docent economie vacatures

In de buurt breukelen, utrecht
4Banen gevonden

4 vacatures gevonden voor docent economie vacatures In de buurt breukelen, utrecht

U
U

Fellow-teacher-scholar Economics (0.7-1.0 FTE)

Universiteit Utrecht

Utrecht
3 dagen geleden
Utrecht
3 dagen geleden
University Fellow and Teacher in the field of macro-economics

Are you passionate about teaching? Do you want to take responsibility for the coherence and quality of the track (set of courses) in economics, and do you like to work in a Liberal Arts and Science setting? Then this is an ideal opportunity to join the teaching team at University College Utrecht (UCU). Teaching at UCU takes place on a residential student-campus in small-scale and interactive classes (maximally 28 students per course). Students have a background and interest in multiple disciplinary fields and therefore pursue their own tailor-made degree program, graduating with a BSc or Ba-diploma.

Currently we are looking for an experienced academic teacher and fellow in the field of economics or political economy, preferably with an educational qualification equivalent or similar to BKO. At the moment our small team of economics teachers consists of experts in microeconomics, macroeconomics, and public sector economics. Our particular aim is to create a team with more diverse knowledge, and as such we are searching for candidates with a broad background in economics and political economy and, more specifically, expertise in macro- and international economics, institutional economics, or multidisciplinary economics. The candidate should also have expertise in current-day economic research. The fellow-teacher is responsible for preparing our economics students for master programs, but (s)he should also be able to enthuse and instruct non-economics students for the discipline.
As the Economics Fellow you are responsible for the coherence and quality of the track at UCU. Together with the team of economics teachers, and in collaboration with other disciplinary fields in the social sciences, sciences, and humanities, you are expected to bring the economics track in line with UCU's curriculum renewal. Moreover, you are responsible for the educational framework within which students work on their Bachelor research thesis in economics, including finding supervisors for the theses. As Fellow you work in close cooperation with Utrecht School of Economics (U.S.E.). As a teacher at UCU, you teach courses at the intermediate and advanced bachelor level, and supervise a number of Bachelor research theses, notably in macro- or international economics.
U
U

Roosteraar bij het departement Economie (Utrecht School of Economics) (0,5 fte)

Universiteit Utrecht

Utrecht
13 dagen geleden
Utrecht
13 dagen geleden
Binnen de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ) van U.S.E. zoeken wij een roosteraar. Als roosteraar ben je verantwoordelijk voor de onderwijsroosters van Economie. Je inventariseert roosterverzoeken, zorgt voor de registratie van onderwijs en toetsing in zowel het studentinformatiesysteem (Osiris) als het roostersysteem (thans Syllabus). Je lost (ad-hoc) roosterproblemen op en communiceert bij wijzigingen met alle betrokkenen. Als roosteraar heb je een belangrijke spilfunctie binnen het departement. Je stemt regelmatig af met onderwijscoördinatoren, docenten en collega's in andere ondersteunende functies binnen en buiten Economie.

In deze functie weeg je steeds de belangen van verschillende betrokkenen goed af en bent je bewust van de impact van wijzigingen in de planning. Op het gebied van roostering ben jij degene die het overzicht heeft en strakke deadlines bewaakt. Deze kennis weet je goed over te brengen op anderen. Je werkt secuur met systemen die onderling met elkaar in contact staan en weet welke consequenties het heeft wanneer er op een bepaald punt een wijziging optreedt. Deadlines en roostersystemen zijn star, terwijl de onderwijspraktijk soms vraagt om beweeglijkheid. Dit betekent dat de roosteraar snel moet kunnen schakelen, moet denken in oplossingen waar het kan en tijdig (on)mogelijkheden communiceren. Je moet kortom een beroep kunnen doen op je denkkracht, creativiteit, oplossend vermogen en zeer goede communicatieve vaardigheden hebben.
A
A

Lector Stedelijke Voedselvraagstukken

Aeres Hogeschool

Almere, Flevopolder
26 dagen geleden
Almere, Flevopolder
26 dagen geleden

Aeres Hogeschool heeft haar wortels in het groen en educatief hoger onderwijs. In haar onderzoeksprogramma 2019-2022 heeft Hogeschool Almere een missie geformuleerd: 'Wij willen de stad en haar inwoners gezonder en duurzamer maken'. Binnen dit onderzoeksteam ontstaat per medio maart 2021 een vacature voor de functie van Lector Stedelijke Voedselvraagstukken.

