Meest populaire vacatures

61Banen gevonden

61 Banen gevonden 

M
M

(Medior/ Senior) Beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Den Haag
12 dagen geleden
Den Haag
12 dagen geleden

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie De minister is verantwoordelijk voor de Grote Wateren, waaronder het IJsselmeergebied. Dit gebied is van groot belang als zoetwaterbuffer, is een cruciale schakel in de afwatering van de rivieren richting (Wadden)zee en belangrijk als transportroute. Om de integrale gebiedsagenda voor dit gebied een slag verder te brengen zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker die een echte strateeg en verbinder is en die verstand heeft van water, natuur en ruimtelijke processen. Als beleidsmedewerker heb je op basis van ontwikkelingen (politieke, economische, maatschappelijke) een visie op de toekomst en wat dat betekent voor de beleidsvorming in de toekomst en voor de beleidsagenda. In deze functie krijg je de kans om strategisch bij te dragen aan de ontwikkeling van ons binnenlands waterbeleid.

Werkgebied
Het IJsselmeergebied is een N2000-gebied, cultuurhistorisch van grote waarde en aantrekkelijk voor recreatie en watersport. Het wordt niet voor niets ook wel aangeduid als “Amsterdam Lakes”, omdat dit watergebied als ‘achtertuin van Amsterdam’ een belangrijk troef is voor het woon- en werkklimaat van de MRA metropool. Het gebied staat onder druk door een veelheid aan activiteiten en plannen. Er ligt een grote uitdaging om alle opgaven en maatregelen in samenhang te bezien en goed af te stemmen op de kwaliteiten en functies van het IJsselmeergebied. . In 2018 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 vastgesteld, bedoeld om ambities en opgaven te bundelen en de samenwerking in de regio te stroomlijnen.

Wat ga je precies doen als beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied?
Als beleidsmedewerker zet je op strategische wijze de koers uit voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Jouw werkzaamheden zijn vooral gericht op het werk in het IJsselmeergebied. Zowel overheidsinstanties als maatschappelijke partijen zijn bij het gebied betrokken. Je gaat je bezig houden met ontwikkeling van strategisch beleid en je adviseert de minister IenW over beleidsmatige en bestuurlijke dilemma’s. Je draagt bij aan het uitvoeren en verder brengen van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.
Samen met de regionale overheden en betrokken organisaties werk je aan de doorontwikkeling van de gebiedsagenda, om daarmee meer sturing te kunnen geven op de ontwikkelingen, vanuit het toekomstperspectief voor het IJsselmeergebied als geheel. Je bent ‘linking pin’ in het gebiedsproces van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Tevens ben je ook opdrachtgever en/of begeleider vanuit de beleidskern voor een groot aantal opdrachten die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, mede-overheden of kennisinstanties. Je werkt daarbij samen met bijvoorbeeld LNV, BZK, OCW, EZK, provincies, gemeenten, waterschappen en stakeholders. Een accent zal liggen op de uitvoering van afspraken in het kader van de Programmatische aanpak Grote Wateren en de rijkstructuurvisie RRAAM. In het bijzonder gaat het dan om (MIRT)verkenningen, ecologische monitoring, systeemstudies en beheerstaken.

Verder werk je aan het realiseren van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer, de ecologische maatregelen en monitoring die hieraan bijdragen. Je wordt trekker van het ambtelijk overleg Markermeer-IJmeer (de AMIJ) en ondersteunt de voorzitter van de stuurgroep.
Daarnaast coördineer je de inbreng vanuit het DG Water en Bodem in het MIRT-proces en het bestuurlijk overleg MIRT/Leefomgeving.

Wat verwachten wij van jou?
We zoeken een ondernemende beleidsmedewerker die graag meedenkt op strategisch niveau. Je hebt een gedegen waterachtergrond, goede kennis van zaken en procesmatig ben je goed onderlegd. Communicatief ben je sterk, je bent empathisch en een verbinder. Je toont een duidelijke visie ten aanzien van het beleidsveld en/of de organisatie.

Ruime ervaring heb je met programma-management, het opdrachtgeverschap voor uitvoerings- en onderzoeksprojecten op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke plannen en klimaatadaptatie. Wij verwachten van jou dat je werkt vanuit een goede basis van ecologische en milieu-fysische kennis. Binnen een breed netwerk schakel je effectief en je bent in staat vroegtijdig knelpunten te signaleren en te agenderen. Met je open houding weet je verbinding te leggen en het belang van de minister te borgen. Hierin stel je je proactief op in de politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving.

Functie-eisen

• Afgeronde WO-opleiding
• afgeronde traineeship is een pré
• Aantoonbare ervaring met het werken op strategisch niveau
• Aantoonbare ervaring met programmamanagement en opdrachtgeverschap
• Ervaring met de rol als trekker van projecten of samenwerkingsverbanden met verschillende (overheids)organisaties en stakeholders
• Kennis van het waterdomein
• In staat zijn te verbinden met verschillende stakeholders
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water-)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.

Competenties
• Strategisch
• Visionair
• Initiatiefrijk
• Netwerken
• Bestuurlijke sensitiviteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 11, schaal 12
 • Maand­salarisMin €3.279–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bijzonderheden Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water-)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.
Afhankelijk van jouw kennis en werkervaring zal de inschaling plaats vinden op S11 of S12.

