Switch to search results

Informatie over Onderwijsassistent banen

Overzicht vacatures onderwijsassistent Wie als onderwijsassistent wil gaan werken zal voor zichzelf eerst een aantal ...

Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Laad meer vacatures

Overzicht vacatures onderwijsassistent

Wie als onderwijsassistent wil gaan werken zal voor zichzelf eerst een aantal zaken duidelijk moeten stellen. Wat houdt het in om onderwijsassistent te zijn? Wat is een gebruikelijk salaris voor een dergelijke functie? Hoe is het gesteld met de werkgelegenheid voor onderwijsassistenten? De uitspraak "kennis is macht" gaat in veel meer gevallen op dan men denkt.

Een onderwijsassistent dient ter ondersteuning van de leerkracht. Over het algemeen is dat in het lager onderwijs, maar ook op de middelbare school zijn dergelijke functies te vinden. Op het middelbaar onderwijs staat deze functie beter bekend als TOA. Waar een TOA zich veelal bezighoudt met vakken als biologie, scheikunde en natuurkunde zal een onderwijsassistent op de basisschool vooral hulp bieden aan de kinderen bij het lezen en rekenen. Een vergelijkbare functie vindt men op een kinderdagverblijf, waar ook een sterk opvoedende rol deel kan uitmaken van het takenpakket.

Opleidingseisen onderwijsassistent

Voor de functie van technisch onderwijsassistent bij Carmel wordt minimaal een mbo+ of een hbo denk- en werkniveau als eis gesteld. Een andere functie waarvoor op dit moment naar de juiste kandidaat wordt gezocht is de vacature voor onderwijsassistent bij trajectgroep Gouda. Voor deze functie is geen opleidingseis vastgesteld. Het lijkt erop dat dit gebruikelijk is voor een functie als onderwijsassistent in het basisonderwijs. Voor een functie als onderwijsassistent in het middelbaar onderwijs wordt over het algemeen MBO+ denk- en werkniveau verwacht.

Arbeidsmarkt onderwijsassistent

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal leerlingen de afgelopen jaren is afgenomen. Deze trend lijkt zich door te gaan zetten. Vanzelfsprekend heeft dat ook invloed op de werkgelegenheid in deze functiegroep. Als het aantal leerlingen afneemt, zal uiteindelijk ook het aantal benodigde onderwijsassistenten afnemen.

Salarisindicatie onderwijsassistent

Volgens loonwijzer verdient een startende onderwijsassistent in het basisonderwijs gemiddeld gezien zo'n € 2.008 bruto per maand. Met tien jaar werkervaring stijgt dat bedrag naar gemiddeld € 2.599 bruto per maand.

  1. Vacatures
  2. Onderwijsassistent