it vacatures

In de buurt nieuwegein, utrecht
1717Banen gevonden

1717 vacatures gevonden voor it vacatures In de buurt nieuwegein, utrecht

B
B

Solution Architect

Brink's Solutions Nederland B.V.

Utrecht, UT
1 dag geleden
Utrecht, UT
1 dag geleden

Wil jij met experts uit verschillende disciplines samenwerken aan het digitaliseren en future-proof maken van onze betaaloplossingen? En sta je open voor internationale samenwerkingen? Dan is dit de uitdaging die bij jou past!

 

Solution Architect

Utrecht - Fulltime

 

Jouw verantwoordelijkheden

Als Solution Architect maak je deel uit van het ‘Solutions Development' team. Dit multifunctionele team bestaat uit zes professionals; deels met een IT specialisatie en deels business experts. Met jouw analyses en ontwerpen worden klantwensen en business requirements omgezet naar informatietechnologie. Je staat hiermee aan de basis van de realisatie van IT projecten, waarbij je nauw samenwerkt met de Enterprise Architect, Product Owners en ontwikkelteams binnen Brink's en daarbuiten. Wat deze functie uniek maakt is dat het ontwikkelteam voornamelijk werkt aan innovatieve diensten en producten met een sterke internationale component. Je team is onderdeel van het Brink's Acceleration Center (BAC), dat is opgericht om innovatie binnen Brink's in heel Europa te versnellen en tegelijkertijd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de internationale klanten van Brink's. Deze klanten nemen in toenemende mate diensten af bij Brink's die hen in staat stellen om winkel- en betaal processen te automatiseren en optimaliseren. De scope van oplossingen is breed; hierbij kun je denken aan cash management apparatuur, pin- en betaalautomaten, apps, websites en online portals, het datawarehouse en achterliggende applicaties en cloud oplossingen.

 

Je wordt intensief betrokken bij projecten, waarin je veel samenwerkt met klanten, ontwikkelaars en andere stakeholders bij het ontwerpen, uitwerken en testen van oplossingen en doorontwikkelingen. Tijdens het project zorg je voor afstemming tussen alle partijen en faciliteer je het ontwikkelen van de software door het verduidelijken van de eisen en wensen tot concreet te implementeren functionaliteiten. Je gelooft in de principes achter Agile (software) Development en bent gefocust op het creëren van herbruikbare elementen om steeds sneller te kunnen innoveren.

 

Jouw kwaliteiten

 • Een afgeronde hbo opleiding in de richting van informatica, technische bedrijskunde of soortgelijk
 • Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een internationale omgeving
 • Brede kennis en ervaring met alle facetten van enterprise architectuur zoals software ontwikkeling, webservices en applicatie interfaces
 • Kennis van ServiceNOW en Salesforce is een pré
 • TOGAF en Archimate certificering is een pré
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Jij bent een aanpakker, die denkt in oplossingen in plaats van problemen. Uitdagingen geven jou energie. Je bent een echte teamplayer die makkelijk contacten legt en kan schakelen op elk niveau. Flexibel, betrokken en ondernemend dat zijn termen die op jou van toepassing zijn.

 

Ons aanbod

 • Een salaris tussen de €3235,- en € 4880,- bruto per maand o.b.v. een 40-urige werkweek (salaris afhankelijk van werkervaring en opleiding)
 • 8,5 % vakantietoeslag
 • Smartphone en laptop
 • Bonus van maximaal 7,5% van het bruto jaarsalaris excl. vakantiegeld
 • Een baan voor 32-40 uur per week
 • 25 vakantiedagen als je fulltime werkt, je hebt de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en trainingen
 • Korting op ziektekostenverzekering en een sportschoolabonnement
 • Kaartjes met korting voor attractieparken, musea en theater

 

Ben je enthousiast na het lezen van de vacature? Solliciteer dan direct!

B
B

Junior Risk Manager

Brink's Solutions Nederland B.V.

Utrecht, UT
1 dag geleden
Utrecht, UT
€2.145k - €3.235k Per maand
1 dag geleden
€2.145k - €3.235k Per maand

Wil jijjezelfverderontwikkelen op het gebied van risk management? Dan is dezefunctie van Junior Risk Manager bij Brink’s Nederland  jouwkans!

