functioneel applicatiebeheerder vacatures

446Banen gevonden

446 vacatures gevonden voor functioneel applicatiebeheerder vacatures

T
T

Functioneel Applicatiebeheerder System Operations

TenneT B.V.

GE, GE
7 dagen geleden
GE, GE
7 dagen geleden

Functieomschrijving


Je gaat samenwerken in een team van 10 functioneel applicatiebeheerders. Samen met dit team ga je applicaties (laten) ontwikkelen en beheren. Hierbij concentreer je je vooral op de functionele aspecten, zodat de applicatie goed aansluit op de processen van onze afdeling. De applicaties waar je verantwoordelijk voor bent faciliteren de balans in het energienetwerk en zorgen voor een goede marktfacilitering. Het is namelijk belangrijk dat er op ieder moment evenveel vraag als aanbod is op het net. Met de komst van windmolens en zonnepanelen wordt dit steeds lastiger te voorspellen, maar dat zien we vooral als een mooie uitdaging!Hoe kun jij je steentje bijdragen?Kwaliteit staat bij TenneT hoog in het vaandel, dus ook voor onze applicaties. Monitoring van de systemen is hierbij dus van groot belang. Wanneer een incident optreedt, pak jij dit met beide handen aan en zorg je ervoor dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt. Je staat er niet alleen voor, maar werkt hiervoor samen met processpecialisten, beleidsmedewerkers, IT specialisten en natuurlijk je collega functioneel beheerders. Ook communicatie met externe partijen, zowel nationaal als internationaal zal in je werk voorkomen. Daarnaast bereid je gebruikersacceptatietesten voor en voer je deze vervolgens uit.  Ook zorg je voor…… de juiste autorisatie voor de gebruikers van de systemen… het analyseren van systemen … de vertaling van functionele eisen en wensen naar proces-, systeem- en testspecificaties. … het maken en beoordelen van impactanalyses… schrijven van wijzigingsvoorstellen en de ontwikkeling van deze wijzigingen coördineren … documenteren van systemen en het opleiden van gebruikers… het continu verbeteren van onze (maatwerk) applicaties… plezier in het werken in projecten


Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging waar je jouw kennis als functioneel beheerder kunt inzetten. Daarnaast worden wij er enthousiast van als jij…… minimaal een afgeronde HBO opleiding hebt, bijvoorbeeld in de richting van Informatica… tenminste 3 jaar met veel plezier als functioneel beheerder gewerkt hebt in een complexe omgeving… geen moeite hebt om na analyse door te dringen tot de kern… een verbinder bent, die anderen makkelijk meekrijgt met verbetervoorstellen… je hebt ervaring of affiniteit met de energiewereld… je geen moeite hebt met taal, zowel de Nederlandse als de Engelse… bekend bent met begrippen als BISL, Agile en Scrum en je hier het liefst een certificering voor hebt… niet schrikt van begrippen als SQL, Java of XML… ook enthousiast wordt van deze vacature en besluit te solliciteren.


Wat kun je verwachten?

TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor je balans werk/privé. Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao TSO. Deze functie is ingedeeld in schaal 7 (€ 3.232 - € 5.920 bruto per maand), waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring en competenties.Je begeeft je in een 24x7 beheerorganisatie en neemt, na een gedegen inwerkperiode, deel aan de storingsdienst (gemiddeld één keer per acht weken).Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd. Een uitgebreid veiligheidsonderzoek is onderdeel van de procedure.Standplaats voor deze functie is Arnhem.

T
T

Functioneel Applicatiebeheerder LMS

TenneT B.V.

GE, GE
7 dagen geleden
GE, GE
7 dagen geleden

Functieomschrijving


Als Functioneelapplicatiebeheerder LMS ben je verantwoordelijk voor de inrichting en hetbeheer van de TenneT Academy, waar alle informatiemanagement omtrent Learning& Development (L&D) binnen TenneT plaatsvindt.  Je bent in staat om deze omgeving opeffectieve en efficiënte wijze in te richten en continu te verbeteren, op basisvan bijvoorbeeld veranderingen in proces of product. Je bent in staat snel in te springen op veranderende situaties, zonder daarbijhet overzicht te verliezen. Ook ben je in staat om informatievraagstukkenvanuit de organisatie te vertalen naar een technische oplossing. Je bentaanspreekpunt bij incidenten, problemen en wijzigingen en draagt zorg voor hetoperationele incidenten-, problemen- en wijzigingenbeheer van de applicaties.Je neemt deel of leidt projecten waarin omvangrijke, nieuwe processengeautomatiseerd moeten worden. Je werkt nauw samen met je collega's binnen hetLearning & Development team, met name met de collega's die de backofficetaken uitvoeren.