N
N

Junior beleidsmedewerker (m/v) SGW

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Den Haag, ZH
15 dagen geleden
Den Haag, ZH
15 dagen geleden
Junior beleidsmedewerker (m/v) SGW Junior beleidsmedewerker (m/v) SGW Den Haag wo 32 - 40 uren Informatie over organisatie NWO is de nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en -onderzoekers, apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert zowel vrij onderzoek dat door nieuwsgierigheid wordt gedreven als thematisch onderzoek gericht op maatschappelijke vraagstukken. Werken binnen NWO veronderstelt passie voor de wetenschap. Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) stimuleert excellent onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen. In het onderzoek komt een grote variëteit aan vragen aan de orde, zoals: wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Wat verklaart de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steeds grotere steden? Hoe houden we kunst en cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk? Welke rol speelt religie in nationale en internationale conflicten? Hiervoor zijn verschillende financieringsinstrumenten beschikbaar. De vacature is binnen de SGW-afdeling Vrij Onderzoek. Binnen deze afdeling vallen alle ‘vrije’ financieringsrondes waarbij aanvragers zelf het onderwerp van het onderzoeksvoorstel bepalen, zoals het NWO-Talentprogramma, de Open Competitie SGW en de Promotiebeurs voor Leraren. SGW is op zoek naar een junior beleidsmedewerker (m/v). Als junior beleidsmedewerker verricht je in teamverband verschillende werkzaamheden in de ondersteuning van de beoordelingsrondes van SGW. Je helpt bij het vinden van externe beoordelaars voor onderzoeksvoorstellen en het samenstellen en begeleiden van beoordelingscommissies. Je zorgt voor de verslaglegging van commissievergaderingen en bent aanwezig bij de interviews met kandidaten. Ook werk je aan het opstellen van motiveringen voor besluiten. Daarnaast heb je een ondersteunende rol bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid. Ook de organisatie van (netwerk)bijeenkomsten kan tot de werkzaamheden behoren. De medewerker die wij zoeken: een brede belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en onderzoeksbeleid; bij voorkeur werkervaring in een wetenschappelijke omgeving; een goed ontwikkeld analytisch vermogen, leert snel, is servicegericht en werkt nauwkeurig; goede redactionele en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels; een afgeronde masterstudie of een afgerond promotietraject in de sociale of geesteswetenschappen; relevante ervaring, bijvoorbeeld vanuit eerdere werkzaamheden, vrijwilligersactiviteiten, belangenbehartiging, bestuurs- of beleidsfuncties. Meer informatie Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kasper Gossink-Melenhorst, Coördinator NWO-Talentprogramma SGW, via 070 344 0557 of k.gossink@nwo.nl . Wil je solliciteren? Stuur een motivatiebrief en CV naar Gerda van Rossum, P&O adviseur, o.v.v. vacaturenummer 3769 via onderstaande solliciteer button. De deadline om te solliciteren is tot en met 28 februari aanstaande. Wij bieden een jaarcontract voor 0,8-1,0 fte als programma/beleidsmedewerker A. een effectieve kennismaking met ‘de tweede geldstroom’; de mogelijkheid om professionele vaardigheden, zoals samenwerken en communiceren, (verder) te ontwikkelen. De functie is ingedeeld in schaal 10 van bijlage 1 van CAO-Onderzoekinstellingen. De formele functiebenaming is programma-/beleidsmedewerker A. Naast 8% vakantiegeld biedt NWO een eindejaarsuitkering en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kortom het succes van NWO, valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. We werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin werknemers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt. Nu solliciteren
G
G

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp, ZH
1 dag geleden
Leiderdorp, ZH
€3.277k - €4.831k Per maand
1 dag geleden
€3.277k - €4.831k Per maand

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Gemeente Leiderdorp, Leiderdorp

WIJ hebben voor jou een uitdagende functie als allround beleidsmedewerker sociaal domein. Als beleidsmedewerker stel je beleidsvoorstellen op, evalueer je beleid en volg je relevante ontwikkelingen diverse werkvelden van het sociaal domein. Met jouw beleidskennis en ervaring binnen het sociaal domein is dat voor jou geen probleem. Je onderhoudt direct contact met portefeuillehouders en voedt hen op hoofdlijnen met actuele en relevante informatie over jouw beleidsvelden en adviseert het college hierover. Je legt en onderhoudt daarnaast contacten met relevante personen en organisaties en de inwoners van Leiderdorp. Ook treed je namens de gemeente op als accounthouder. Je takenpakket zal mede op basis van je ervaring en interesses worden vormgegeven. Denk hierbij aan beleidsterreinen zoals kunst- en cultuur, subsidiebeleid, Wmo en onderwijshuisvesting.
JIJ bent een allround beleidsmedewerker met belangstelling voor deze onderwerpen binnen het sociale domein. Je doet je werk met lef en bevlogenheid en doet aan zelfreflectie. Je bent niet bang om initiatief te nemen en hebt een sterk gevoel van eigenaarschap. Je denkt oplossingsgericht en bent origineel in de benadering van vraagstukken. Verder ben je flexibel, respectvol en heb je aandacht voor je teamgenoten. Je bent gedreven, beschikt over een flinke dosis nieuwsgierigheid en draagt vanuit je talenten bij aan de (permanente) ontwikkeling van de organisatie. Verder vragen wij van jou:
 • Minimaal 2 jaar ervaring als beleidsmedewerker bij een gemeente.
 • Aantoonbare kennis en beleidservaring t.a.v. de Wmo en Maatschappelijke zorg.
 • Minimaal hbo-werk- en denkniveau.
 • Kennis van en inzicht in het politiek-bestuurlijke proces.
 • Enig financieel en juridisch inzicht.
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.
 • Een politieke antenne en politieke interesse.

