archivaris vacatures

In de buurt utrecht
3Banen gevonden

3 vacatures gevonden voor archivaris vacatures In de buurt utrecht

M
M

Hoofdarchivaris

Michael Page International Netherlands SA

Zuid-Holland, ZH
2 dagen geleden
Zuid-Holland, ZH
2 dagen geleden

Een fantastische functie als Hoofdarchivaris met veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot het maken van impact binnen een prachtige organisatie als Dienst van het Koninklijk Huis. Naast de inhoud van de rol bied de organisatie ook een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en voldoende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.
Bedrijfsomschrijving
De Dienst van het Koninklijk Huis heeft als taak ervoor te zorgen dat het Staatshoofd en zijn familie optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt de Koning bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken ruim 350 medewerkers in de Koninklijke verblijven.
De Koninklijke Verzamelingen beheren de archieven van het Huis Oranje-Nassau en die van de Hoforganisatie, de bibliotheek, de museale collecties en de documentaire verzamelingen. Met het oog op een duurzaam beleid ten aanzien van het bijeenbrengen, behouden en benutten en (online) ontsluiten van de diverse collecties behoren collectieregistratie, conservering, depotbeheer, schadepreventie, de registratie van het omvangrijke bruikleenverkeer en het vergroten van de externe zichtbaarheid tot de kerntaken van de diverse afdelingen
Namens Dienst van het Koninklijk Huis zijn wij exclusief op zoek naar een Hoofdarchivaris om het departement Koninklijke Verzamelingen te komen versterken.
Omschrijving
Als Hoofdarchivaris bij de Koninklijke Verzamelingen beheert u de particuliere archieven van het Huis Oranje-Nassau en die van de Hoforganisatie en de bibliotheekcollecties, bent u onderdeel van het managementteam van de Koninklijke Verzamelingen en geeft u leiding aan 4 collega's en enkele vrijwilligers van de afdeling Archief, Bibliotheek en Onderzoek. U bent betrokken bij projecten, levert vanuit uw specialisme een inbreng in de visie- en beleidsvorming van de Koninklijke Verzamelingen, adviseert interdepartementaal op archieftechnisch gebied, vertegenwoordigt de afdeling naar buiten toe en onderhoudt een breed netwerk in het (inter)nationale (cultuur-)historische veld. Ook wordt voor een deel van de tijd meegewerkt op de afdeling.
Uw werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan naast leidinggeven o.a. uit:
 • Adviseren over de toegankelijkheid en de vorming van de archieven en de bibliotheek en over bruiklenen uit deze collecties;
 • Adviseren over de analoge en digitale informatiehuishouding binnen de verschillende departementen van de Dienst van het Koninklijk Huis;
 • Adviseren over digitale duurzaamheid en de ontwikkeling van een e-depotfunctionaliteit, hierbij nauwe contacten onderhouden met het departement ICT;
 • Adviseren omtrent en het beantwoorden van vragen over de (historische) rol van de familie Van Oranje-Nassau binnen de Nederlandse en internationale geschiedenis;
 • Contact onderhouden met directies, archivarissen en conservatoren van archiefinstellingen, wetenschappelijke en museale instellingen, (cultuur-)historische verenigingen e.d., om kennis en kunde uit te wisselen en op te bouwen, ondersteuning te bieden bij tentoonstellingen en een goede samenwerkingsrelatie te onderhouden.

Profiel van kandidaat
 • Academisch werk- en denkniveau: universitaire opleiding op het gebied van archiefwetenschap, archivaris A;
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van archiefvorming, -beheer en -beschikbaarstelling en kennis van de moderne ontwikkelingen daarin;
 • Kennis van en affiniteit met het bibliotheekwezen;
 • Expertise op het gebied van vaderlandse geschiedenis en specifiek geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau;
 • Kennis van, inzicht in en gevoel voor de integere omgang met ethische kwesties, vaardigheid in het alert signaleren en discreet reageren op en omgaan met vertrouwelijke zaken;
 • Inzicht in de erfgoedsector en in het relevante (inter)nationale (cultuur-)historische veld;
 • Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de Koninklijke Verzamelingen (in- en extern);
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en het Duits;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
 • Emphathisch leiderschap met goede communicatievaardigheden.

Belangrijke competenties:
 • Visie
 • Impact
 • Organisatie sensitiviteit
 • Ontwikkelingsgerichtheid
 • Coachend leiderschap
 • Communicatie
 • Kwaliteitsgericht
 • Discreet

Aanbod
Een fantastische functie als Hoofdarchivaris met veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot het maken van impact binnen een prachtige organisatie als Dienst van het Koninklijk Huis. Naast de inhoud van de rol bied de organisatie ook een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en voldoende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.
Heeft u de genoemde ervaring en kennis in huis en wilt u graag in aanmerking komen voor de functie, dan kunt u contact opnemen met Ricardo van Dijk, of 0612608070
H
H

Teamleider / Archivaris

Hatch

Zeist, UT
30+ dagen geleden
Zeist, UT
30+ dagen geleden
Teamleider / Archivaris 21 december 2017/door hatch Fulltime 3 jaar geleden geplaatst Deze positie is vervuld Tweede Kamer overheid De nieuwe Dienst Informatie en Archief (DIA) van de Tweede Kamer is opgericht per 1 september 2017. De dienst levert een bijdrage aan de kwaliteit en de transparantie van het parlementaire proces, door degenen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer van informatie te voorzien en door de producten die uit het parlementaire proces voortkomen te ontsluiten voor de buitenwereld. De drie hoofdtaken zijn: informatievoorziening aan klanten en klantgroepen (Kamerleden, fracties, commissies, ambtelijke diensten); beheren van het Centraal Archief (papier en digitaal); ontwikkelen en beheren van informatiesystemen, zoek- en taaltechnologie. De teamleider/archivaris is lid van de DIA-staf en geeft leiding aan het recent opgerichte team van archief- en collectiemedewerkers van 9 fte. Hij/zij adviseert het hoofd DIA over het archiefbeleid, de goede, geordende en toegankelijke staat van de archieven, inrichting van de archieven, het archiefbeheer en de digitalisering van de archieven. De teamleider/archivaris is verantwoordelijk voor het materieel, functioneel en intellectueel beheer van de archieven en voor het formuleren van en het adviseren over het integrale archiefbeleid van de Tweede Kamer (Regeling Archiefzorg en Archiefbeheer Tweede Kamer). De TEAMLEIDER / ARCHIVARIS: De aansturing en ontwikkeling van het team archief en collecties, het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken, het zorgdragen voor borging van kennis en kwaliteit, ontwikkelingsactiviteiten, het bewaken van dwarsverbanden en bevorderen van de interne communicatie, samenwerking en synergie; Het adviseren over visie- en beleidsvorming en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van archiefbeleid, archiefbeheer, inrichting van de archieven en digitale archivering; Het uitwerken en uitvoeren van (beleids-)voorstellen op het gebied van (digitale) archivering en de bewaking van de afstemming met de technische aspecten van (digitale) archivering in samenspraak met de Teamleider informatiebeheer; Het volgen van de (vakinhoudelijke) in- en externe ontwikkelingen op gebied van duurzame toegankelijkheid van digitale archiefinformatie en adviseren van het diensthoofd over de gevolgen ervan voor de informatiestromen en werkprocessen op het gebied van archiefbeheer; Het vertalen van de (vakinhoudelijke) in –en externe ontwikkelingen op het gebied van archivering naar bruikbare hulpmiddelen ter ondersteuning van het primaire proces; Participatie in de besluitvorming aangaande het management, het beleid en de visie van de DIA en bijdragen aan het opstellen van het jaarplan van de DIA; Het onderhouden van functionele in- en externe contacten die samenhangen met de eigen lijn-, taak- en beleidsverantwoordelijkheid. De teamleider/archivaris maakt deel uit van de DIA-staf, die bestaat uit het hoofd DIA, de teamleider contentspecialisten, de teamleider informatiebeheer en de archivaris. De DIA-staf vormt de dagelijkse leiding van de dienst. De KANDIDAAT heeft: brede of specialistische kennis van (digitaal) archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen; leidinggevende ervaring en ervaring met teamontwikkeling; brede of specialistische kennis van (digitaal) archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen; kennis van relevante delen van de Archiefwet en overige relevante wet- en regelgeving; kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen; communicatieve en adviesvaardigheden. De teamleider/archivaris is deskundig op het gebied van archiefbeheer, documentaire informatievoorziening en geautomatiseerde archiefinformatiesystemen. Maar minstens zo belangrijk is dat hij een ervaren en besluitvaardige leidinggevende is. Een inspirerende en motiverende teamplayer die in staat is met het team een stevige moderniseringsslag te maken. De WERKGEVER biedt: een fantastische werkomgeving midden in de maatschappij; een positie waarbij je alle ruimte krijgt om ‘mee te sturen’ en vernieuwing te realiseren; de mogelijkheid om 4×9 te werken; schaal 11 BBRA flexibel in te richten secundaire arbeidsvoorwaarden. Wil jij je steentje bijdragen aan onze maatschappij? Een mooi team naar nieuwe hoogten brengen? En ook nog eens je piketpaaltjes kunnen slaan binnen het informatiedomein? Laat dat dan weten aan Erwin la Roi. https://www.hatch.nl/wp-content/uploads/2015/08/Hatch_Logo-transp-300x62.png 0 0 hatch https://www.hatch.nl/wp-content/uploads/2015/08/Hatch_Logo-transp-300x62.png hatch2017-12-21 10:25:182018-05-16 09:36:23Teamleider / Archivaris
T
T

PhD project: 'Famines and Health Outcomes in Latin America and Africa at the Turn of the 20th Century'

Technisch Onderzoek Assistent

Wageningen
30+ dagen geleden
Wageningen
30+ dagen geleden
Function
A PhD candidate in the field of history or economic history to study the causes and health outcomes of drought-induced famines in Latin America and/or Africa at the turn of the 20th century.
Droughts have been intrinsically related to famine throughout history, resulting in harvest failure, public health crises and conflict over resources. Contrary to other world regions such as Europe and Asia, very little is known about such crises in Sub-Sahara Africa and Latin America, where drought contributed to major famines in Brazil (1876-9, 1896-1900), Sudan (1888-92), Ethiopia (1888-92), and elsewhere. This project focuses on the late 19th-early 20th century, a period characterized by major technological transitions influencing the production and transport of food crops as well as the treatment and prevention of disease. These developments radically altered the economic and health conditions during famines as compared with previous historical periods, and are therefore crucial for understanding responses to and the impact of later 20th-century food crises.
The candidate will develop their own research project by tackling two overarching questions: Under what conditions do droughts result in famine? What are the short- and long-term health effects of famine (e.g., mortality and morbidity)? They will be supervised by scholars at the Rural and Environmental History Group and will participate in the research program of this Group. They will also take part in the PhD-education programmes of Wageningen University and the N.W. Posthumus Institute, Research School for Economic and Social History. The candidate will be able to develop their personal research CV and will co-lecture one or two courses in economic, global and/or environmental history to social science students.
Function Requirements
You are an ambitious, enthusiastic scholar and a team player, devoted to research and education in an international and interdisciplinary academic environment.
You also have:
 • a completed MA/MSc in history or economics with a clear and demonstrable interest in economic history;
 • demonstrable research skills (e.g., statistical, archival, writing);
 • excellent command on English in oral and written form; proficiency in other languages (e.g., Spanish, Portuguese, French) would be an advantage;
 • good organizational skills and the proven capacity to work with deadlines;
 • enthusiasm for teaching and working with (international) students in a variety of programmes;
 • strong motivation to develop your own research design;
 • ability to work both independently and in small teams;
 • great interest and curiosity in societal issues such as the causes and consequences of global inequality.
Working conditions
Wageningen University & Research offers excellent terms of employment. A few highlights from our  Collective Labour Agreement include:
 • sabbatical leave, study leave, and paid parental leave;
 • working hours that can be discussed and arranged so that they allow for the best possible work-life balance;
 • the option to accrue additional holiday hours by working more, up to 40 hours per week;
 • there is a strong focus on vitality and you can make use of the sports facilities available on campus for a small fee;
 • a fixed December bonus of 8.3%;
 • excellent pension scheme.
In addition to these first-rate employee benefits, you will receive a fully funded PhD position and you will be offered a course program tailored to your needs and the research team.
The gross salary for the first year is € 2.395,- per month rising to € 3.061,- in the fourth year in according to the Collective Labour Agreements for Dutch Universities (CAO-NU) (scale P). This is based on a full-time working week of 38 hours. We offer a temporary contract for 18 months which will be extended for the duration of the project if you perform well.
Coming from abroad
Wageningen University & Research is the university and research centre for life sciences. The themes we deal with are relevant to everyone around the world and Wageningen, therefore, has a large international community and a lot to offer to international employees. Applicants from abroad moving to the Netherlands may qualify for a special tax relief, known as the 30% ruling. Our team of advisors on Dutch immigration procedures will help you with the visa application procedures for yourself and, if applicable, for your family.
Feeling welcome also has everything to do with being well informed. Wageningen University & Research's International Community page contains practical information about what we can do to support international employees and students coming to Wageningen. Furthermore, we can assist you with any additional advice and information about helping your partner to find a job, housing, schooling, and other issues.
Contactinformation
For more information about this position, please contact Dr Daniel Gallardo Albarran, daniel.gallardoalbarran@wur.nl  or Dr Ingrid de Zwarte, ingrid.dezwarte@wur.nl.
For more information about the procedure, please contact Sandra Willemsen, Corporate recruiter or Bianca Aversteeg, Recruitment support via recruitment.ssg@wur.nl.
Do you want to apply?
You can apply directly using the apply button on the vacancy page on our website which will allow us to process your personal information with your approval.
To apply, please upload - next to your letter of motivation and your cv - the following documents:
 • Full transcript of grades obtained during (Res)MA/MSc studies
 • Two letters of reference, one of which preferably written by your thesis supervisor
 • A 1.000 word outline of your research ideas related to the PhD project*
*An important element of the application file includes a 1.000 word (maximum) outline of your research ideas. In this outline, you may discuss the research question(s) you would be interested in and how you intend to tackle that question/those questions. Provide a justification for these research question(s) on the basis of the relevant literature. In addition, discuss the methods you intend to use, why you have chosen these methods, and which possible sources you intend to study. Applications without a research outline will not be taken into consideration.
We prefer a candidate who is available as soon as possible, but the starting date is negotiable.
This vacancy will be listed up to and including the 15th of March, 2021. We will schedule the first job interviews soon after closingdate.
Equal opportunities
WUR is an equal opportunity employer. We are keen to receive applications from all sufficiently qualified people, regardless of their ethnicity, gender, functional impairment, religion/life philosophy, sexual orientation, or age.
Organization
The mission of Wageningen University and Research is “To explore the potential of nature to improve the quality of life”. Under the banner Wageningen University & Research, Wageningen University and the specialised research institutes of the Wageningen Research Foundation have joined forces in contributing to finding solutions to important questions in the domain of healthy food and living environment.
With its roughly 30 branches, 6.500 employees and 12.500 students, Wageningen University & Research is one of the leading organisations in its domain. An integrated approach to problems and the cooperation between various disciplines are at the heart of Wageningen’s unique approach. WUR has been named Best Employer in the Education category for 2019-2020.
These are the points our employees list as good reasons to come work at WUR: read the 5 reasons to come work at WUR.
Niet meer resultaten

Type functie

Fulltime

Geplaatst op

2 dagen geleden

Beschrijving


Een fantastische functie als Hoofdarchivaris met veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot het maken van impact binnen een prachtige organisatie als Dienst van het Koninklijk Huis. Naast de inhoud van de rol bied de organisatie ook een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en voldoende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

Bedrijfsomschrijving

De Dienst van het Koninklijk Huis heeft als taak ervoor te zorgen dat het Staatshoofd en zijn familie optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt de Koning bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken ruim 350 medewerkers in de Koninklijke verblijven.

De Koninklijke Verzamelingen beheren de archieven van het Huis Oranje-Nassau en die van de Hoforganisatie, de bibliotheek, de museale collecties en de documentaire verzamelingen. Met het oog op een duurzaam beleid ten aanzien van het bijeenbrengen, behouden en benutten en (online) ontsluiten van de diverse collecties behoren collectieregistratie, conservering, depotbeheer, schadepreventie, de registratie van het omvangrijke bruikleenverkeer en het vergroten van de externe zichtbaarheid tot de kerntaken van de diverse afdelingen

Namens Dienst van het Koninklijk Huis zijn wij exclusief op zoek naar een Hoofdarchivaris om het departement Koninklijke Verzamelingen te komen versterken.

Omschrijving

Als Hoofdarchivaris bij de Koninklijke Verzamelingen beheert u de particuliere archieven van het Huis Oranje-Nassau en die van de Hoforganisatie en de bibliotheekcollecties, bent u onderdeel van het managementteam van de Koninklijke Verzamelingen en geeft u leiding aan 4 collega's en enkele vrijwilligers van de afdeling Archief, Bibliotheek en Onderzoek. U bent betrokken bij projecten, levert vanuit uw specialisme een inbreng in de visie- en beleidsvorming van de Koninklijke Verzamelingen, adviseert interdepartementaal op archieftechnisch gebied, vertegenwoordigt de afdeling naar buiten toe en onderhoudt een breed netwerk in het (inter)nationale (cultuur-)historische veld. Ook wordt voor een deel van de tijd meegewerkt op de afdeling.

Uw werkzaamheden zijn zeer divers en bestaan naast leidinggeven o.a. uit:
 • Adviseren over de toegankelijkheid en de vorming van de archieven en de bibliotheek en over bruiklenen uit deze collecties;
 • Adviseren over de analoge en digitale informatiehuishouding binnen de verschillende departementen van de Dienst van het Koninklijk Huis;
 • Adviseren over digitale duurzaamheid en de ontwikkeling van een e-depotfunctionaliteit, hierbij nauwe contacten onderhouden met het departement ICT;
 • Adviseren omtrent en het beantwoorden van vragen over de (historische) rol van de familie Van Oranje-Nassau binnen de Nederlandse en internationale geschiedenis;
 • Contact onderhouden met directies, archivarissen en conservatoren van archiefinstellingen, wetenschappelijke en museale instellingen, (cultuur-)historische verenigingen e.d., om kennis en kunde uit te wisselen en op te bouwen, ondersteuning te bieden bij tentoonstellingen en een goede samenwerkingsrelatie te onderhouden.

Profiel van kandidaat
 • Academisch werk- en denkniveau: universitaire opleiding op het gebied van archiefwetenschap, archivaris A;
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van archiefvorming, -beheer en -beschikbaarstelling en kennis van de moderne ontwikkelingen daarin;
 • Kennis van en affiniteit met het bibliotheekwezen;
 • Expertise op het gebied van vaderlandse geschiedenis en specifiek geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau;
 • Kennis van, inzicht in en gevoel voor de integere omgang met ethische kwesties, vaardigheid in het alert signaleren en discreet reageren op en omgaan met vertrouwelijke zaken;
 • Inzicht in de erfgoedsector en in het relevante (inter)nationale (cultuur-)historische veld;
 • Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de Koninklijke Verzamelingen (in- en extern);
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en het Duits;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring;
 • Emphathisch leiderschap met goede communicatievaardigheden.

Belangrijke competenties:
 • Visie
 • Impact
 • Organisatie sensitiviteit
 • Ontwikkelingsgerichtheid
 • Coachend leiderschap
 • Communicatie
 • Kwaliteitsgericht
 • Discreet

Aanbod

Een fantastische functie als Hoofdarchivaris met veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot het maken van impact binnen een prachtige organisatie als Dienst van het Koninklijk Huis. Naast de inhoud van de rol bied de organisatie ook een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en voldoende mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

Heeft u de genoemde ervaring en kennis in huis en wilt u graag in aanmerking komen voor de functie, dan kunt u contact opnemen met Ricardo van Dijk, of 0612608070

Over het bedrijf

M
M
M
M

Michael Page International Netherlands SA

Established almost four decades ago in the United Kingdom, Michael Page is today recognised by clients and candidates the world over as the leading specialist consultancy in permanent recruitment, temporary staffing and interim management. From more than 150 offices in 35 countries, our consultants offer clients ranging from SMEs to global blue-chip organisations exclusive access to a pool of (inter)national talent.

Along with Page Personnel and Page ExecutiveMichael Page is part of the PageGroup, which has been listed on the London Stock Exchange since April 2001. Michael Page maintains a strong track record of successful recruitment at qualified professional and management levels.

We specialise in the following disciplines:

Bedrijfsgrootte

5000 t/m 9999 werknemers

Opgericht

1994