Aantoonbaar hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur in een IT-richting) Ruime aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie Ervaring met het ontwerp en de inrichting van een LMS Ervaring met functioneel beheer van LMS Class is een pré Communicatief ben je vaardig in Nederlands en Engels


Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden (schaal 7 ), geregeld binnen de CAO TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem. Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd. Sluitingsdatum voor deze vacature is 26 januari 2021.

T
T

Functioneel Applicatiebeheerder LMS

TenneT B.V.

GE, GE
7 dagen geleden
GE, GE
7 dagen geleden

Functieomschrijving


Als Functioneelapplicatiebeheerder LMS ben je verantwoordelijk voor de inrichting en hetbeheer van de TenneT Academy, waar alle informatiemanagement omtrent Learning& Development (L&D) binnen TenneT plaatsvindt.  Je bent in staat om deze omgeving opeffectieve en efficiënte wijze in te richten en continu te verbeteren, op basisvan bijvoorbeeld veranderingen in proces of product. Je bent in staat snel in te springen op veranderende situaties, zonder daarbijhet overzicht te verliezen. Ook ben je in staat om informatievraagstukkenvanuit de organisatie te vertalen naar een technische oplossing. Je bentaanspreekpunt bij incidenten, problemen en wijzigingen en draagt zorg voor hetoperationele incidenten-, problemen- en wijzigingenbeheer van de applicaties.Je neemt deel of leidt projecten waarin omvangrijke, nieuwe processengeautomatiseerd moeten worden. Je werkt nauw samen met je collega's binnen hetLearning & Development team, met name met de collega's die de backofficetaken uitvoeren.


Aantoonbaar hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur in een IT-richting) Ruime aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie Ervaring met het ontwerp en de inrichting van een LMS Ervaring met functioneel beheer van LMS Class is een pré Communicatief ben je vaardig in Nederlands en Engels


Wat kun je verwachten?

Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Daarnaast krijg je een passend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden (schaal 7 ), geregeld binnen de CAO TSO. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding. Standplaats voor deze functie is Arnhem. Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd. Sluitingsdatum voor deze vacature is 26 januari 2021.

T
T

Product Owner

TenneT B.V.

GE, GE
7 dagen geleden
GE, GE
7 dagen geleden

Functieomschrijving


Je bent als Product Owner eigenaar van de zogenaamdeproduct backlog, die duidelijk maakt waar het IT ontwikkelteam aan werkt engaat werken. In de dagelijkse aansturing van het IT ontwikkelteam zorg jeervoor dat vragen beantwoord worden en neem je besluiten namens System Operations(SOP). Dit betekent dat je zowel het SOP- als IT ontwikkelteam helder aangeeftwat nodig is voor een tijdige en goede realisatie van de IT ambities van SOP. Samenmet dit team ga je applicaties (laten) ontwikkelen en beheren. Hierbijconcentreer je je vooral op de functionele aspecten, zodat de applicatie goedaansluit op de processen van onze afdeling. De applicaties waar jeverantwoordelijk voor bent, faciliteren het transport in het energienetwerk. Metde komst van renewables , zoals windmolens en zonnepanelen wordt dit steedslastiger te voorspellen, maar dat zien we vooral als een mooie uitdaging! Waaruitbestaan de werkzaamheden? Kwaliteit staat bij TenneT hoog in het vaandel, dus ook vooronze applicaties. Je staat er niet alleen voor, maar werkt intensief samen met BusinessAnalisten, Processpecialisten, Beleidsmedewerkers, IT specialisten, FunctioneelApplicatie Beheerders en eindgebruikers. Je vertaalt de opdracht, met behulpvan je team, naar concrete resultaten en zoekt naar oplossingen om maximale(business-) waarde te realiseren. Je speelt een belangrijke rol in de qualitycontrol en je bent degene die, samen met Functioneel Applicatiebeheer, de userstories accepteert indien ze gereed zijn. Ook communicatie met externepartijen, zowel nationaal als internationaal zal in je werk voorkomen. Daarnaastzorg je ervoor dat gebruikersacceptatietesten voorbereid zijn en uitgevoerdworden. Ookzorg je voor… …inzicht en begrip van SOP businessprocessen binnen IT en vice versa …de vertaling van functionele eisen en wensen naar proces-, systeem- entestspecificaties. …prioriteren en updaten van de team backlog …(laten)documenteren van systemen en het opleiden van gebruikers …het analyseren van systemen …beoordeling en prioritering van incidenten in samenwerking met Functioneel Applicatiebeheer …het continu verbeteren van onze (maatwerk) applicaties …afstemming met ander PO's en/of agile teams met betrekking tot deafhankelijkhedenWaarga je dit doen? System Operations zorgtervoor dat TenneT op een veilige, transparante en onpartijdige manierelektriciteit transporteert op het hoogspanningsnet. Onze afdeling, TransmissionServices (SOP-TRS), is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van deprocessen van SOP. Je creëert bij IT inzicht in en begrip voor de werkprocessenvan System Operations en vice versa. Hiermee verlenen we service aan de operationeleafdelingen van SOP, die de primaire processen uitvoeren


Je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging waar je jouwkennis als Product Owner kunt inzetten. Je hebt lef, een flexibele mindset enexecutiekracht. Daarnaast worden wij er enthousiast van als jij……minimaal een afgeronde HBO opleiding hebt, bijvoorbeeld in de richting vanInformatica of Elektrotechniek…tenminste 3 jaar met veel plezier als Product Owner gewerkt hebt in eencomplexe omgeving…kritische vragen durft te stellen en daarmee jezelf, het team en de omgevinggefocust houdt…geen moeite hebt om na analyse door te dringen tot de kern…een verbinder bent, die anderen makkelijk meekrijgt met verbetervoorstellen…je hebt ervaring of affiniteit met de energiewereld…je geen moeite hebt met taal, zowel de Nederlandse als de Engelse…bekend bent met begrippen als BISL, Agile en Scrum en je hier het liefst eencertificering voor hebt…niet schrikt van begrippen als SQL, Java of XML…ook enthousiast wordt van deze vacature en besluit te solliciteren.Ookals je misschien op een of meer van deze aspecten wat minder ervaren bent,komen we toch graag met je in gesprek; je ambitie om te leren, communicatiestijlen persoonlijkheid wegen hierbij zwaar.


Wat kun je verwachten?

Onze locatie ligt in de bossen aan de rand van Arnhem, wat de mogelijkheid bied omin je pauze in de mooie natuur een frisse neus te halen. Deze functie wordtingeschaald in schaal 7 of 8, afhankelijk van de ervaring die je meeneemt. Inoverleg met je leidinggevende en de eventuele andere teamleden is het mogelijkflexibele invulling van je werkrooster af te stemmen. Je begeeft je in een24x7 beheerorganisatie en neemt, na een gedegen inwerkperiode, deel aan destoringsdienst (gemiddeld één keer per zeven weken). Uiteraard kom je in eenleuk team terecht waar naast hard werken ook ruimte is voor humor engezelligheid.Omdat TenneT een belangrijk maatschappelijk belang dient, het op ieder moment leverenvan elektriciteit, maakt een uitgebreid veiligheidsonderzoek (UVO) deel uit vande procedure. Ook vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Y
Y

Applicatiebeheerder (functioneel en technisch)

Yourprofessionals

Huizen
2 dagen geleden
Huizen
2 dagen geleden

Voor een internationale retailer in Huizen zijn wij op zoek naar een Applicatiebeheerder. Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan de digitale transformatie waarin deze organisatie zich bevindt? Wil jij je bezighouden met innovatie, doorontwikkeling en het operationeel houden van de systemen? Lees dan snel verder!

Organisatie-en afdelingomschrijving


De IT-afdeling binnen deze organisatie speelt een belangrijke rol op het gebied van groei, innovatie en continuïteit. Door de distributiecentra en filialen steeds te voorzien van vernieuwende IT-systemen, worden de medewerkers optimaal ondersteund in hun werkzaamheden en profiteren de klanten van een steeds betere service en winkelervaring.
Op dit moment zit deze organisatie midden in de digitale transformatie en zijn zij dagelijks bezig met nieuwe initiatieven. De vernieuwingen gaan ook de komende jaren door, waarbij zowel de digitale infrastructuur als het gebruik van digitale middelen verder vernieuwd en uitgebreid worden.
De afdeling IT binnen de organisatie bestaat uit ongeveer 60 medewerkers. Het team Applicatiemanagement is verantwoordelijk voor alle softwarecomponenten in de filialen. Zij werken zowel aan vernieuwing als aan het door ontwikkelen en operationeel houden van de systemen. Daarnaast werken we aan nationale en internationale projecten en zijn ze derdelijns verantwoordelijk voor incidenten.

Functieomschrijving


Als functioneel applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van de ingezette applicaties. Hierbij draag jij bij aan het vertalen van gebruikerswensen/eisen naar oplossingen en los je incidenten en problemen op. Daarnaast participeer je bij de realisatie van IT projecten en changes om zo de informatievoorziening te blijven verbeteren (bijvoorbeeld door het testen en uitrollen van nieuwe applicaties).
- Jij werkt hierbij nauw samen met leveranciers, projectmanagers, je collega beheerders, andere IT-Teams en de business om de kwaliteit, stabiliteit en continuïteit van het applicatiemanagement te borgen.
- Jij signaleert en analyseert mogelijke verbeteringen van applicaties en processen en adviseert het management hierover.

Profiel


Met jouw betrokkenheid en passie voor het vak hou jij jezelf elke dag scherp en blijf jij jezelf uitdagen. Jij ben een teamspeler met goede communicatievaardigheden en bent in staat om als brug te fungeren tussen ICT, eindgebruikers, interne support-afdelingen, en leveranciers. Je gaat proactief en enthousiast met (onverwachte) uitdagingen om. Daarnaast kun je snel schakelen tussen verschillende situaties, heldere prioriteiten stellen, en hierover communiceren met leveranciers, stakeholders en eindgebruikers.
Jij voelt je thuis in onze no-nonsense, aanpakkerscultuur en krijgt energie van een dynamische werkomgeving waarin resultaatgerichtheid de gemene deler is van onze gedreven medewerkers. Daarnaast doorgrond je problemen snel en kun je op verschillende niveaus oplossingsgerichte adviezen uitbrengen en implementeren. Tot slot ben je flexibel en sta je open voor veranderingen.
Verder breng jij het volgende mee:
- Jij hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van IT en hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Daarnaast heb je ervaring opgedaan binnen een grote (internationale) organisatie.
- Je hebt ervaring met functioneel en technische beheer van applicaties op MS Windows platform.
- Je bent bekend met powershell scripting en met netwerkinfrastructuren.
- Testen van nieuwe updates en upgrades maar ook nieuwe Projecten.
- Je beheerst de Engelse taal; Duits is een pré.
- Bij voorkeur kennis van de Prince2 methodiek en de ITIL-processen.
- Heb je ook kennis van ASL of BISL? Dan heb je een streepje voor!

Aanbod


• Een uitdagende en zelfstandige functie binnen een groot internationaal bedrijf waarbij je veel contact hebt met collega’s nationaal en internationaal.
• Een mooie kans om jouw IT-ervaring in te zetten en de dynamiek van een groeiend retail bedrijf te ervaren.
• Goede arbeidsvoorwaarden, met een marktconform salaris en de mogelijkheid je verder te ontwikkelen.
Interesse?
Neem dan contact op met Sander van den Hoek via het nummer 06-21205282 of per mail s.vdhoek@yourp.nl. Uiteraard kan je ook direct solliciteren!

Y
Y

Functioneel Applicatiebeheerder

Yourprofessionals

Woerden
2 dagen geleden
Woerden
2 dagen geleden

Voor een organisatie in Woerden zijn wij op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder Winkeltoepassingen. Dit bedrijf is de toonaangevende unieke landelijke winkelformule waar de groenbeleving het centrale middelpunt is. De marktleider die de consument telkens betovert en inspireert met betaalbare innovatie, gemaksconcepten en met overtreffende assortimenten.

Organisatie-en afdelingomschrijving


Vanuit de serviceorganisatie in Woerden is de centrale afdeling ICT verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van de gehele organisatie. De ICT afdeling (± 20 medewerkers) verzorgt de applicaties en infrastructuur voor zowel alle vestigingen in Nederland, België en Duitsland, alsmede de drie service organisaties in Aalsmeer, Venlo en Woerden.

Functieomschrijving


Samen met jouw team zorg je ervoor dat de ICT-voorzieningen optimaal aansluiten op de bedrijfsprocessen en het gebruik van toepassingen in de winkels. Operationeel geef je invulling aan 2e lijn beheer. Projectmatig houd je je bezig met structurele wijzigingen zoals nieuwe applicaties en applicatiefuncties. Je werkt in een team bestaande uit 3 Applicatiebeheerders en rapporteert in deze rol aan de Informatiemanager.
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Het beheren van én begeleiden van doorontwikkelingen van applicaties;
• Het signaleren van knelpunten, risico’s en verbetermogelijkheden;
• In kaart brengen van wensen/behoeften en deze uitwerken in een functioneel ontwerp;
• Het coördineren, begeleiden, alsmede het uitvoeren van testen;
• Training & informatievoorziening over de systemen en applicaties richting de eindgebruikers.

Profiel


Om in deze functie succesvol te zijn heb je:
• HBO denk- en werkniveau;
• Gedegen ICT-achtergrond;
• Kennis van applicatie architecturen en modellen;
• Ervaring/affiniteit met winkelprocessen (o.a. voorraad, bestellingen, logistiek, klanten, kassa, financiële verantwoording);
• Een proactieve en flexibele houding;
• Ervaring in de Retail.

Aanbod


Een uitdagende en veelzijdige baan bij een professionele en dynamische retailorganisatie met marktleiderschap in de tuincentrumbranche. De informele sfeer binnen onze organisatie wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid tussen medewerkers en ondernemers, een no-nonsense mentaliteit met een resultaatgerichte aanpak.
Interesse of meer weten? Neem dan contact op met Roman Rahimi, op het nummer 0682139758 of per mail r.rahimi@yourp.nl.

I
I

Functioneel Technisch Applicatiebeheerder

iSense

Dordrecht, ZH
10 dagen geleden
Dordrecht, ZH
10 dagen geleden
Bedrijfsomschrijving

Onze klant is een groothandel en marktleider in hun vakgebied. Jaarlijks produceert en levert dit innovatieve familiebedrijf binnen Europees grondgebied, maar ook ver daarbuiten heeft zij haar stempel verdiend.

Deze opdrachtgever heeft oog voor kwaliteit en wordt binnen de branche gezien als een betrouwbare partner. Dit jarenlange vertrouwen is opgebouwd dankzij persoonlijke benadering en gevoel voor verantwoordelijkheid. Naast het hoofdkantoor in regio Rotterdam heeft de organisatie diverse locaties binnen Nederland, Europa en Afrika en telt daarbij in totaal 2.000 medewerkers. 

Functieomschrijving

Ben jij op zoek naar de volgende stap in jouw carrière als Functioneel Technisch Applicatiebeheerder? Heb je eerder kennis en ervaring opgedaan met ERP-systemen zoals SAP, Navision en/of Dynamics? Én functioneer jij graag binnen een internationale en innovatieve omgeving? Lees dan snel verder!

De IT-afdeling van deze multinational heeft een grote ambitie om nog verder te groeien op het gebied van productieautomatisering, maar dit kunnen zij natuurlijk niet alleen. Binnen het team draag jij verantwoordelijkheid voor een breed takenpakket: 

 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor (internationale) gebruikers met betrekking tot vragen/calamiteiten omtrent de systemen, applicaties en productieautomatisering;
 • Beheer en verdere uitrol van productieautomatisering; 
 • Creatie en onderhoud van productielabels;
 • Coördinatie van externe software- en hardwareleveranciers;
 • Aanmaken van nieuwe gebruikers en toekennen van de juiste rechten binnen de diverse applicaties;
 • Testen en installeren van applicatie-updates;
 • Ondersteuning van de werkplekbeheerder bij de uitrol van werkplekken (laptops/mobiele telefoons).

Functie-eisen

 • MBO/HBO opleiding;
 • Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol met ERP-systemen;
 • Bij voorkeur ervaring met productieautomatisering; 
 • Gevoel voor techniek met een hands-on mentaliteit;
 • Goede analytische en communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
 • Gestructureerd en planmatig werken;
 • De bereidheid om regelmatig naar het buitenland te reizen. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Marktconform salaris;
 • Vakantiegeld: 8,33% van bruto jaarsalaris;
 • Vakantiedagen: 25 dagen + 1/2 dag per kwartaal dat je niet ziek bent;
 • Reiskosten: 19 cent/kilometer (maximum van € 200,- per maand);
 • Premievrijpensioen;
 • Ziektekosten: € 50,- per maand tegemoetkoming;
 • Opleidingsmogelijkheden.
I
I

Functioneel applicatiebeheerder

iSense

Gouda, ZH
14 dagen geleden
Gouda, ZH
3k - 4k Per maand
14 dagen geleden
3k - 4k Per maand
Bedrijfsomschrijving

Onze klant is een samenwerkingsverband van verschillende gemeentes. Er zijn 1500 mensen werkzaam bij de organisatie. Voor de IT-afdeling zijn zij op zoek naar een Functioneel Applicatiebeheerder voor 36 uur per week.

Ze zijn zich volop aan het inzetten voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering, waar ICT een centrale rol speelt. De focus ligt op de ondersteuning en optimalisatie van de primaire en secundaire werkprocessen. Het dagelijks systeembeheer is uitbesteed. Je gaat samenwerken met een IT-coördinator en een servicedeskmedewerker. 

Als Functioneel Applicatiebeheerder heb je veel contact met alle lagen binnen de organisatie en komen complexe, maar ook minder complexe vragen bij jou te liggen. Vind jij het leuk om mensen verder te helpen met hun eerste lijns vragen en hen te motiveren en te stimuleren? Ben je daarnaast sterk in het analyseren van managementinformatie en het optimaliseren van bedrijfs- en ondersteunende processen? Dan is deze veelzijdige functie interessant voor jou!

Functieomschrijving

Functioneel Applicatiebeheerder 

 • Eerste en tweede lijns calls oppakken en afhandelen;
 • Het ontwikkelen en beheren van een applicatielandschap dat voldoet aan de organisatie brede informatiebehoefte;
 • Het meekrijgen van de gebruikers zodat zij snel en doelgericht managementinformatie kunnen genereren;
 • Dagelijks meedraaien in ICT projecten; 
 • Bouwen van procesflows.

Functie-eisen

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als Functioneel Applicatiebeheerder;
 • Ervaring met SQL;
 • Sterk in het analyseren van managementinformatie;
 • Ervaring met het van A - Z oppakken van projecten;
 • Behulpzaam, sociaal, flexibel, geduldig.

Arbeidsvoorwaarden

 • Marktconform salaris;
 • Vakantiegeld: 8,33% van bruto jaarsalaris;
 • Vakantiedagen: 25 + 1/2 dag per kwartaal als je niet ziek bent;
 • Reiskosten: 19 cent/kilometer (maximum van € 200,- per maand);
 • Ziektekosten: € 50,- per maand tegemoetkoming;
 • Opleidingsmogelijkheden.
W
W

Functioneel Applicatiebeheerder 365

Walters People

Utrecht, UT
3 dagen geleden
Utrecht, UT
€2.8k - €4.3k Per maand
3 dagen geleden
€2.8k - €4.3k Per maand

Vind jij het leuk medewerkers ondersteuning te bieden met ICT systemen, ben je goed ingevoerd daarin en oplossings- en klantgericht dan hebben wij wellicht de baan voor jou. Wij zijn op zoek naar een Functioneel applicatiebeheerder Office 365 (32-36 uur per week).
Steeds meer activiteiten vinden online plaats en het beheer van nieuwe (online) applicaties neemt toe. In 2021 zullen wij bovendien overgaan van het werken binnen RDS naar de Microsoft Cloud en Office 365 omgeving. Voor de afdeling Informatiemanagement en ICT zijn wij daarom op zoek naar een functioneel applicatiebeheerder voor Office 365 (32-36 uur per week) die ondersteunt bij het uitvoeren van functionele en applicatiebeheertaken.
Team en applicaties:
De dagelijkse ondersteuning van de kantoorautomatisering en ICT helpdesk zijn ondergebracht bij een shared service centrum. Daarnaast hebben wij een kleine afdeling Informatiemanagement en ICT van twee medewerkers. Zij ondersteunen de meer bedrijfseigen werkprocessen en ICT-systemen. De teamleden hebben hun eigen expertise en werkzaamheden. Jij wordt de functioneel applicatiebeheerder van Office 365.
Onze applicaties zijn gericht op de interne bedrijfsvoering en ook systemen die op de externe bedrijfsvoering zijn gericht:
 • Intern: project- en documentmanagement, intranet, communicatietools
 • Samenwerken en documentbeheer: Teams/Sharepoint (nu nog Alfresco)
 • FA, HRM, projectbeheer: Afas
 • Wijzigingenbeheer: Topdesk (nu nog Midas)
 • Extern: websites, leeromgevingen, communicatietools
 • Websites: Drupal en Wordpress
 • Leeromgeving: Moodle, LTI
 • Online en communicatie: Zoom, Mentimeter, Mural, Enalyser

Wat wordt jouw rol?
Je hebt een afwisselende baan, waarbij je veel contact hebt met eindgebruikers zowel binnen als buiten onze organisatie. Als functioneel applicatiebeheerder lever je een belangrijke bijdrage bij de overgang van RDS naar Microsoft Cloud en Office 365 omgeving.
Je beantwoordt vragen over applicaties. Je weet wat er speelt en signaleert behoeften op het gebied van digitaal werken. Je vertaalt gebruikerswensen en procedures naar processen. Je draagt zorg voor het onderhoud van procedure- en procesbeschrijvingen.
Je voert overleg met directe collega's. Je neemt hun taken zo mogelijk waar tijdens afwezigheid. Je blijft je eigen kennis en vaardigheden ontwikkelen. Je neemt actief deel aan projecten, zoals het Office 365 traject. Je implementeert, test en accepteert nieuwe functionaliteiten. Je onderhoudt contacten met externe leveranciers wanneer er problemen met applicaties zijn (veelal gebeurt dit via ticketsystemen).
Jij biedt ons:
 • Hbo werk- en denkniveau (een afgeronde automatiseringsopleiding is een pre)
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie
 • Ervaring met en kennis van de Office 365 omgeving
 • Bekendheid met website- en hosting terminologie. Ervaring met Moodle en Drupal is een pre
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Een klant- en oplossingsgerichte instelling

Wij bieden jou:
 • Een afwisselende baan met ruimte voor eigen initiatief en veel ontwikkelkansen
 • Een salaris conform de cao Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening)
 • Je wordt aangesteld in de functie van Medewerker Infrastructuur en beheer 1. Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 9 met een bruto salaris van minimaal € 2.884,- en maximaal € 4.252,- bij 36 uur per week.
 • Daarnaast is er een individueel keuzebudget van circa 18% van je bruto salaris en een loopbaanbudge
 • Een aanstelling voor een jaar met de mogelijkheid voor verlenging bij goed functioneren en een goede bedrijfseconomische situatie
 • Aanbod van een breed pakket aan online trainingen van New Heroes
 • Ons kantoor is gevestigd in Utrecht en goed bereikbaar met openbaar vervoer
 • Faciliteiten om jouw thuiswerkplek goed in te richten, omdat wij in verband met de huidige coronamaatregelen voornamelijk thuiswerken
S
S

Functioneel Applicatiebeheerder SAP - Nijkerk

Sterksen

Nijkerk
6 dagen geleden
Nijkerk
6 dagen geleden

Vreugdenhil Dairy Foods voorziet wereldwijd miljoenen mensen van gezonde voeding. Binnen Europa is Vreugdenhil de grootste producent van volle melkpoeder. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om het verschil te maken voor miljoenen consumenten óveral ter wereld. Onze ambities staan de sfeer niet in de weg. Want waar je ook rondloopt, overal proef je de prettige en informele werksfeer.

Vreugdenhil is in beweging en dat geldt ook voor onze IT-organisatie. We maakten recent de overstap naar ERP- systeem SAP en de wensenlijst om verder te automatiseren groeit. Om er voor te zorgen dat onze applicaties optimaal blijven functioneren, is het goed inrichten van applicatiebeheer binnen ons IT-team een prioriteit.

Als applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het borgen van kennis, het snel oplossen van incidenten en het ondersteunen van key users bij veranderingen. Je verdiept je in het systeem en waar mogelijk los je het incident op. De eventuele uitwerking van de wijzigingen neem je ook voor je rekening. Om als applicatiebeheerder in dit omvangrijke en complexe domein van toegevoegde waarde te kunnen zijn, en jezelf te blijven ontwikkelen, is het noodzakelijk dat je het interessant vindt om je inhoudelijk te verdiepen in de applicaties en het toepassingsgebied. Wanneer werkzaamheden zijn uitbesteed, bewaak je de voortgang en hou je de key-users op de hoogte van de vorderingen.


Naast het operationeel applicatiebeheer denk je mee in de doorontwikkeling van de afdeling. Je bent onderdeel van het IT team en werkt samen met 2 collega applicatiebeheerders.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn:

 • Je zorgt voor de continuïteit van onze systemen. De belangrijkste applicaties onder jouw beheer zijn SAP Transportation management en SAP EWM en diverse daaraan gekoppelde applicaties.
 • De applicatiebeheerder is, na de key user, het tweede aanspreekpunt als het gaat om gebruikersvragen.
 • Ook bij incidenten, bugs en het beheer van gebruikersrechten zorg jij voor een soepele opvolging.
 • Je bewaakt de structuur en logica van de functionaliteiten in de applicaties en in het applicatielandschap en borgt dit.
 • Je onderhoudt contact met leveranciers rondom beheerzaken als wijzigingen, bugs, updates.
 • Je draagt bij aan de verdere professionalisering en doorontwikkeling van de beheerstructuur.

Je werkt probleemoplossend, servicegericht en bent nieuwsgierig. Je legt gemakkelijk contact, je durft te vragen en zoekt de samenwerking met collega’s of leveranciers. Daarnaast vragen wij:

 •  Een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld richting Bedrijfskundige Informatica (BIM) of Information Science;
 •  Je hebt basiskennis IT infrastructuur, je beredeneert logisch en je bent leergierig;
 •  Je hebt de drive de applicaties en de processen te doorgronden;
 •  Je weet in je communicatie de kern te vatten;
 •  Je verdiept je in de ontwikkelingen in het vakgebied en bekijkt hoe je deze kan toepassen in de inrichting van je werkzaamheden;
 •  Het is een pre als je ervaring in de logistiek dienstverlening hebt.
 • Een functie binnen een groeiend en ambitieus bedrijf waarop je kunt bouwen.
 • Veel ruimte om je werk zelf in te richten.
 • Een informele en collegiale werksfeer.
 • Ruime mogelijkheden om jezelf en de afdeling verder te ontwikkelen.
 • Goede arbeidsvoorwaarden, conform zuivel cao.

Wil jij je ontwikkelen als SAP-applicatiebeheerder in het logistieke domein? En vanuit automatisering een bijdrage leveren aan de ambitie van Vreugdenhil? Reageer dan via onderstaande sollicitatiebutton.

Type functie

Fulltime

Geplaatst op

7 dagen geleden

Beschrijving

Functieomschrijving


Je gaat samenwerken in een team van 10 functioneel applicatiebeheerders. Samen met dit team ga je applicaties (laten) ontwikkelen en beheren. Hierbij concentreer je je vooral op de functionele aspecten, zodat de applicatie goed aansluit op de processen van onze afdeling. De applicaties waar je verantwoordelijk voor bent faciliteren de balans in het energienetwerk en zorgen voor een goede marktfacilitering. Het is namelijk belangrijk dat er op ieder moment evenveel vraag als aanbod is op het net. Met de komst van windmolens en zonnepanelen wordt dit steeds lastiger te voorspellen, maar dat zien we vooral als een mooie uitdaging!Hoe kun jij je steentje bijdragen?Kwaliteit staat bij TenneT hoog in het vaandel, dus ook voor onze applicaties. Monitoring van de systemen is hierbij dus van groot belang. Wanneer een incident optreedt, pak jij dit met beide handen aan en zorg je ervoor dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt. Je staat er niet alleen voor, maar werkt hiervoor samen met processpecialisten, beleidsmedewerkers, IT specialisten en natuurlijk je collega functioneel beheerders. Ook communicatie met externe partijen, zowel nationaal als internationaal zal in je werk voorkomen. Daarnaast bereid je gebruikersacceptatietesten voor en voer je deze vervolgens uit.  Ook zorg je voor…… de juiste autorisatie voor de gebruikers van de systemen… het analyseren van systemen … de vertaling van functionele eisen en wensen naar proces-, systeem- en testspecificaties. … het maken en beoordelen van impactanalyses… schrijven van wijzigingsvoorstellen en de ontwikkeling van deze wijzigingen coördineren … documenteren van systemen en het opleiden van gebruikers… het continu verbeteren van onze (maatwerk) applicaties… plezier in het werken in projectenJe bent op zoek naar een nieuwe uitdaging waar je jouw kennis als functioneel beheerder kunt inzetten. Daarnaast worden wij er enthousiast van als jij…… minimaal een afgeronde HBO opleiding hebt, bijvoorbeeld in de richting van Informatica… tenminste 3 jaar met veel plezier als functioneel beheerder gewerkt hebt in een complexe omgeving… geen moeite hebt om na analyse door te dringen tot de kern… een verbinder bent, die anderen makkelijk meekrijgt met verbetervoorstellen… je hebt ervaring of affiniteit met de energiewereld… je geen moeite hebt met taal, zowel de Nederlandse als de Engelse… bekend bent met begrippen als BISL, Agile en Scrum en je hier het liefst een certificering voor hebt… niet schrikt van begrippen als SQL, Java of XML… ook enthousiast wordt van deze vacature en besluit te solliciteren.


Wat kun je verwachten?

TenneT biedt je een inspirerende, professionele werkomgeving waarin je dagelijks werkt aan een van dé maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de energietransitie. Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, maar we hebben ook oog voor je balans werk/privé. Verder kun je bij TenneT rekenen op een goed salaris, een nette pensioenregeling en eigentijdse, flexibele arbeidsvoorwaarden geregeld in de cao TSO. Deze functie is ingedeeld in schaal 7 (€ 3.232 - € 5.920 bruto per maand), waarbij je inschaling afhankelijk is van je opleiding, ervaring en competenties.Je begeeft je in een 24x7 beheerorganisatie en neemt, na een gedegen inwerkperiode, deel aan de storingsdienst (gemiddeld één keer per acht weken).Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd. Een uitgebreid veiligheidsonderzoek is onderdeel van de procedure.Standplaats voor deze functie is Arnhem.


Over het bedrijf

T
T
T
T

TenneT B.V.

TenneT is Europe’s first cross-border grid operator for electricity. With approximately 21,000 kilometers of (extra) high-voltage lines and 41 million end-users in the Netherlands and Germany, we rank among the top five grid operators in Europe. Our focus is to develop a North-West European energy market, to integrate renewable energy, and to optimize our safety performance. Safety is a core value of TenneT. We set high standards, for our employees as well as our contractors. Taking power further. 

We want to be an employer of choice, creating one of the best places to work in the European energy sector. Committed and dedicated people are key to our continued success and growth. To fulfil our mission and commitment to society, we empower our people to perform, connecting their personal ambitions to our strategic goals. In return, we create a safe, healthy, stimulating and energising place to work. 

We are always looking for dedicated professionals who want to contribute their talents in a unique company.

Bedrijfsgrootte

2500 t/m 4999 werknemers

Opgericht

1886