 

Junior Risk Manager

Utrecht – 40 uur

 

Jouwverantwoordelijkheden

Als Junior Risk Manager ben je onderdeel van de Compliance afdelingbinnen Brink's. Je rapporteertrechtstreeksaan de SOx Compliance Officer en je werktnauwsamen met verschillendeklantenencollega'sbinnen de afdelingen op het hoofdkantoorzoals Sales, HR, IT en Finance. In dezerolondersteunjij de SOx Compliance Officer. Samenzorgenjullieervoordat alle risico's in kaartwordengebrachtendatdezerisico'swordenbeheerst. Daarnaastcommuniceer- enrapporteer je hierover.

 

Je voornaamstewerkzaamhedenzijn:

 • Het onderzoeken van projectenen de Brink's dienstverlening op risico's
 • Het uitvoeren van risk assessments en analyses met teams enafdelingen
 • Het testen van de beheersmaatregelen op hunwerking
 • Het beheren van enrapporteren over de stand van de interne beheersing
 • Onderzoekenenoplossen van gaps en deficiencies in beheersmaatregelen
 • Adviseren over verbeteringen in processenen IT-ondersteuning
 • Communiceren met managers enexterne auditors over de resultaten van je werk
 • Implementeren, verderontwikkelenenbeheren van de GRC tool

 

Daarnaastgajij je richten op het verderuitbouwen van de risk awareness binnen de Brink's organisatie. Je krijgt de uniekekansjezelfhierinverderteontwikkelen door middel van opleidingenen training on the job.

 

Jouwkwaliteiten

 • Minimaalmbowerk- endenkniveau
 • 3 tot 5 jaarrelevantewerkervaring
 • Kennisenervaring met het beoordelen van risico's (of bereidheid tot het volgen van eenopleidinghiervoor)
 • Ervaring in het werken met MS tools en GRC tool is eenpré
 • Goede beheersing van zowel de NederlandsealsEngelse taal in woordengeschrift

 

Jij bent analytischenkritisch, werktnauwkeurigenkangoed het overzichtbewaren. Samenwerkengaat je goedaf, want je bent sociaalengemakkelijk in de omgang. Je neemtinitiatiefen bent communicatiefsterk. Leergierigengedreven om dezerolinvullingtegevenenverderuittebouwen.

 

Onsaanbod

 • Eensalaristussen de € 2145- en € 3235,-bruto per maando.b.v. een 40-urige werkweek (salarisafhankelijk van werkervaringenopleiding)
 • 8,5% vakantietoeslag
 • Smartphone en laptop
 • Goede pensioenregeling
 • 25 vakantiedagenals je fulltime werkt, je hebt de mogelijkheid om vakantiedagenbijtekopen
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingenentrainingen
 • Korting op ziektekostenverzekeringeneensportschoolabonnement
 • Kaartjes met kortingvoorattractieparken, museaentheater

 

Interesse in dezeuniekekans? Wachtnietlangerensolliciteer direct!

B
B

Online Marketeer

Brink's Solutions Nederland B.V.

Utrecht, UT
1 dag geleden
Utrecht, UT
€2.145k - €3.235k Per maand
1 dag geleden
€2.145k - €3.235k Per maand

Help jij ons mee bouwen aan het merk Brink’s door te zorgen voor een onvergetelijke online klantreis, van campagnes tot aan een tevreden klant? En ga jij een internationale uitdaging niet uit de weg? Dan is deze functie van Online Marketeer de uitdaging voor jou!

 

Online Marketeer

40 uur - Utrecht

 

Jouw verantwoordelijkheden

Je komt te werken in het Marketing- en Sales team van het Brink's Acceleration Center (BAC). Brink's is de marktleider op het gebied van waardetransport en cashmanagement. Je gaat je richten op de online verkoop van onze betaaloplossingen in Europa. Je werkt zelfstandig en op online gebied ben jij dé specialist.

 

In deze uitdagende rol, waarin je alle vrijheid krijgt om de end- to end werkzaamheden op te pakken, weet jij als geen ander hoe verschillende kanalen het beste kunnen worden ingezet. Met jouw expertise weten we ons online te positioneren, campagnes te voeren, leads te genereren en te converteren.

 

Je monitort en analyseert de online kanalen zoals social media, websites, advertisement, marketing automatisering en digitale platforms. Jij weet hoe je de beste conversies kunt genereren en hoe de techniek die daarachter zit werkt. Bij het uitzetten van nieuwe campagnes gebruik je de laatste trends op de markt en bedenk je allerlei nieuwe A/B -testen. Daarnaast zorg je voor de beste zoekmachine optimalisatie zodat onze sites beter gevonden worden.

