Switch to search results

Informatie over Docent banen

Overzicht vacatures docent Een docent is een inspirerend en bevlogen persoon die in alles uitstraalt te genieten van ...

Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Laad meer vacatures

Overzicht vacatures docent

Een docent is een inspirerend en bevlogen persoon die in alles uitstraalt te genieten van zijn rol en in staat is zijn kennis aan anderen over te dragen. Het beroep van docent vindt men op elk soort onderwijsinstelling en de vacatures voor docent reflecteren dat. Als gesproken wordt over docent, wordt daar meestal niet het basisonderwijs mee bedoelt. De titel is gangbaar in het middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. Bij deze onderwijslagen is natuurlijk sprake van vakspecialisaties. Die specialisaties zijn dan ook allen vertegenwoordigd bij de verschillende docent vacatures. Denk aan bijvoorbeeld docent Engels vacatures, docent Nederlands vacatures en docent natuurkunde vacatures.

Opleidingseisen docent

Docent is een algemeen beroep dat, met uitzondering van het basisonderwijs, een vakspecialisatie vereist. Een vacature voor docent is dus altijd toegespitst op een dergelijke vakspecialisaties. Er zijn verschillende opleidingsroutes om een vak te mogen onderwijzen. De kortste loopt via een Hbo-docentenopleiding en levert direct (tweedegraads) lesbevoegdheid op. De andere loopt via een WO-opleiding en een aansluitende Master lerarenopleiding (eerstegraads). Hieronder volgen een aantal populaire opleidingen voor docent.

  • Hbo Docent Nederlands;
  • Hbo Docent Basisonderwijs (PABO);
  • Hbo Docent Engels;
  • Hbo Docent Geschiedenis;
  • WO Master lerarenopleiding (eerstegraads).

Arbeidsmarkt docent

Voor docenten ziet de arbeidsmarkt er over het algemeen gunstig uit. In zijn algemeenheid is er een tekort aan docenten. Wel moet worden opgemerkt dat dit tekort zich met name voordoet bij technische vakken en vreemde talen. Docenten Nederlands, Engels, Aardrijkskunde en Geschiedenis zijn minder schaars. Bij een vacature voor docent in een van deze vakken is er vaak dan ook de nodige concurrentie.

Salarisindicatie docent

Docent is een beroep met relatief weinig carrièremogelijkheden. Daar staat een uitstekend startsalaris tegenover dat minstens €2.300 per maand bedraagt. Voor ervaren eerstegraads docenten met eventueel wat extra taken kan dit oplopen tot wel €5.500 per maand. Binnen het beroep bestaat er dus wel perspectief op het uitbouwen van het salaris.

  1. Vacatures
  2. Docent