Recruitment tips / Category Featured / Future of Work onderzoek: vrouwen harder getroffen door corona dan mannen

Future of Work onderzoek: vrouwen harder getroffen door corona dan mannen

Vrouwen in de beroepsbevolking op een tweesprong

Op International Womens Day vieren we de enorme inspanningen van vrouwen en meisjes van over de hele wereld bij het vormgeven van een meer gelijke toekomst. Dat deze awareness hard nodig is blijkt ook uit ons onderzoek: The Future of Work, waarbij we duidelijk zien dat de genderverschillen groot zijn en vrouwen ook harder geraakt zijn door de coronapandemie.

In de video hieronder tref je de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek.