Skip Nav

Gespreksopnames privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op telefoongesprekken die zijn opgenomen door Monster. Wanneer een klant de Monsterboard klantenservice belt wordt het gesprek opgenomen. Dit gesprek kan persoonlijke gegevens bevatten.

Wij gebruiken de opgenomen gesprekken om onze medewerkers van de klantenservice te trainen. Deze gesprekken helpen ons om goede kwaliteit te leveren aan onze klanten.

De opnames kunnen worden gedeeld met de volgende ontvangers:

  • De Monster groep van bedrijven op wereldwijde basis.
  • Derden die ons helpen onze diensten aan u te leveren.
  • Andere derden vereist door de wet.

We behouden de opnames voor een jaar. Dit bewaartermijn is niet van toepassing op persoonsgegevens die betrekking hebben op juridische procedures.

Op verzoek bieden wij u toegang tot de informatie die wij van u hebben. U heeft ook de rechten van rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensportabiliteit en het recht om te verzoeken dat Monster de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Gesprekken kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten en andere landen waar Monster actief is. Monster neemt deel aan en heeft verklaard dat het voldoet aan de EU – U.S. en Swiss – U.S. Privacy Shield Framework.

U kunt online contact met ons opnemen.