt ook goed van pas bij het vinden van het schaarse personeel, aangezien de krapte en de skills gap in sommige sectoren nog zeker niet verdwenen is. Misschien zelfs wel toegenomen. Denk aan de ICT en technologische sector die het nu misschien wel drukker hebben – mede door al het online werken en winkelen. Het vinden van de kandidaat met de juiste vaardigheden wordt door maar liefst 41% van de ondervraagde recruiters in Nederland als de grootste uitdaging gezien voor het komend jaar. Het helpt als bedrijven hun wervingsgebied kunnen vergroten nu thuiswerken breder geaccepteerd is, wellicht zelfs naar het buitenland. Al zal het de volledige krapte niet oplossen. Daarvoor is meer nodig zoals het omscholen van personeel.

Ook Monsterboard zal een nog belangrijkere steen bijdragen in het bij elkaar brengen van talenten en bedrijven. Met ons vernieuwde platform weten we nog beter de juiste kandidaten bij de juiste banen te krijgen. Kandidaten kunnen hierbij zeer nauwkeurig aangeven waar hun vaardigheden en ook hun soft skills liggen, zodat matching echt maatwerk wordt. Voor nu wens ik jullie alle goeds voor een krachtig arbeidsjaar.

Download >> hier << het Future of Work 2021 onderzoeksrapport

Jort Wassenaar is Managing Director Monster EU. Vanuit zijn rol en passie voor het HR vak klimt hij regelmatig in de pen om zijn persoonlijke visie te delen over interessante trends binnen het HR- en recruitment vak. Eerder publiceerde Jort een persoonlijk blog met hierin advies voor werkgevers rondom de coronapandemie en nu geeft hij werkgevers een inzicht in de recruitmenttrends voor 2021.