ONS TEAM Je gaat deel uit maken van het resultaatteam (RT) Maatschappij, dat met RT Samenleving en beleidsmedewerkers van Openbare Orde en Veiligheid, het Sociaal Domein vormt. Je team bestaat uit een aantal beleidsmedewerkers, een beleidsondersteuner en de Backoffice.
Collega’s in het team dragen ieder vanuit hun eigen functie bij aan de teamresultaten. Problemen worden gezamenlijk aangepakt en collega’s helpen elkaar. Samen ben je verantwoordelijk voor budgetten, capaciteit, HRM gerelateerde zaken en management rapportages.
AANBOD voor jou is een uitdagende functie in een gedreven en enthousiast team van collega’s binnen een prachtige, open en flexibele werkomgeving. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en opleiding valt in schaal € 4.831,- (schaal 10a) bij een 36-urige werkweek.
Verder hebben we voor jou:
Een jaarcontract; met de intentie tot een vast contract.
Sfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze partners.
Open cultuur van zelfsturing, zelfontplooiing en vraag gestuurd werken, die toegankelijk is en stimulerend werkt.
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die je via een Individueel Keuzebudget zelf kunt kiezen.
Goede balans tussen werk en privé omdat je plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken en hier met je team afspraken over kunt maken.
Geïnteresseerd?
Heb jij interesse in de functie van Beleidsmedewerker Sociaal Domein dan ontvangen wij graag je motivatie met uitgebreide CV! Je kunt reageren via ons Online Sollicitatieformulier.
S
S

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Servicepunt71

Gemeente Leiderdorp
2 dagen geleden
Gemeente Leiderdorp
2 dagen geleden

WIJhebben voor jou een uitdagende functie als beleidsmedewerker sociaal domein met als aandachtsgebied Wmo. Als beleidsmedewerker stel je beleidsvoorstellen op, evalueer je beleid en volg je relevante ontwikkelingen binnen je werkterrein. Met jouw beleidskennis en ervaring binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang), is dat voor jou geen probleem. Je onderhoudt direct contact met portefeuillehouders en voedt hen op hoofdlijnen met actuele en relevante informatie over jouw beleidsvelden en adviseert het college hierover. Er wordt van jou verwacht dat je keuzes afstemt met collegas op jouw beleidsterrein en dat je collegas van aanpalende beleidsterreinen betrekt bij je afwegingen en beleid integraal weet vorm te geven. Je legt en onderhoudt daarnaast contacten met relevante personen en organisaties en de inwoners van Leiderdorp. Ook treed je namens de gemeente op als accounthouder.

JIJbent een allround beleidsmedewerker met belangstelling voor de onderwerpen binnen het sociale domein. Je doet je werk met lef en bevlogenheid en doet aan zelfreflectie. Je bent niet bang om initiatief te nemen en hebt een sterk gevoel van eigenaarschap. Je denkt oplossingsgericht en bent origineel in de benadering van vraagstukken. Verder ben je flexibel, respectvol en heb je aandacht voor je teamgenoten. Je bent gedreven, beschikt over een flinke dosis nieuwsgierigheid en draagt vanuit je talenten bij aan de (permanente) ontwikkeling van de organisatie. Verder vragen wij van jou:

 • Minimaal 2 jaar ervaring als beleidsmedewerker bij een gemeente.
 • Aantoonbare kennis en beleidservaring t.a.v. de Wmo en Maatschappelijke zorg.
 • Minimaal hbo-werk- en denkniveau.
 • Kennis van en inzicht in het politiek-bestuurlijke proces.
 • Enig financieel en juridisch inzicht.
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.
 • Een politieke antenne en politieke interesse.

ONS TEAMJe gaat deel uit maken van het resultaatteam (RT) Maatschappij, dat met RT Samenleving en beleidsmedewerkers van Openbare Orde en Veiligheid het Sociaal Domein vormt. Je team bestaat uit een aantal beleidsmedewerkers, een beleidsondersteuner en de Backoffice.

Collegas in het team dragen ieder vanuit hun eigen functie bij aan de teamresultaten. Problemen worden gezamenlijk aangepakt en collegas helpen elkaar. Samen ben je verantwoordelijk voor budgetten, capaciteit, HRM gerelateerde zaken en management rapportages.

AANBODvoor jou is een uitdagende functie in een gedreven en enthousiast team van collegas binnen een prachtige, open en flexibele werkomgeving. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en opleiding valt in schaal 4.831,- (schaal 10a) bij een 36-urige werkweek.

