Switch to search results

Informatie over Beleidsmedewerker banen

Overzicht Vacatures Beleidsmedewerker Beleidsmedewerkers geven vorm en inhoud aan het beleid van een organisatie. Werk ...

Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen

Senior Beleidsmedewerker Openbaar vervoer en spoor en financiën

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen

Senior beleidsmedewerker Leven lang ontwikkelen en gelijke kansen

Ministerie van Onderwijs
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen

Senior beleidsmedewerker detentie

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen
Reacties Opgeslagen

Beleidsmedewerker programma Bewaken en Beveiligen

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen

Senior beleidsmedewerker digitalisering EU

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen

Senior beleidsmedewerker Grote Wateren/IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen

(Senior) Beleidsmedewerker bestuur waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen

Juridisch Beleidsmedewerker Faunabeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen

Senior beleidsmedewerker directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen

Senior beleidsmedewerker Europese crisissubsidies

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Den Haag, Den Haag
Reacties Opgeslagen
Laad meer vacatures

Overzicht Vacatures Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerkers geven vorm en inhoud aan het beleid van een organisatie. Werk dat overigens niet altijd onder de functietitel beleidsmedewerker gehangen wordt. Beleidsmedewerkers zijn vooral te vinden bij diverse overheden. De meeste beleidsmedewerker vacatures die op Monsterboard te vinden zijn, hebben betrekking op een dienstverband bij een overheid of semi-overheid.

Omdat deze functies vooral beschikbaar komen bij overheden, zijn werkzoekende beleidsmedewerkers vaak geïnteresseerd in gemeente vacatures en overheid vacatures. Een vacature voor beleidsmedewerker is hier vrijwel altijd te vinden.

Opleidingseisen Beleidsmedewerker

Een vacature voor beleidsmedewerker zit hem vaak in de zorg, het sociaal domein of wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Op deze terreinen wordt veel beleid ontwikkeld en relevante opleidingen zijn dan ook gewenst. Onderstaande opleidingen zijn veelgevraagd in een beleidsmedewerker vacature.

  • HBO Management in Zorg;
  • HBO Bestuurskunde en Overheidsmanagement;
  • WO Economie en Beleidswetenschappen;
  • WO Bestuurskunde.

Arbeidsmarkt Beleidsmedewerker

Voor zowel het bedrijfsleven als de overheid zijn het spannende en dynamische tijden waarin veel verandert. Overal worden ambities op een abstract niveau geformuleerd, waaraan in praktische zin invulling gegeven moet worden. Dat maakt de arbeidsmarkt voor beleidsmedewerkers kansrijk. Een vacature voor beleidsmedewerker is dan ook vaak te vinden bij detacheringsbedrijven. Zij zijn zich bewust van de specifieke terreinen waarin overheden verlegen zitten om extra kennis. Dergelijke functies bieden een mooie kans om snel veel relevante werkervaring op te doen.

Gemeenten hebben zorgtaken gedelegeerd gekregen. Beleidsmedewerkers die hieraan op effectieve wijze invulling kunnen geven, zijn veelgevraagd op de huidige arbeidsmarkt. Een goede beleidsmedewerker combineert een visie hierop met een sterk bewustzijn van de juridische en praktische kaders waarbinnen het beleid binnen een organisatie tot stand komt.

Salarisindicatie Beleidsmedewerker

Beleidsmedewerker is een functie op minimaal HBO-niveau, wat maakt dat een beleidsmedewerker vacature vaak een gunstige loonindicatie kent. Met drie jaar relevante werkervaring verdient een beleidsmedewerker al gauw €3.200 bruto per maand. Bij meer ervaring en veelgevraagde beleidsterreinen loopt dat op tot het dubbele.

  1. Vacatures
  2. Beleidsmedewerker