Wat u gaat doen

Inhoud van het lectoraat

Het lectoraat van Aeres Hogeschool Almere is nauw verbonden met de eerder genoemde Flevo Campus en draagt bij aan het realiseren van de dynamische innovatieagenda rond dit thema. De lector speelt daarin een sleutelrol en verbindt onderzoek en onderwijs van Aeres Hogeschool aan de agenda van de Flevo Campus. Het lectoraat werkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van stedelijke voedselvoorziening, richting een duurzaam en gezond voedselsysteem. En de toepassing van die kennis in de praktijk. Zo ontstaat meerwaarde voor het lokale en regionale voedselbeleid en voor de positionering van Flevo Campus.

Speerpunten Flevo Campus:

1. Gedrag voedselconsument (gezonder en duurzamer eten).

2. Korte ketens stad (Almere) en platteland (Flevoland).

3. Innovatief vermogen van voedselondernemers en -ontwikkelaars.

Speerpunten Aeres Hogeschool:

1. Verbinder Onderwijs en Onderzoek.

2. Samenwerken met Aeres lectoraten en andere kennisinstellingen.

3. Boegbeeld van het masteronderwijs van Aeres Hogeschool Almere.

De functie

De lector Stedelijke Voedselvraagstukken: 

 • Is in staat zich in het eerste jaar breed te oriënteren op genoemde vraagstukken en een visie over de lectoraatsopdracht te formuleren. Dit in afstemming met partners van de Flevo Campus, relevante instellingen en bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de hogeschool;
 • Ontwikkelt nieuwe kennis en integrale concepten door samen met het onderwijs (docenten en studenten), regionale, nationale en internationale bedrijven en kennisinstituten, praktijkgericht onderzoek uit te voeren;
 • Werkt de komende jaren samen met de programmadirecteur van de Flevo Campus aan 'thought leadership' op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken;
 • Verbindt onderzoeksresultaten met het onderwijs via inbreng in onderwijsactiviteiten en via een bijdrage aan curriculumontwikkeling c.q. - aanpassing;
 • Publiceert over nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelde kennis;
 • Initieert nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van de hierboven genoemde inhoud van het lectoraat en is succesvol in de acquisitie;
 • Onderhoudt een relevant netwerk van onderzoeks- en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland en werkt aan uitbreiding daarvan.

Talent voor groeiUw kwaliteiten

 • U bent een gepromoveerd academicus. U beschikt over brede en conceptuele kennis op de lectoraatsthema's (stedelijk voedsel, consumentengedrag, voedselketens, ondernemers, duurzaamheid en governance), u heeft ervaring met innovatiegerichte projecten en het samenwerken met verschillende bedrijven, instellingen en overheden;
 • U bent een breed georiënteerde verbinder, aanjager, onderzoeker en netwerker, maar u kunt ook focus aanbrengen;
 • U heeft aantoonbare onderzoekservaring en relevante ervaring in het aanvragen van externe financiering;
 • U heeft een interessant en vernieuwend netwerk dat aansluit bij de lectoraatsthema's, ruime ervaring in het hoger beroepsonderwijs en een frisse blik op maatschappelijke grootstedelijke voedselvraagstukken;
 • U pioniert graag en u beschikt over de vaardigheid om nieuwe ontwikkelingen te initiëren en leiding te geven aan implementatie van innovatieve, vaak complexe, projecten;
 • U beschikt over zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • U bent ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en u staat open voor nieuwe ontwikkelingen;
 • U bent in staat om relevante, praktijkgerichte onderzoeksvraagstukken te articuleren en die door onderzoek te beantwoorden.

 

Ons aanbod

Aan de functie lector is een salarisperspectief gekoppeld van schaal 15 van de CAO hbo (maximaal € 7.485,19 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. We bieden een vaste dertiende maand, 8% vakantiegeld en een collectieve ziektekostenverzekering. Bij alle vacatures wordt eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep. Voor deze vacature is een aanstelling van 4 jaar voorzien. Een vervolgaanstelling behoort, onder voorwaarden, tot de mogelijkheden.

Aeres Hogeschool

Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen; grenzen verleggen; innovatief ondernemen; contextueel leren en duurzaam handelen: dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.700 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

 

Aeres Hogeschool Almere en de Flevo Campus

De faculteit Almere richt zich op opleidingen en praktijkonderzoek waarmee de verbinding wordt gelegd tussen het groene kennisdomein en de stedelijke leefomgeving. Het motto is: Laat de stad leven! Belangrijke aandachtsgebieden zijn ecologie & natuur, biologie, voedsel, gezondheid, circulaire economie, duurzaamheid en innovatieve groene gebiedsinrichting. Aeres Hogeschool Almere is partner in de Flevo Campus, een kenniscluster rond stedelijke voedselvraagstukken. Binnen de Flevo Campus vinden onderwijs, onderzoek, overheden en bedrijfsleven elkaar en wordt gewerkt aan innovaties m.b.t. stedelijke voedselvraagstukken. De Flevo Campus, met daarin deelnemende partijen, vestigt zich op het terrein van de Floriade in Almere.

 

Onderzoek bij Aeres Hogeschool Almere

Aeres Hogeschool Almere heeft haar onderzoeksactiviteiten ondergebracht bij het Team Praktijkgericht Onderzoek. In haar onderzoeksprogramma 2019-2022 heeft ze als missie geformuleerd 'Wij willen de stad en haar inwoners gezonder en duurzamer maken'. Het onderzoek levert daaraan vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage: kwaliteit van de leefomgeving en het water, voedsel, circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en inclusiviteit. Het onderzoeksteam werkt met veel en diverse partners samen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, andere hogescholen en universiteiten, bedrijfsleven, ondernemers en ngo's.

 

Interesse?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met dr. Ir. D. Ekkel, Teamleider Praktijkgericht Onderzoek Almere en tevens lector Groene & Vitale Stad, telefonisch te bereiken via het telefoonnummer 088 020 5782. Solliciteren kan tot en met vrijdag 26 februari a.s. via de 'Solliciteer' button. De sollicitatiegesprekken vinden online plaats op vrijdag 5 maart 2021 tussen 09:00-13:00 uur. Een tweede ronde volgt zo snel mogelijk daarna. Geselecteerde kandidaten verzorgen dan een presentatie voor een panel van deskundigen. We streven ernaar de functie op zo kort mogelijke termijn te vervullen.

T
T

PlayBack zoekt een commerciële stagiaire donderdag 15 januari 2015

Theatergroep PlayBack

Amsterdam, NH
30+ dagen geleden
Amsterdam, NH
30+ dagen geleden
PlayBack zoekt een commerciële stagiaire donderdag 15 januari 2015 Theatergroep PlayBack zoekt per februari 2015 een commerciële stagiaire voor 3-5 dagen per week (in overleg), minimaal 4 maanden in Amsterdam. Over PlayBack PlayBack maakt interactief, herkenbaar en actueel theater voor jongeren over thema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals pesten, seksualiteit, alcohol, vriendschap of geld. Zo brengen we het gesprek op gang en zetten we jongeren (11+) van alle onderwijsniveaus aan tot nadenken over zichzelf en de wereld om hen heen. Wij delen onze expertise over ‘communiceren met pubers’ ook met ouders, docenten en professionals via trainingen en thema-avonden. Vorig schooljaar hebben we meer dan 550 voorstellingen gespeeld, waarmee we 30.000 jongeren en 5.000 ouders op scholen door heel Nederland hebben bereikt. In schooljaar 2014-2015 bieden wij vijf verschillende jongerenvoorstellingen, zes thema-avonden voor ouders en docententrainingen aan. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. Het bevlogen team bestaat uit een artistiek leider en zakelijk leider, twee accountmanagers, een productieleider, een productiemedewerker, een administratief medewerker en 18 acteurs. PlayBack is een theatergezelschap zonder winstoogmerk, wij onderscheiden ons van andere theatergezelschappen door kwalitatief theater te combineren met ondernemerschap: wij zijn maar voor een klein gedeelte afhankelijk van subsidies. De rest van onze inkomsten verwerven we door het verkopen van onze eigen producten. Op dit moment zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die ons team op kantoor komt versterken op het gebied van sales. Het betreft een functie waarin van je gevraagd wordt zelfstandig te werken onder begeleiding van de accountmanagers. De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit Commerciële werkzaamheden die er aan bijdragen dat we in 2014-2015 meer dan 750 voorstellingen gaan spelen, door onder meer: ♦ Contact zoeken met scholen, gemeentes, GGDen, etc; ♦ Klantonderzoek: klantgroepen differentiëren om zo onze klanten in kaart brengen; ♦ Sturen van evaluaties naar aanleiding van voorstellingen; ♦ Administratieve werkzaamheden, onder andere het bijhouden van het CRM-systeem; ♦ Organisatie en ondersteuning bij de events die we naast de voorstellingen plannen, zoals premières; ♦ Ondersteuning bij publiciteitstaken. Wij zijn op zoek naar een praktische en commerciële aanpakker die aan de volgende criteria voldoet ♦ HBO werk- en denkniveau; ♦ Bij voorkeur een commerciële opleiding richting, als commerciële economie, marketing, MER, etc; ♦ Affiniteit met jongeren, onderwijs en theater; ♦ Zelfstandig, proactief en accuraat kunnen werken binnen een klein team; ♦ Organisatorisch en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk) sterk; ♦ Flexibele instelling: gemakkelijk kunnen schakelen tussen verschillende bezigheden; ♦ Stressbestendig; ♦ Niet bang om de telefoon op te pakken; ♦ Geen 9-5 mentaliteit; ♦ Goede kennis van Word en Excel; ♦ Woonachtig in Amsterdam of omgeving. Wat bieden wij? ♦ PlayBack heeft helaas onvoldoende financiële ruimte om een stagevergoeding te bieden. Wat we wel bieden is een gave leerplek, inspirerende collega’s en een unieke kans om bij te dragen aan de bewustwording van jongeren over diverse onderwerpen; ♦ Goede begeleiding en een inspirerende werkomgeving; ♦ Veel ruimte voor eigen initiatief; ♦ Reiskosten (naast het gebruik van je OV-jaarkaart). Meer informatie of solliciteren Meer informatie over ons gezelschap vind je op www.tgplayback.nl . En voor meer informatie over deze stageplaats kun je bellen met Hanneke Hietbrink, accountmanager, telefoon 020-4862005. Belangstelling Mail je cv en motivatiebrief naar hanneke@tgplayback.nl . De nieuwe zakelijk directeur van PlayBack: Margo van der Valk!
Niet meer resultaten

Geplaatst op

3 dagen geleden

Beschrijving

University Fellow and Teacher in the field of macro-economics

Are you passionate about teaching? Do you want to take responsibility for the coherence and quality of the track (set of courses) in economics, and do you like to work in a Liberal Arts and Science setting? Then this is an ideal opportunity to join the teaching team at University College Utrecht (UCU). Teaching at UCU takes place on a residential student-campus in small-scale and interactive classes (maximally 28 students per course). Students have a background and interest in multiple disciplinary fields and therefore pursue their own tailor-made degree program, graduating with a BSc or Ba-diploma.

Currently we are looking for an experienced academic teacher and fellow in the field of economics or political economy, preferably with an educational qualification equivalent or similar to BKO. At the moment our small team of economics teachers consists of experts in microeconomics, macroeconomics, and public sector economics. Our particular aim is to create a team with more diverse knowledge, and as such we are searching for candidates with a broad background in economics and political economy and, more specifically, expertise in macro- and international economics, institutional economics, or multidisciplinary economics. The candidate should also have expertise in current-day economic research. The fellow-teacher is responsible for preparing our economics students for master programs, but (s)he should also be able to enthuse and instruct non-economics students for the discipline.

As the Economics Fellow you are responsible for the coherence and quality of the track at UCU. Together with the team of economics teachers, and in collaboration with other disciplinary fields in the social sciences, sciences, and humanities, you are expected to bring the economics track in line with UCU's curriculum renewal. Moreover, you are responsible for the educational framework within which students work on their Bachelor research thesis in economics, including finding supervisors for the theses. As Fellow you work in close cooperation with Utrecht School of Economics (U.S.E.). As a teacher at UCU, you teach courses at the intermediate and advanced bachelor level, and supervise a number of Bachelor research theses, notably in macro- or international economics.
Source: Universiteit Utrecht