 

Jouw kwaliteiten

 • Hbo/wo werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bedrijfskundige-, marketing- of informatica richting
 • Minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring in online marketing
 • Affiniteit en ervaring met IT
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk (bij voorkeur ook de Franse taal)
 • Een commerciële drive
 • Kennis en ervaring met Salesforce, SEO, SEA, social media kanalen en CMS systemen
 • Kennis en ervaring met marketing automatisering (Salesforce Marketing Cloud is een pré)

 

Jij bent enthousiast, proactief en hebt een echte hands on mentaliteit. Je bent prima in staat om zelfstandig te werken en vanuit analyses het digitale landschap te optimaliseren. Je bent creatief, stressbestendig en kunt goed plannen en organiseren. Neemt graag het initiatief en komt met verbetervoorstellen. Kortom jij weet online het verschil te maken.

 

Ons aanbod

 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.315- en € 5.000,- (o.b.v. een 40-urige werkweek en afhankelijk van opleiding en werkervaring)
 • 8,5 % vakantiegeld
 • Maandelijkse functietoeslag van € 90,- netto
 • Een goede pensioenvoorziening
 • 25 vakantiedagen per jaar
 • Een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals korting op een abonnement op de sportschool en ziektekostenverzekering en kaartjes voor musea /theater
B
B

Data Engineer

Brink's Solutions Nederland B.V.

Utrecht, UT
1 dag geleden
Utrecht, UT
€3.315k - €5.005k Per maand
1 dag geleden
€3.315k - €5.005k Per maand

Wil jijsamen met onze IT experts uitverschillende disciplines samenwerkenaan het digitaliserenen future-proof maken van onzebetaaloplossingen? Ensta je open voorinternationaleuitdagingen? Dan is dit de baan die bijjou past!

 

Data Engineer


Utrecht – 40 uur

 

Jouwverantwoordelijkheden

Als Data Engineer maak je deeluit van ons Business Acceleration Center (BAC). Je bent verantwoordelijkvoor het bouwenenonderhouden van onze databases. Tevensmaak je dezeklaar om Europeesaanelkaartekunnenkoppelen. Je hebtcontacten met alle Europesecollega's om tekunnenkomen tot eengoedeenveiligekoppeling. Met jouwkennisenervaring ben je een expert als het gaat om Data Integration endatawarehouseprojecten. De Data Engineer ontwikkeltdatawarehousemodellenenintegreertdeze met ETL-jobs (Extraction, Transformation and Load). Andere taken zijn het bijdragenaan de ontwikkelingen bouw van nieuwe data platform functionaliteiten, het ondersteunen van datagebruikersen het operationeelbeheer van bestaande data platforms. Verderwordt er van je verwachtdat je actiefonderzoekdoetnaarnieuwetechnologieënenontwikkelingen op het vlak van data engineering. Je doetverbetervoorstellenindiendezekunnenbijdragenaan de verbetering van de systemen, efficiency of overdracht van de data. Je kuntgoedsamenwerken met alle geledingen van de organisatie, zowel in Nederland als in anderelanden van Europa. Daarnaastgeloof je in de principes achter Agile (software) Development en ben je gefocust op het creëren van herbruikbareelementen om steeds snellertekunneninnoveren.

 

Jouwkwaliteiten

 • Eenafgerondehboopleiding in de richting van ICT, technischebedrijfskunde of soortgelijk
 • 3 tot 5 jaarrelevantewerkervaring in eensoortgelijkefunctie, liefst in eeninternationaleomgeving
 • Brede kennisenervaring met SQL liefstaangevuld met kennis van een ETL Tool zoals Talend, MS SSIS of soortgelijk
 • Goede mondelingeenschriftelijkebeheersing van de NederlandseenEngelse taal. Frans is eenpré

 

Je bent eenteamplayer die kancommuniceren met Europesecollega'senkanschakelen op elk niveau. Je bent nauwkeurigenanalytisch. Je kuntgoedsamenwerkenenhierdoorjouwkennisoverbrengenaancollega's. Ook ben je eenaanpakker die energiekrijgt van uitdagingenendenkt in oplossingen

 

Onsaanbod

 • Eensalaristussen de € 3315,-en € 5005,- bruto per maando.b.v. een 40-urige werkweek (salarisafhankelijk van werkervaringenopleiding)
 • 8,5% vakantietoeslag
 • Eenbonusregeling van maximaal 5% van jouwjaarsalaris
 • Smartphone en laptop
 • 25 vakantiedagenals je fulltime werkt, je hebt de mogelijkheid om vakantiedagenbijtekopen
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingenentrainingen
 • Korting op ziektekostenverzekeringeneensportschoolabonnement
 • Kaartjes met kortingvoorattractieparken, museaentheater

 

Herkenjijjezelf in bovenstaandefunctie? Solliciteer dan snel!