Verder hebben we voor jou:
Een jaarcontract: met de intentie tot een vast contract.
Sfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze partners.
Open cultuur van zelfsturing, zelfontplooiing en vraag gestuurd werken, die toegankelijk is en stimulerend werkt.
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die je via een Individueel Keuzebudget zelf kunt kiezen.
Goede balans tussen werk en priv omdat je plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken en hier met je team afspraken over kunt maken.

ENTHOUSIASTgeworden? We zien je sollicitatie graag uiterlijk 10 februari 2021 tegemoet. Meer inhoudelijke informatie? Neem dan contact op met Anoek Aertssen via 06-15169879 of Hanneke Schottert via 06-15668113. Heb je vragen over het sollicitatieproces? Neem dan contact op met Samira Khaldi via 06 - 34213014. Na de sluitingstermijn verdwijnt de vacaturetekst van de website. Wil je de tekst bewaren, sla deze dan tijdig op. Voor deze vacature werven wij gelijktijdig in- en extern, waarbij interne kandidaten voorrang hebben.

Gemeente Leiderdorp
Wij werken bevlogen en zijn behulpzaam. We stimuleren de kennis van onze inwoners, instellingen en ondernemers binnen onze gemeente. Onze nieuwsgierige instelling biedt ruimte om met oplossingen te komen. Zo kunnen betrokkenen tot bloei komen. Vertrouwen en verbinding zijn altijd ons vertrekpunt. We luisteren en handelen vanuit sterke betrokkenheid bij onze omgeving. Zo bewaken we zorgvuldig de balans tussen groen en stenen. Op onze polders zijn we bijzonder trots, we willen die voor iedereen in de regio beter toegankelijk maken. Vanuit een energieke en toegankelijke zelforganiserende werkomgeving is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en nieuwe kansen. Wendbaar en flexibel werken zit ons in het bloed waardoor we met een open & kritische blik onze dienstverlenende taken kunnen volbrengen. We moedigen nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen aan. Initiatieven met lef. Mede daarom wonen, werken en leven mensen hier graag. Onze ambitie is actief verbinden en blijvend vernieuwen in een kansrijke omgeving.

We zoeken mensen die ons daarbij helpen. Mensen met een hart voor dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid. Want die maken het verschil.

Wij zijn Gemeente Leiderdorp.
Wie ben jij?

M
M

Senior beleidsmedewerker fraude en malversaties

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Den Haag
6 dagen geleden
Den Haag
6 dagen geleden

Functie­omschrijving

Kaag bevriest steun aan VN-organisatie vanwege mogelijke corruptie in Rusland. Minister Kaag eist miljoen euro terug van organisatie Mali. En: Een malversatie in een Nederlands ontwikkelingsprogramma in Tanzania. Krantenkoppen die jij en je collega’s van het expertiseteam Malversaties het liefst voorkomen door fraude en malversaties tijdig op te sporen, of nog beter: voor te zijn. Kom jij ons team in Den Haag als senior beleidsmedewerker versterken?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert activiteiten met bijzondere focus op landen met een laag tot midden inkomensniveau. Het gevolg hiervan? De buitenlandse publieke bestedingen kunnen aan andersoortige én meer risico’s onderhevig zijn, bijvoorbeeld door de fragiele en onstabiele situatie in een land. Cijfers laten zien dat de kans op fraude en corruptie in dergelijke landen in een grote mate aanwezig is. Ondanks het intensieve contact tussen Buitenlandse Zaken en de contractpartner, partnercapaciteitstoetsen, een uitgebreide risicoparagraaf in het besluitvormingsmemorandum én (jaarlijks) verplichte verantwoordingsinformatie, zijn vermoedens van malversaties binnen door Buitenlandse Zaken gefinancierde activiteiten geen uitzondering.

Ter ondersteuning van beleid en advisering van de politiek-ambtelijke leiding is een expertisecentrum op het gebied van malversaties, fraude en corruptie opgezet. Jij gaat aan de slag voor dit expertisecentrum Malversaties. Hier ondersteun je de beleidsdirectie bij vermoedens van malversaties, maar ook ter voorkoming daarvan.

Als senior beleidsmedewerker ben je breed inzetbaar binnen het expertisecentrum en onderhoud je een netwerk van contacten zowel binnen als buiten de Rijksoverheid. Om de alertheid te verhogen verzorg je trainingen voor medewerkers van Buitenlandse Zaken, waarin je onder andere ingaat op het uitvoeren van goede risicoanalyses. Je participeert en adviseert actief bij de afhandeling van vermoedens van malversaties. Als beleidsmedewerker focus je met name op de strategische advisering op vermoedens en het opstellen van politieke analyses richting de ambtelijke top. Dit laatste is van groot belang, gezien de alsmaar toenemende aandacht voor malversaties vanuit de politiek en media.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante wo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld rechten, criminologie, bestuurskunde of financiële economie.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt zowel Kamerbrieven als debatten voorbereiden, én presentaties en workshops verzorgen.
 • Je hebt een analytisch vermogen, een klantgerichte en flexibele houding, bent assertief en toont initiatief en lef.
 • Je kunt goed omgaan met stressvolle situaties, hebt een uitstekend relativeringsvermogen en kunt overweg met de vaak delicate en mogelijk emotionele aspecten van de onderzoeken.
 • Je bent zeer discreet en terughoudend in je communicatie – zowel intern als extern – als het over je werkzaamheden gaat.
 • Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van fraude en corruptie of bent bereid hiervoor kennis op te doen.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Voor collega’s binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband is alleen een detachering mogelijk.

 • Maand­salarisMin €3.842–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button.
 • De selectieprocedure omvat de briefselectie en een of meerdere selectiegesprekken.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in maart, hoogstwaarschijnlijk via videobellen. Gezien de huidige situatie kan het zijn dat de selectieprocedure langer duurt.
M
M

Financieel-economisch beleidsmedewerker voorzieningen en uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag
1 dag geleden
Den Haag
1 dag geleden

Functie­omschrijving

Adviseren over beleidsvoorstellen en hiervoor ramingen opstellen. Het beoordelen van budgettaire gevolgen en financieel-economische aspecten van SZW-beleid. Of je als financieel-economisch beleidsmedewerker een gevarieerd takenpakket krijgt bij de afdeling Voorzieningen en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Reken maar! En weet je wat het mooiste is: met jouw werk draag je bij aan de maatschappelijke doelen van ons departement: werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Wij zoeken voor de afdeling Voorzieningen en uitvoering twee financieel-economisch beleidsmedewerkers.

In de eerste functie richt jij je op de beleids- en financiële control op het terrein van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het UWV. Dat houdt in dat je ramingen opstelt van de uitvoeringskosten en daarin de effecten verwerkt van nieuw beleid en macro-economische en demografische ontwikkelingen.
Ook beoordeel je begrotingen en jaarverslagen van de betreffende uitvoeringsorganisatie en toets je de financiële onderbouwing van uitvoeringstoetsen. De budgettaire consequenties hiervan en de inpassing in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stem je af met je collega’s, de uitvoeringsorganisaties en andere departementen.
De advisering aan de ambtelijke en politieke leiding over de aansturing van en het toezicht op het UWV en de SVB is een ander belangrijk onderdeel van je takenpakket. Dit doe je vanuit je financiële expertise en kennis van de uitvoeringsorganisaties. Je beantwoordt ook de vragen van de Eerste en Tweede Kamer op jouw terrein en bent betrokken bij de voorbereiding van debatten. In jouw functie heb je veel contacten. Zo werk je nauw samen met collega’s van het cluster Zelfstandige Bestuursorganen, de directie Financieel-Economische Zaken en met medewerkers van beleidsdirecties en het UWV of de SVB.

De tweede functie richt zich op de beleids- en financiële control van het SZW-beleid binnen het sociaal domein. Samen met de collega’s in het cluster ontferm je je over (de financiële aspecten van) de Participatiewet, de banenafspraak en het armoede- en schuldenbeleid. Hier spelen vragenstukken zoals: Hoe kunnen gemeenten mensen met een bijstandsuitkering effectief begeleiden richting een baan? Hoe zorgen we voor een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen? Hoe krijgen we mensen effectief uit een schuldensituatie? Je onderhoudt nauwe contacten met de beleidsdirectie en denkt proactief mee over doelmatig en doeltreffend beleid. Tevens heb je frequent contact met andere departementen, in het bijzonder het ministerie van Financiën. Je adviseert de ambtelijke en politieke leiding over beleidsvoorstellen en vertegenwoordigt de directie in overleggen. Ook ben je actief betrokken bij het opstellen van begrotingsstukken, voorbereiding van debatten en de beantwoording van vragen van de Eerste en Tweede Kamer. Tot slot heb je oog voor je directe collega’s en denk je mee over hun dossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond, bij voorkeur in een economische of kwantitatieve richting.
 • Je hebt minimaal enkele jaren werkervaring in een financiële functie.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt de directie Financieel-Economische Zaken overtuigend vertegenwoordigen, zowel binnen als buiten ons departement.
 • Je bent zelfstandig, pakt werkzaamheden proactief op en bent gericht op samenwerken.
 • Je durft kritisch te zijn en staat voor de kwaliteit van je werk.
 • Je bent stressbestendig, kunt snel schakelen en zorgt ervoor dat deadlines worden gehaald.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5710,00  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12  van de CAO Rijk.

 • Maand­salarisMin €3.842–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via

  hrmwerving@minszw.nl

  . Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.
M
M

Senior beleidsmedewerker arbeidsmigratie, wettelijk minimumloon en cao-beleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag
1 dag geleden
Den Haag
1 dag geleden

Functie­omschrijving

Met welke maatregelen maken we een eind aan misstanden bij arbeidsmigranten? Hoe zorgen we dat iedereen in Nederland een eerlijke beloning krijgt voor zijn of haar werk? Onder welke voorwaarden kunnen buitenlandse werknemers in Nederland aan de slag? Over deze vragen gaat het vaak in de krant of bij actualiteitenprogramma’s op tv. Jij werkt mee aan de beantwoording ervan als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Je bent als senior beleidsmedewerker flexibel inzetbaar op verschillende dossiers bij de afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie. Denk hierbij aan het arbeidsmigratiebeleid (dat onder meer in de Wet arbeid vreemdelingen is verankerd) en het beleid in het kader van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao), het wettelijk minimumloon en de medezeggenschap van werknemers. Jij en je collega’s ontwikkelen beleidsvoorstellen om eerlijk werk te bevorderen, misstanden rond arbeidsmigranten uit de EU (zoals onderbetaling, uitbuiting of een slechte huisvesting) tegen te gaan en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Ook kijken jullie naar manieren om malafide uitzendbureaus aan te pakken en branches te stimuleren zélf hun verantwoordelijkheid te nemen voor goed werkgeverschap. Dit doe je in overleg met een groot aantal partijen, waaronder sociale partners.

Doordat je flexibel inzetbaar bent, kunnen we als team snel inspelen op actuele ontwikkelingen. Natuurlijk houden we daarbij rekening met jouw persoonlijke wensen en ontwikkeling. Welk dossier je ook oppakt, zeker is dat je bijdraagt aan het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid. Je wordt in ieder geval verantwoordelijk voor het post- en pakketdossier, waarbij verschillende vraagstukken spelen rond arbeidsvoorwaarden van koeriers en postbezorgers. Je adviseert de minister en staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bereidt wet- en regelgeving voor en beantwoordt vragen van de Tweede Kamer, maatschappelijke organisaties en sociale partners. Dit vraagt veel afstemming met andere directies, andere ministeries, uitvoerende en handhavende instanties, en met relevante spelers uit het veld.

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving, waarbij de werkzaamheden sterk door de actualiteit worden bepaald. Het beleid waaraan je werkt heeft impact op veel burgers en bedrijven, zowel in Nederland als in het buitenland. Je werkt zowel zelfstandig als samen met andere collega’s aan dossiers. Daarbij is er veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling en voor goede werkomstandigheden.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent integer en hebt een open blik, waardoor je in staat bent om een probleem van verschillende kanten te belichten.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je kunt goed samenwerken met zowel collega’s binnen als buiten je eigen organisatie.
 • Je bent stressbestendig en goed in staat om snel te schakelen en overzicht te houden.
 • Je hebt een goed politiek gevoel.
 • Je kunt dossiers zelfstandig verder brengen, uiteraard in samenwerking met collega’s binnen de afdeling, andere directies, uitvoerende instanties en andere ministeries.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5710,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salarisMin €3.842–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via

  hrmwerving@minszw.nl

  . Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onder aan deze vacature.
M
M

Senior beleidsmedewerker werken & leren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Den Haag
3 dagen geleden
Den Haag
3 dagen geleden

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werken. Daar staat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor. Zo zorgen we ervoor dat iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat mensen zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als beleidsmedewerker Werken & Leren in Den Haag help jij ons daarbij.

In deze uitdagende functie heb je, samen met collega’s in een enthousiast team, direct invloed op het beleid op het terrein van een leven lang ontwikkelen, zowel voor werkenden en werkzoekenden. Hoe zorg je dat mensen de regie pakken op hun loopbaan? Hoe kunnen individuele scholingsbudgetten doelmatig en effectief worden ingezet? En welke extra ondersteuning is daarbij nodig voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt? Hoe ziet goed onderwijsaanbod voor volwassenen eruit? Wat is de rol van de overheid, van sociale partners, van de publieke dienstverlening via gemeenten en UWV, en van het beroepsonderwijs en private opleiders?

Als allround beleidsmedewerker adviseer je onze bewindspersonen op deze onderwerpen. Je neemt het voortouw om samen met wetgevingsjuristen en de collega’s van uitvoering nieuwe regelingen vorm te geven. Hierbij werk je nauw samen met sociale partners, stakeholders en andere betrokken departementen. Je schrijft nota’s en brieven aan de Tweede Kamer en ondersteunt de minister en staatssecretaris bij Kamerdebatten. Beleidsinstrumenten zijn wet- en regelgeving, subsidie, beleidsevaluatie en communicatie.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire studie afgerond, bijvoorbeeld economie, rechten, bestuurskunde, politicologie of sociologie.
 • Je hebt enige jaren kennis van en ervaring met het maken van wet- en regelgeving, en/of enige jaren ervaring met uitvoering van beleid.
 • Je hebt ervaring met en krijgt energie van politiek-bestuurlijke dynamiek.
 • Je bent een teamplayer met humor en een collegiale houding.
 • Je bent resultaatgericht en creatief.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen in brede zin, en van scholing van werkenden in het bijzonder.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5710,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salarisMin €3.842–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast behoort tot de mogelijkheden afhankelijk van werkervaring.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een VWNW kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via e-mailadres:

  HRMwerving@minszw.nl

  . Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onder aan deze vacature.
M
M

(Senior) Beleidsmedewerker Team Digitale Inclusie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Den Haag
2 dagen geleden
Den Haag
2 dagen geleden

Functie­omschrijving

Context digitale inclusie:
Digitalisering heeft impact op het dagelijkse leven van mensen. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de (digitale) samenleving, geven we vanuit digitale inclusie invulling aan vier hoofddoelen.

 1. Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken (verbetering van overheidsdienstverlening)
 2. Mensen helpen om met digitalisering om te gaan (bevorderen digitale vaardigheden)
 3. Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn (digitaal bewustzijn)
 4. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties (publiek-private netwerk).

Taken:
Digitale inclusie is een thema dat veel politieke belangstelling kent en is mede daardoor een snel groeiend dossier. Als beleidsmedewerker werk je aan maatschappelijke beleidsvraagstukken op digitale inclusie. Specifiek lever je een bijdrage aan hoofddoel 3, Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn (digitaal bewustzijn) en hoofddoel 4, Samenwerken met bedrijven en andere organisaties (publiek-private netwerk).

De positieve en negatieve gevolgen van digitalisering treffen iedereen, ook degenen die al wel vaardig zijn met het internet. Om iedere burger digitaal bewust te maken, werken we aan de ontwikkeling van beleidsinstrumenten. We doen dit met behulp van (praktijk)onderzoeken en een wetenschapstafel, waarbij ook gekeken wordt naar het internationale perspectief.
In de Alliantie Digitaal Samenleven werken we samen met publieke, private en maatschappelijke partners aan de bevordering van digitale inclusie. Voor de komende jaren spitst de Alliantie Digitaal Samenleven de activiteiten toe op vier doelgroepen: Jongwerkenden met Technostress, 18-jarigen en Digitaal Gedoe, Opvoeders en kinderen en Ouderen Online. Als beleidsmedewerker ben je vanuit BZK de accounthouder van de Alliantie. In deze rol denk je met de Alliantie mee over de koers en creëer je met de partners zo veel mogelijk kansen.

Functie-eisen

Benodigde competenties:

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Communicatief sterk zowel mondeling als schriftelijk
 • Omgevingsbewustzijn
 • Hands on en snel kunnen schakelen
 • Pro-actief
 • Goed in staat om de samenwerking en verbinding aan te gaan met interne en externe stakeholders
 • Zelfstandig kunnen werken, als ook een teamplayer
 • Positief kritische instelling in contact met de relevante omgeving

Zie ook FGR

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke advisering.
 • Je bent creatief en hebt overtuigingskracht.
 • Je hebt (bij het schaalniveau passende) beleidservaring.
 • Je kunt aantoonbaar goed schrijven.
 • Je bent plezierig in de omgang en goed in staat om de samenwerking en verbinding aan te gaan ook met externe stakeholders.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Maand­salarisMin €3.842–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

M
M

Senior beleidsmedewerker verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Den Haag
7 dagen geleden
Den Haag
7 dagen geleden

Functie­omschrijving

De transitie naar een duurzame industrie versnellen? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker denk je mee over en implementeer je carbon-capture-en-storagebeleid voor de industrie. En draag je bij aan de realisatie van het Klimaatakkoord.

Je maakt deel uit van het kernteam Carbon Capture and Storage (CCS). Dit team heeft binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van de in het Klimaatakkoord afgesproken doelen op het gebied van carbon capture en storage. De afdeling Verduurzaming Industrie is verantwoordelijk voor het vormgeven van een samenhangende beleidsagenda en een instrumentenpakket voor de verschillende industrieroutes. Denk aan procesefficiency, elektrificatie, waterstof en CCS. Wij realiseren het klimaat- en industriebeleid van dit kabinet door complexe en grootschalige projecten en verduurzamingsplannen van bedrijven aan te jagen. CCS is één van de beleidsthema’s waarvoor jij als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk bent.

Je bent het aanspreekpunt voor de CCS-projecten in de industrie en ondersteunt de politieke en ambtelijke top als het gaat om CCS- en industriegerelateerde zaken. Je vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en de overheid op dit gebied. Goede samenwerking, andere standpunten respecteren en met creatieve oplossingen komen zijn hierbij belangrijk. Evenals snel schakelen met het instrumenten- en CCS-team.

Jouw taken

 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van het CCS-programma en geeft uitvoering aan de kabinetsvisie op de verduurzaming van de industrie. De focus van je taken ligt bij CCS, maar je bent breed inzetbaar.
 • Je vormt en bewaakt een heldere strategie voor CCS in de industrie en voor alle CCS-gerelateerde zaken, zoals het programma Infrastructuur Duurzame Industrie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het accountmanagement van (internationale) CCS-projecten (zoals Porthos en Athos) en fungeert als CCS-aanspreekpunt binnen de afdeling Verduurzaming Industrie.
 • Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en hebt overzicht over de meest relevante (internationale) CCS-projecten.
 • Je vertaalt signalen uit het interne en externe netwerk naar de verschillende actielijnen van het industriebeleid rond verduurzaming en CCS, en je agendeert knelpunten en lost ze op.
 • Je ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top bij alle aan CCS gerelateerde zaken en dossiers.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma en affiniteit met klimaat en innovatie.
 • Je beschikt over een zekere mate van senioriteit en kunt zelfstandig beleidsdiscussies voeren met andere departementen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
 • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking in netwerken binnen en buiten de overheid; en je weet handig om te gaan met conflicterende belangen.
 • Je hebt aantoonbaar inzicht in en ervaring met politieke, ambtelijke en bedrijfseconomische processen.
 • Je bent een gesprekspartner voor de industrie.
 • Je bent resultaatgericht en daadkrachtig, gericht op het realiseren van concrete impact.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent een creatief denker.
 • Je kunt uitstekend communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt goed samenwerken, respecteert andere standpunten en kan met creatieve oplossingen komen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Maand­salarisMin €3.842–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Geplaatst op

12 dagen geleden

Beschrijving

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie De minister is verantwoordelijk voor de Grote Wateren, waaronder het IJsselmeergebied. Dit gebied is van groot belang als zoetwaterbuffer, is een cruciale schakel in de afwatering van de rivieren richting (Wadden)zee en belangrijk als transportroute. Om de integrale gebiedsagenda voor dit gebied een slag verder te brengen zijn we op zoek naar een Beleidsmedewerker die een echte strateeg en verbinder is en die verstand heeft van water, natuur en ruimtelijke processen. Als beleidsmedewerker heb je op basis van ontwikkelingen (politieke, economische, maatschappelijke) een visie op de toekomst en wat dat betekent voor de beleidsvorming in de toekomst en voor de beleidsagenda. In deze functie krijg je de kans om strategisch bij te dragen aan de ontwikkeling van ons binnenlands waterbeleid.

