Meest populaire vacatures

2Banen gevonden

2 Banen gevonden 

B
B

Lid Cliëntenraad

Boven IJ Ziekenhuis

Amsterdam, NH
30+ dagen geleden
Amsterdam, NH
30+ dagen geleden
Lid Cliëntenraad De afdeling Wij zijn op zoek naar een enthousiast Lid Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis, met interesse in de ziekenhuiszorg. Wij nodigen ervaringsdeskundigen (cliënten die regelmatig zorg ontvangen van het BovenIJ ziekenhuis) uit te reageren. Ook een familielid of naaste van een cliënt is welkom als Cliëntenraadslid. Vanwege de samenstelling van de Cliëntenraad en de achterban gaat onze voorkeur uit naar geïnteresseerden met een niet-westerse achtergrond. Wij nodigen hen van harte uit te reageren! Het BovenIJ ziekenhuis heeft een actieve Cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van cliënten, hun familieleden en bezoekers van het ziekenhuis behartigt. De Cliëntenraad overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur en adviseert over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De functie Als Cliëntenraad adviseren wij vanuit onze eigen expertise en ervaring, en vanuit ervaringen van onze achterban. Elk lid van de Cliëntenraad heeft haar/zijn eigen kennisgebied en zet deze in voor het belang van de cliënt. De Cliëntenraad werkt vanuit een jaarlijks werkplan en ook vanuit actualiteiten. Thema’s hierbij zijn onder meer kwaliteit van de zorg, veiligheid, geestelijke verzorging, voeding, privacy, wachttijden, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van informatie. Uitgangspunt is altijd de positie en het belang van de cliënt. De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers en niet in dienst van het ziekenhuis. Wij vergaderen minimaal één, soms twee keer per maand in de avonduren. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Wij vragen • kennis van het BovenIJ ziekenhuis en ervaring met de zorg in dit ziekenhuis; • affiniteit met ziekenhuiszorg en met de gezondheidszorg in het algemeen; • financiële kennis is een pré; • goede sociale en communicatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in een team; • een kritische, positieve en constructieve houding; • goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie; • beschikbaarheid van gemiddeld 12-16 uur per maand (vergaderen, onderhouden van contacten, voorbereiden van adviezen, uitvoeren van diverse taken, scholing op het gebied van medezeggenschap); • woonachtig bij voorkeur in de regio Amsterdam-Noord, Zaanstreek of Waterland. Wij bieden • de mogelijkheid om deel uit te maken van een team van zeven leden die de positie van de cliënt verder helpen te versterken; • inzicht in ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en het BovenIJ ziekenhuis; • een leerzame omgeving en deskundigheidsbevordering; • onkostenvergoeding (vacatiegeld). Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Margot van Neijenhoff. Zij is bereikbaar via telefoon 020-6346348 of 06-48787859. Solliciteren Is uw belangstelling gewekt? Solliciteer dan via de button in de rechter bovenhoek. Reageren kan tot en met 19 november 2018. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 48 of 49. NB: Uitgesloten van het lidmaatschap zijn medisch specialisten en werknemers van het BovenIJ-ziekenhuis en hun verwanten in de 1e en 2e graad alsmede samenlevende partners. Het overleggen van een "Verklaring omtrent gedrag"(VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
G
G

Leden voor de Cliëntenraad

GGMD voor doven en slechthorenden - Geestelijke Gezondheidszorg

Gouda, ZH
30+ dagen geleden
Gouda, ZH
30+ dagen geleden
> Leden voor de Cliëntenraad Leden voor de Cliëntenraad GGMD voor Doven en Slechthorenden Wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben zo gezond en zelfstandig mogelijk te leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Onze GGZ-tak werkt zowel voor volwassenen als voor kind & jeugd. Bij ons werken betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. We ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeren veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van onze medewerkers. De hele organisatie telt ongeveer 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind & Jeugd. www.ggmd.nl GGMD voor Doven en Slechthorenden zoekt per direct Leden voor de cliëntenraad De cliëntenraad van GGMD praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van GGMD over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse en affiniteit met de patiëntenzorg binnen GGMD. Wij verwachten van u dat u; • Bekend bent met onze organisatie als cliënt of ouder/verzorger van een cliënt (Kind en Jeugd), • In staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen, • Zich kunt inleven in het belang van de cliënt maar ook voldoende afstand kunt nemen van persoonlijke belangen, • Beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding, • Betrokkenheid met en kennis hebben van doven/slechthorenden/blinden, • Kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving, • Beschikt over goede sociale vaardigheden, • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, • In staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen vanuit het cliëntenperspectief. Wij bieden u; • De mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen, • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van de cliënten te helpen versterken, • Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad, • Een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en reiskostenvergoeding. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ondersteuner van het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap). Deze ondersteunt de cliëntenraad inhoudelijk bij adviesaanvragen, stelt de agenda op, maakt de verslagen en bewaakt acties. Tijdens de bijeenkomsten is altijd een gebaren-, schrijf- en NMG tolk aanwezig. Meer informatie Neem voor meer informatie over het werk van de cliëntenraad en/of hoe u lid kunt worden, contact op met Jacqueline Cox. Zij ondersteunt de cliëntenraad en is bereikbaar via clientenraad@ggmd.nl .
Niet meer resultaten

Geplaatst op

30+ dagen geleden

Beschrijving

Lid Cliëntenraad De afdeling Wij zijn op zoek naar een enthousiast Lid Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis, met interesse in de ziekenhuiszorg. Wij nodigen ervaringsdeskundigen (cliënten die regelmatig zorg ontvangen van het BovenIJ ziekenhuis) uit te reageren. Ook een familielid of naaste van een cliënt is welkom als Cliëntenraadslid. Vanwege de samenstelling van de Cliëntenraad en de achterban gaat onze voorkeur uit naar geïnteresseerden met een niet-westerse achtergrond. Wij nodigen hen van harte uit te reageren! Het BovenIJ ziekenhuis heeft een actieve Cliëntenraad die de gemeenschappelijke belangen van cliënten, hun familieleden en bezoekers van het ziekenhuis behartigt. De Cliëntenraad overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur en adviseert over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De functie Als Cliëntenraad adviseren wij vanuit onze eigen expertise en ervaring, en vanuit ervaringen van onze achterban. Elk lid van de Cliëntenraad heeft haar/zijn eigen kennisgebied en zet deze in voor het belang van de cliënt. De Cliëntenraad werkt vanuit een jaarlijks werkplan en ook vanuit actualiteiten. Thema’s hierbij zijn onder meer kwaliteit van de zorg, veiligheid, geestelijke verzorging, voeding, privacy, wachttijden, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van informatie. Uitgangspunt is altijd de positie en het belang van de cliënt. De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers en niet in dienst van het ziekenhuis. Wij vergaderen minimaal één, soms twee keer per maand in de avonduren. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Wij vragen • kennis van het BovenIJ ziekenhuis en ervaring met de zorg in dit ziekenhuis; • affiniteit met ziekenhuiszorg en met de gezondheidszorg in het algemeen; • financiële kennis is een pré; • goede sociale en communicatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in een team; • een kritische, positieve en constructieve houding; • goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie; • beschikbaarheid van gemiddeld 12-16 uur per maand (vergaderen, onderhouden van contacten, voorbereiden van adviezen, uitvoeren van diverse taken, scholing op het gebied van medezeggenschap); • woonachtig bij voorkeur in de regio Amsterdam-Noord, Zaanstreek of Waterland. Wij bieden • de mogelijkheid om deel uit te maken van een team van zeven leden die de positie van de cliënt verder helpen te versterken; • inzicht in ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en het BovenIJ ziekenhuis; • een leerzame omgeving en deskundigheidsbevordering; • onkostenvergoeding (vacatiegeld). Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Margot van Neijenhoff. Zij is bereikbaar via telefoon 020-6346348 of 06-48787859. Solliciteren Is uw belangstelling gewekt? Solliciteer dan via de button in de rechter bovenhoek. Reageren kan tot en met 19 november 2018. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 48 of 49. NB: Uitgesloten van het lidmaatschap zijn medisch specialisten en werknemers van het BovenIJ-ziekenhuis en hun verwanten in de 1e en 2e graad alsmede samenlevende partners. Het overleggen van een "Verklaring omtrent gedrag"(VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Source: Boven IJ Ziekenhuis