B
B

Product Owner

Brink's Solutions Nederland B.V.

Utrecht, UT
1 dag geleden
Utrecht, UT
€4.675k - €7.325k Per maand
1 dag geleden
€4.675k - €7.325k Per maand

Door de huidigeontwikkelingenvraagtonzemarkt om nieuwestrategieënendoelstellingen. Kunjijhierrichtingensturingaangeven? Dan heeft Brink's de perfecteuitdagingvoorjouals Product Owner!

 

Product Owner(device management)

Utrecht – 40 uur

 

Jouwverantwoordelijkheden

Als Product Owner maak je deeluit van ons Operations en Device Management team enwerk je nauwsamen met je directecollega's. Jijschakelt met de directie van Brinks, onzeklantenenleveranciers. Wijwerkenonderanderevoorgrotebankenensupermarktketens. Intern heb je veel contact met de collega's van de afdelingen Sales en IT. Jij bent hunsparringpartner.

 

In dezefunctiebeheerjij de backlogs, stem je de werkzaamhedenaf met onze stakeholders, bereid je changes voor, schrijfjij de user stories uitenorganiseer je demo's en reviews. Ook stuur je het Agile team aanenheb je nauw contact met de Scrum masters.

 

Voor de projecten die je opzetweet je precies wat je daarvoornodighebtenwelkekostendaaraanverbondenzijn. Ditkun je dan ookgoedonderbouwen. Jijbewaakt het proces, de kwaliteitenzorgtdat de deadlines wordengehaald. Wanneerdatnodig is, geef je feedback enstuur je bij.

 

Er liggeneen hoop uitdagingen op je tewachten. We zitten in eenomschakelingsfaseenjijweet op basis van de behoeftes van de klanten die van Brink's hiersturingaantegeven. Je werktnieuwestrategieënuitenkuntdeze vol overtuigingpresenterenenuitwerken. Ook ga je samenwerken met ons Internationale Business Acceleration Centre team. Kortom; genoeguitdagingen!

 

Jouwkwaliteiten

 • hbo/wo opleiding
 • 5 jaarrelevantewerkervaring
 • In het bezit van minimaalspecificering PSPO1
 • Kennisenervaring met LEAN werken
 • Bekend met Agile werken, ervaring met Jira en Scrum is gewenst
 • Inhoudelijkekennis van betalingsoplossingen is eenpré
 • Uitstekendemondelingeenschriftelijkebeheersing van de NederlandseenEngelsetaal

 

Jij bent communicatiefsterk, weetmensentemotiverenenteovertuigen van jouwideeën. Alsechteteamplayer leg je makkelijkcontactenenkun je schakelen op elk niveau. Je werktprocesgerichtenkuntgoed het overzichtbewaren.

 

Onsaanbod

 • Eensalaristussen de € 4675,-en € 7325,- bruto per maando.b.v. een 40-urige werkweek (salarisafhankelijk van werkervaringenopleiding)
 • 8,5 % vakantietoeslag
 • Een lease auto entelefoon
 • Bonus van maximaal 15% van het brutojaarsalaris excl. vakantiegeld
 • Eennettofunctietoeslag van € 130,- per maand
 • Goede pensioenregeling
 • 25 vakantiedagenbijeen fulltime dienstverband
 • Korting op ziektekostenverzekeringeneensportschoolabonnement
 • Kaartjes met kortingvoorattractieparken, museaentheatre

 

Denkjijdat je de juistepersoon bent voordezebaan? Dan zien we jouwsollicitatiegraagtegemoet!

I
I

BI Developer

iSense

Utrecht, UT
2 dagen geleden
Utrecht, UT
2.5k - 5k Per maand
2 dagen geleden
2.5k - 5k Per maand
Bedrijfsomschrijving

You will work in Utrecht with one of the biggest financial institutions in the Netherlands. They operate cooperative on international financial services and are always on the lookout for the newest tools & technologies. The department you will come to work is the domain which is responsible for delivering BI solutions for Risk and Finance issues.

The work will consist of gathering customer requirements based on an existing product. A technical model will then be made in the Azure cloud. The last step is creating the PowerBI dashboards. The dashboards are then used by almost all employees of the organization in the Netherlands (over 9.000 people. You will join a new development team of BI developers. They like to work in an informal work environment, where everybody gets a chance to work on their own work, but where they help each other a lot with their own specialities when needed.

Functieomschrijving

Do you have a passion for database / BI development? Are you enthusiastic about your profession? Do you like to share your knowledge and actively learn from others? Do you have experience with SQL Server? If you answers are yes, then don’t hesitate to apply!

You are going to work in a challenging Scrum/Agile environment:

 • Gathering customer requirements;
 • Creating and maintaining SSAS cubes / Tabular models
 • Creating and maintaining PowerBI dashboads which are used by all employees in the Netherlands;
 • Building ETL-processes (most already automated);
 • Presenting the dashboards to the customers.

Functie-eisen

 • You have a passion for development and your always up-to date of the latest BI technologies;
 • You like to share your knowledge and actively learn from others through hobby projects, blogs and events;
 • You have at least a BSc. degree;
 • You have experience in creating SSAS cubes / Tabular models (MDX/DAX);
 • You have experience with SQL Server 2017 or 2019;
 • You have experience with Azure Cloud;
 • You know how to use data vizualization tools, such as PowerBI;
 • You have knowledge in ETL;
 • You enjoy to think out of the box;
 • You have strong analytical skills and you are pro-active;
 • You are familiar with Agile/Scrum methodologies.

Arbeidsvoorwaarden

Based on a 40 hours workweek:

 • Holiday pay 8% of gross annual salary;
 • 25 Vacation days + 1 bonus day per 2 quarters if you have remained fit and healthy (read: do not report sick);
 • Travel allowance 19 cents / kilometer;
 • E-learning portal with (almost) all IT training and education that you can propose;
 • 50 euros for medical expenses (you can count gross on top of your salary!).
U
U

IT projectmanager Onderwijs (1,0 fte)

Universiteit Utrecht

Utrecht
4 dagen geleden
Utrecht
4 dagen geleden
De afdeling Education Services zoekt een IT projectmanager Onderwijs, met aandacht voor studenten en docenten. Want dat zijn de belangrijke eindgebruikers van onze onderwijssystemen. Ben jij communicatief en heb je overtuigingskracht? En kun je uitstekend samenwerken, plannen en organiseren? Dan maken we graag kennis met jou.
Onderwijs verzorgen is een primaire taak van de Universiteit Utrecht. De afdeling Education Services ondersteunt het onderwijs met IT diensten en applicaties. Education Services is onderdeel van de directie Information and Technology Services (ITS). Ben jij die ervaren projectmanager die ons team komt versterken?
Ons onderwijs is continu in beweging. We hebben uitdagende ambities en staan voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de verdere flexibilisering van onderwijs, aan onderwijs voor professionals en aan het gebruiken van learning analytics voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs(materiaal) en studentbegeleiding. Ook werken we aan het innoveren en verbeteren van onderwijslogistieke processen en de ontwikkeling van digitale leeromgevingen. Samen met de TU/e, WUR en het UMCU ontwikkelen we een gemeenschappelijk onderwijsaanbod, waaronder challenge based education.
Wat ga je doen?
 • Je vertaalt bovenstaande IT-uitdagingen naar projecten. Dat doe je samen met de beleidsafdeling, de faculteiten en IT-collega's. Daarbij heb je oog voor de organisatie, voor processen en medewerkers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de IT-ontwikkeling, de businessimplementatie en de borging. Je bepaalt de planning, de structuur en de uitvoering. Je betrekt de juiste personen hierbij en houdt rekening met uiteenlopende belangen.
 • Als projectleider stel je het projectteam samen. Je zorgt voor verbinding en voor de operationele aansturing. Ook heb je contact met de stuurgroep; je informeert hen en stemt af.
 • Je bent verantwoordelijk voor het just-in-time (laten) opstellen en vastleggen van projectdocumentatie en het inschatten van de financiën voor de projectuitvoering.
 • Je zorgt voor resultaat binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, geld en tijd. Waar nodig stuur je bij.
 • Je werkt op basis van onze IT-kaders voor projectmanagement (met name Prince2), architectuur, informatiebeveiliging en privacy. Je zorgt dat dit binnen de projecten wordt geborgd.
 • Je coördineert de interne communicatie over de implementatie, samen met de communicatiemedewerkers van de betreffende organisatieonderdelen.
R
R