Werkgebied
Het IJsselmeergebied is een N2000-gebied, cultuurhistorisch van grote waarde en aantrekkelijk voor recreatie en watersport. Het wordt niet voor niets ook wel aangeduid als “Amsterdam Lakes”, omdat dit watergebied als ‘achtertuin van Amsterdam’ een belangrijk troef is voor het woon- en werkklimaat van de MRA metropool. Het gebied staat onder druk door een veelheid aan activiteiten en plannen. Er ligt een grote uitdaging om alle opgaven en maatregelen in samenhang te bezien en goed af te stemmen op de kwaliteiten en functies van het IJsselmeergebied. . In 2018 is de Agenda IJsselmeergebied 2050 vastgesteld, bedoeld om ambities en opgaven te bundelen en de samenwerking in de regio te stroomlijnen.

Wat ga je precies doen als beleidsmedewerker water/IJsselmeergebied?
Als beleidsmedewerker zet je op strategische wijze de koers uit voor het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Jouw werkzaamheden zijn vooral gericht op het werk in het IJsselmeergebied. Zowel overheidsinstanties als maatschappelijke partijen zijn bij het gebied betrokken. Je gaat je bezig houden met ontwikkeling van strategisch beleid en je adviseert de minister IenW over beleidsmatige en bestuurlijke dilemma’s. Je draagt bij aan het uitvoeren en verder brengen van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.
Samen met de regionale overheden en betrokken organisaties werk je aan de doorontwikkeling van de gebiedsagenda, om daarmee meer sturing te kunnen geven op de ontwikkelingen, vanuit het toekomstperspectief voor het IJsselmeergebied als geheel. Je bent ‘linking pin’ in het gebiedsproces van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

Tevens ben je ook opdrachtgever en/of begeleider vanuit de beleidskern voor een groot aantal opdrachten die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, mede-overheden of kennisinstanties. Je werkt daarbij samen met bijvoorbeeld LNV, BZK, OCW, EZK, provincies, gemeenten, waterschappen en stakeholders. Een accent zal liggen op de uitvoering van afspraken in het kader van de Programmatische aanpak Grote Wateren en de rijkstructuurvisie RRAAM. In het bijzonder gaat het dan om (MIRT)verkenningen, ecologische monitoring, systeemstudies en beheerstaken.

Verder werk je aan het realiseren van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) in het Markermeer-IJmeer, de ecologische maatregelen en monitoring die hieraan bijdragen. Je wordt trekker van het ambtelijk overleg Markermeer-IJmeer (de AMIJ) en ondersteunt de voorzitter van de stuurgroep.
Daarnaast coördineer je de inbreng vanuit het DG Water en Bodem in het MIRT-proces en het bestuurlijk overleg MIRT/Leefomgeving.

Wat verwachten wij van jou?
We zoeken een ondernemende beleidsmedewerker die graag meedenkt op strategisch niveau. Je hebt een gedegen waterachtergrond, goede kennis van zaken en procesmatig ben je goed onderlegd. Communicatief ben je sterk, je bent empathisch en een verbinder. Je toont een duidelijke visie ten aanzien van het beleidsveld en/of de organisatie.

Ruime ervaring heb je met programma-management, het opdrachtgeverschap voor uitvoerings- en onderzoeksprojecten op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke plannen en klimaatadaptatie. Wij verwachten van jou dat je werkt vanuit een goede basis van ecologische en milieu-fysische kennis. Binnen een breed netwerk schakel je effectief en je bent in staat vroegtijdig knelpunten te signaleren en te agenderen. Met je open houding weet je verbinding te leggen en het belang van de minister te borgen. Hierin stel je je proactief op in de politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving.

Functie-eisen

• Afgeronde WO-opleiding
• afgeronde traineeship is een pré
• Aantoonbare ervaring met het werken op strategisch niveau
• Aantoonbare ervaring met programmamanagement en opdrachtgeverschap
• Ervaring met de rol als trekker van projecten of samenwerkingsverbanden met verschillende (overheids)organisaties en stakeholders
• Kennis van het waterdomein
• In staat zijn te verbinden met verschillende stakeholders
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water-)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.

Competenties
• Strategisch
• Visionair
• Initiatiefrijk
• Netwerken
• Bestuurlijke sensitiviteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 11, schaal 12
 • Maand­salarisMin €3.279–Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bijzonderheden Jouw strategische ervaring en visie ten aanzien van onze aanpak van ons (water-)beleid in de grote wateren zien wij graag terug in je motivatiebrief.
Afhankelijk van jouw kennis en werkervaring zal de inschaling plaats vinden op S11 of S12.

Source: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat