Skip Nav

Hosting van de Privé CV databank

Hebt u meer hulp nodig?

Hebt u hulp nodig om u aan te melden op uw account? Neem contact met ons op hier.

Hebt u een klacht over privacy of een vraag over privacy die niet beantwoord werd in de meest gestelde vragen? Laat het ons hier weten.

Monster beleid voor het hosten van de Privé CV databank

Monster biedt uiteenlopende services aan zijn klanten aan in verband met het hosten van Privé CV databanken (“Gehoste databanken”) en het gebruik van bepaalde Monster toepassingen in verband met dergelijke databanken. Deze Gehoste Databanken worden gehost door Monster, ofwel op de eigen servers van Monster of op servers van derden (onderhevig aan contractuele voorwaarden) en vormen geen onderdeel van de website(s) van Monster. Monster heeft de data die in de Gehoste Databanken zitten en gebruikt worden voor onze toepassingen niet in bezit. Deze Gehoste Databanken bevatten mogelijk persoonlijke informatie over personen, inclusief kandidaten voor tewerkstelling en bestaande werknemers van onze klanten. Dergelijke data omvatten mogelijk contactgegevens, werkgeschiedenis, opleidingsgeschiedenis, werkvoorkeuren en andere data, afhankelijk van de specifieke klant en de afgenomen toepassingen in kwestie en in sommige gevallen kan deze persoonlijk identificeerbare informatie bevatten (“Persoonlijke informatie”).

Monster doet dienst als een dataprocessor voor de klanten die deze Gehoste Databanken bezitten en gebruik maken van onze toepassingen voor dergelijke data en bijgevolg oefenen we onze activiteiten strikt uit conform hun instructies en in naleving van onze contractuele afspraken met hen. De klanten van Monster doen dienst als gegevenscontrollers met betrekking tot alle dergelijke Gehoste databanken. De data in dergelijke databases, inclusief de data die ingediend worden voor onze toepassingen, is onderhevig aan het privacybeleid van de klant. Wanneer u een kandidaat bent voor tewerkstelling bij één van onze klanten, of een werknemer bij één van onze klanten, dient u de website van de klanten of de human resources manager te raadplegen om een begrip te krijgen van de privacypraktijken die gelden voor uw data. Wanneer u bovendien toegang wilt krijgen tot uw Persoonlijke Informatie en deze wilt bekijken, dient u contact op te nemen met onze klant (uw potentiële of bestaande werkgever) met een dergelijk verzoek. We zullen zo veel mogelijk meewerken met onze klanten om te assisteren bij dergelijke verzoeken.

Monster is niet verantwoordelijk voor het persoonsgegevens bescherming’s beleid of de praktijken van zijn klanten.

Effectieve datum: May 2017