Production worker

Randstad

Nieuwegein, UT
7 dagen geleden
Nieuwegein, UT
7 dagen geleden
Functieomschrijving

Looking for a production job that offers you lots of working hours? Then choose to become a fulltime Production worker in Nieuwegein!

what we offer
 • You have the opportunity to make a lot of hours
 • The possibility to receive a permanent contract
 • It's easily reachable by public transport
 • Travel allowance
 • Allowance (10% after 6 pm and on sat. 75% on sun.)
 • Bruto salary of €10,22 p/h from 21 years and older
who are you

You are the right Production worker for the job if you:

 • you are fulltime available
 • you speak either Dutch or English
 • you do not mind working in a colder environment (+/- 4 degrees). Put on a coat, and you are good to go!
what will you do

As a Production worker you fill up boxes with fresh ingredients. Everyone prefers ingredients of good quality. That is why it is important that you check all the products. Are they looking fresh? Then they are ready to be shipped! Because the quality is of high importance, the hygienic rules in the company are important. So, it is not allowed to wear piercings or jewelry while working.
Working hours
Production continues 24/7. This means a Production worker can work during the day as well as in the evening. It is up to you what you prefer! As long as you work at least 3 shifts a week. Check the working hours below (because of peak hours the end times can sometimes differ):

 • Monday: 08.00 - 17.00h or 17.00 - 24.00h
 • Tuesday: 08.00 - 17.00h or 17.00 - 24.00h
 • Wednesday: 08.00h - 17.00h
 • Thursday: 08.00h - 20.00h
 • Friday: 08.00 - 17.00h or 17.00 - 24.00h
 • Saturday: 08.00 - 17.00h or 17.00 - 24.00h
 • Sunday: 09.00 - 18.00h
where will you work

You will be working in a Production environment with fresh ingredients.

Will you be the new Production worker we need in Nieuwegein? Then press the ‘’solliciteren’’ button below, and we will be in touch soon to discuss the vacancy with you.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Je maakt een 'mijn Randstad' account aan om te kunnen reageren op onze vacatures. Dit doe je automatisch wanneer je voor het eerst een sollicitatie afrond bij Randstad, heel eenvoudig dus. Via je 'mijn Randstad' account beheer je gemakkelijk je gegevens en gaan je volgende sollicitaties nog sneller!
N
N

Editor, Sports Desk

Nielsen N.V.

Nieuwegein, UT
14 dagen geleden
Nieuwegein, UT
14 dagen geleden
Date: Feb 22, 2021 Location: Nieuwegein, NL Company: Nielsen Sports Desk Editor Gracenote is an entertainment data and technology provider powering the world’s top music services, automakers, cable and satellite operators, and consumer electronics companies. At its core, Gracenote helps people find, discover and connect with the entertainment they love. Daily, Gracenote processes 35 billion rows of data and is quickly becoming a world-leader in return path “big data”. Over the past 3 years, the company has grown to more than 2000 employees in 17 countries, including over 600 of the world’s top engineers with a passion for music, video, sports, and entertainment technology. Founded in 1998, Gracenote is one of America’s most iconic and respected media companies. Currently, we are looking for a full-time Sports Editor to become part of our Sports Desk team. This position is based in Nieuwegein (The Netherlands). This candidate should have a passion for sports and sports facts. Are you an expert in football facts, do you know all about Formula One and tennis, and are you also interested in Olympic Sports like alpine skiing or weightlifting than we have the perfect job for you. The Sports Desk team is part of the Gracenote Sports Editorial team and produces newsworthy sports information, by analyzing sports data from our extensive sports database. We provide sports information to global sports media outlets, sports federations and event organizers of big sporting events like the Olympic Games. As a Sports Desk Editor, the successful candidate will be responsible for creating newsworthy and factual match previews and recaps for sports media clients, by interpreting the sports data in our database. You will be covering an extensive number of football leagues, for example, the English Premier League, Dutch Eredivisie, UEFA Champions League. You will also report on Wimbledon, the Tour de France, World Cup Ski Jumping, Archery World Championships and the Olympic Games As most live sports events are scheduled outside regular office hours, evening and weekend shifts are part of the job. During these shifts you will be sending out live facts and you will be the contact person for our media clients, answering their questions on live sports events. WHOM ARE WE LOOKING FOR? Extensive sports knowledge and interest in a wide variety of sports. Strong verbal, written communication skills in English and Dutch. Good problem solving/analytical skills. Good computer skills mainly Word and Excel. You will become an expert in using our applications. Understanding sports journalism, work accurately with a creative mind. You are a team player, but you can also make your own decisions and set priorities when working alone. You will be working a rotating schedule within your team (including evening and weekend shifts). You live in the Utrecht/Nieuwegein area, or you are able to make it home. WHAT CAN WE OFFER YOU? Benefits - Besides a starter's salary, you will get the following non-financial benefits package - voluntary hours paid, flexible and family-friendly schedules, lunches paid partially by the company, travelling cost reimbursement, pension plan and disability insurance. Professional Growth - You will be provided with training to become an expert in the field of sports data and journalism. Great Culture - Our values in Nielsen are: Personal, Open, Integrated & Useful. You will experience a dynamic, open, international and sports-minded environment where you can simply be yourself. #LI-AM1
E
E

Open Position: Creative communicator (Medior)

Except

Utrecht, UT
3 dagen geleden
Utrecht, UT
3 dagen geleden
Open Position: Creative communicator (Medior) News > 4 days per week in Utrecht* Jan 20, 2021 Are you our new dynamic and versatile communications creator? Our team is working hard to build the foundations of a sustainable society and is looking for a communications all-star (Medior). We seek someone who writes, publishes, and helps to put our name out there in press and social media. Are you engaged with the subject of (systemic) sustainability? Are you hands-on to produce content, and are flexible in your writing style for accurate, flowing, and effective communication? Do you have excellent communication skills in Dutch and English, and a knack for social media and writing articles? Are you committed to being a force for good in the world? Then we’d love you to join our team, for 4 days a week in Utrecht, with room to grow with us into the future. What's all this about? We’re looking for a Medior communications experts, with at least 5 years of experience writing in English and Dutch in similar areas. You’ll help further the development of our PR and communications strategy, and manage the day-to-day tasks that roll out of that for a small team. You write communications in Dutch and English in the form of articles, social media posts, webpages, and newsletters, and publish them online in relevant media. About you There's always plenty to do, and you anticipate and take initiative. We're a thriving bunch, and there's never a dull moment here. Showing initiative, and being a creative and energetic problem-solver are highly appreciated. Being able to work independently is a must, with quick turnarounds and interacting with the team. For this position, we’d especially like someone who enjoys exploring new ways we can express our passion on different media, as well as keeping up with sharing and tracking the happenings in our community. You bring a positive, can-do attitude, and always look for practical solutions. It helps if you have a network to publish articles, people you can connect with to place us in interviews, podcasts, newspapers, and other media. Requirements We're a team of sustainability pioneers... so you must love working green. Our subjects in systemic sustainability can be abstract, which need opening up to a broader audience in our comms. 5 years of experience, with writing examples in related subjects. You're an excellent communicator: you listen well, are patient, and love to learn. Your Dutch & English writing and speaking skills are excellent, and you love to write in both languages. You love and have experience with organizing creative events. You're entrepreneurial, a go-getter with initiative, not afraid to try and fail, get up and try again. You know your way around computers, happy to work with Google Docs, and preferably have experience with Adobe InDesign. You are organized, on time, and meet deadlines. Our offer to you Dynamic, visible role within a pioneering sustainability and design consultancy. Kind, witty, helpful colleagues with a wide-variety of backgrounds. Flexible working hours. Salary indication for 4 days/week: € 2478,= gross (bruto), excluding holiday pay, for a 6-month period. Our aim is to extend this for a longer period. Public transport card and a phone budget. Ticket to our 3-day Introduction to Integrated Sustainability Training (when available COVID wise). Beautiful office space at UCo, a community for sustainability pioneers in Utrecht, which we may even be able to return to over the next half year. How to apply? Send an email with your CV and 1 page A4 motivation in Dutch, and 1 page in English, to work@except.nl no later than March 19th, 2021. Be sure to answer the questions on the 'work with us' page. We'll be looking carefully at the documents you send us, as a reflection on your writing skills and visual eye. The more creative, the better! For some more background, read the ‘ work with us ’ section on our website on how we typically work. We look forward to receiving your application. Contact Except Integrated Sustainability [javascript protected email address] +31 10 7370215

Type functie

Fulltime

Geplaatst op

1 dag geleden

Beschrijving

Wil jij met experts uit verschillende disciplines samenwerken aan het digitaliseren en future-proof maken van onze betaaloplossingen? En sta je open voor internationale samenwerkingen? Dan is dit de uitdaging die bij jou past!

 

Solution Architect

Utrecht - Fulltime

 

Jouw verantwoordelijkheden

Als Solution Architect maak je deel uit van het ‘Solutions Development' team. Dit multifunctionele team bestaat uit zes professionals; deels met een IT specialisatie en deels business experts. Met jouw analyses en ontwerpen worden klantwensen en business requirements omgezet naar informatietechnologie. Je staat hiermee aan de basis van de realisatie van IT projecten, waarbij je nauw samenwerkt met de Enterprise Architect, Product Owners en ontwikkelteams binnen Brink's en daarbuiten. Wat deze functie uniek maakt is dat het ontwikkelteam voornamelijk werkt aan innovatieve diensten en producten met een sterke internationale component. Je team is onderdeel van het Brink's Acceleration Center (BAC), dat is opgericht om innovatie binnen Brink's in heel Europa te versnellen en tegelijkertijd nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de internationale klanten van Brink's. Deze klanten nemen in toenemende mate diensten af bij Brink's die hen in staat stellen om winkel- en betaal processen te automatiseren en optimaliseren. De scope van oplossingen is breed; hierbij kun je denken aan cash management apparatuur, pin- en betaalautomaten, apps, websites en online portals, het datawarehouse en achterliggende applicaties en cloud oplossingen.

 

Je wordt intensief betrokken bij projecten, waarin je veel samenwerkt met klanten, ontwikkelaars en andere stakeholders bij het ontwerpen, uitwerken en testen van oplossingen en doorontwikkelingen. Tijdens het project zorg je voor afstemming tussen alle partijen en faciliteer je het ontwikkelen van de software door het verduidelijken van de eisen en wensen tot concreet te implementeren functionaliteiten. Je gelooft in de principes achter Agile (software) Development en bent gefocust op het creëren van herbruikbare elementen om steeds sneller te kunnen innoveren.

 

Jouw kwaliteiten

 • Een afgeronde hbo opleiding in de richting van informatica, technische bedrijskunde of soortgelijk
 • Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een internationale omgeving
 • Brede kennis en ervaring met alle facetten van enterprise architectuur zoals software ontwikkeling, webservices en applicatie interfaces
 • Kennis van ServiceNOW en Salesforce is een pré
 • TOGAF en Archimate certificering is een pré
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Jij bent een aanpakker, die denkt in oplossingen in plaats van problemen. Uitdagingen geven jou energie. Je bent een echte teamplayer die makkelijk contacten legt en kan schakelen op elk niveau. Flexibel, betrokken en ondernemend dat zijn termen die op jou van toepassing zijn.

 

Ons aanbod

 • Een salaris tussen de €3235,- en € 4880,- bruto per maand o.b.v. een 40-urige werkweek (salaris afhankelijk van werkervaring en opleiding)
 • 8,5 % vakantietoeslag
 • Smartphone en laptop
 • Bonus van maximaal 7,5% van het bruto jaarsalaris excl. vakantiegeld
 • Een baan voor 32-40 uur per week
 • 25 vakantiedagen als je fulltime werkt, je hebt de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen
 • Mogelijkheid tot volgen van opleidingen en trainingen
 • Korting op ziektekostenverzekering en een sportschoolabonnement
 • Kaartjes met korting voor attractieparken, musea en theater

 

Ben je enthousiast na het lezen van de vacature? Solliciteer dan direct!


Over het bedrijf

B
B
B
B

Brink's Solutions Nederland B.V.

Brink's is de grootste dienstverlener in Nederland voor geld- en waardetransport en cashmanagement. Denk hierbij aan slimme kluizen of het vervoeren, tellen en sorteren van geld. Maar onze activiteiten gaan veel verder. We hebben oplossingen voor het hele betalingsverkeer, zoals pinnen en mobiel betalen. Onze klanten zijn divers: financiële instellingen, detailhandel, grote retailers, horeca maar ook gemeenten en vervoersbedrijven. Dagelijks zetten ruim 1200 medewerkers zich samen in voor al onze klanten.

Ons succes hebben we mede te danken aan onze medewerkers. Samen werken we hard en zijn we continu in beweging zijn. De wereld verandert en wij veranderen mee. Dat doe je niet alleen maar dat doen wij als team. Wij hebben een open en informele bedrijfscultuur, waarbij ieder individu telt. En daar zijn we trots op!

Bedrijfsgrootte

1000 t/m 1499 werknemers