Werken in het buitenland

Werken in het buitenland

Goede technici en IT’ers zijn nog steeds schaars in Nederland. Vandaar dat veel bedrijven zich richten op het buitenland. Maar willen buitenlandse potentiele werknemers eigenlijk wel verhuizen? En hoe zit het met de bereidheid van Nederlanders om in het buitenland te gaan werken? Voor Nederlandse multinationals is het immers ook interessant om te weten of werknemers ook in buitenlandse vestigingen willen werken.

In een onderzoek dat samen met Brunel is uitgevoerd vragen we  IT’ers en technici in Spanje, Italië en Frankrijk, landen die relatief weinig vacatures en een hoge werkeloosheid hebben, waarom ze weg willen, hoe ze zich oriënteren en wat ze verwachten. De resultaten vergelijken we met de bereidheid van Nederlanders om elders te gaan werken.

 

Spanjaarden willen graag naar buitenland

In Spanje is 78% van de IT’ers bereid om te verhuizen voor de ideale baan en 88% van de technici. Deze groep mensen laat zien veruit het meest bereid te zijn om te verhuizen. 71% van de IT’ers in Frankrijk en 77% van de technici is bereid te verhuizen naar het buitenland voor de ideale baan. Voor 75% van de IT-respondenten in Italië en 79% van de Techniek-respondenten geldt dat de bereidheid er is om te verhuizen voor hun ideale baan. In Nederland wil ‘slechts’ 52% van de IT-doelgroep verhuizen en 42% van de Techniek-doelgroep.

Bereidheid te verhuizen naar het buitenland 1

 

Bereidheid vooral onder jonge mannen

Kijkend naar geslacht, blijkt dat over het algemeen mannen vaker bereid zijn om naar het buitenland te verhuizen voor hun ideale baan dan vrouwen. Het zijn voornamelijk de jongeren die deze stap willen zetten. Van de leeftijdscategorieën 16-45 jaar wil minimaal 50% of meer per leeftijdsgroep verhuizen naar het buitenland. De leeftijdsgroep 26-30 jaar heeft met 66% het hoogste percentage om voor de ideale baan naar het buitenland te gaan. Hieruit blijkt dat hoe ouder een werknemer is, hoe minder hij bereid is om naar het buitenland te verhuizen.

 

Langdurig vestigen

Werknemers die hun land willen verlaten voor een baan elders, doen dat hoofdzakelijk met de intentie zich er langdurig te vestigen. Het merendeel geeft aan graag voor onbepaalde tijd te blijven. Slechts een klein deel wil voor een jaartje de overstap maken. IT’ers willen nog liever dan technici voor onbepaalde tijd naar het buitenland voor werk.

Langdurig vestigen

 

Spanjaarden gaan zelf op zoek

Dat Spanjaarden graag naar het buitenland willen, blijkt ook hun actiebereidheid. Zowel de IT’ers (57%) als de technici (55%) zeggen zelf op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Ook de meerderheid van de Franse IT’ers en Italiaanse technici ondernemen zelf actie. Nederlanders zijn wat terughoudender en verwachten via een extern bureau of huidige werkgever naar het buitenland te gaan. Ook Italiaanse IT’ers zullen minder snel uit zichzelf de stap zetten.

Invulling ambitie ICT

 

Invulling ambitie techniek

 

Italiaanse IT’ers en technici massaal op zoek naar werk

IT’ers en technici in Italië zijn het meest op zoek naar een nieuwe baan. Ruim negen van de tien geven dat aan. In Frankrijk liggen de aantallen een stuk lager. Daar zegt 31% van de IT’ers en 33% van de technici nu niet actief op zoek te zijn. Twee derde houdt wel de arbeidsmarkt in de gaten. Ook in Nederland is minder dan de helft actief op zoek naar een nieuwe baan. In Spanje zijn het vooral de technici die ander werk zoeken.

 actief=

 

Italianen: in eigen land weinig werk

Italiaanse IT’ers en technici zeggen weg te willen omdat er weinig werk is in eigen land. Ook voor de Spanjaarden geldt dat, zij het in mindere mate. Bij Fransen speelt dit minder. Ongeveer een kwart kiest voor een buitenlandse baan omdat ze in eigen land niks kunnen vinden. Ook in Nederland ligt dit aantal laag wat niet zo verwonderlijk is aangezien er door de schaarste voor deze doelgroep vrij veel werk is.

Internationaal orienteren

 

Hoger salaris verwacht

Het merendeel van de werknemers verwacht een hoger salaris door naar het buitenland te gaan. Vooral de Italianen verwachten dat, maar ook in Frankrijk denkt meer dan driekwart van de IT’ers en technici een hoger salaris te krijgen. IT’ers in Spanje en Nederland zijn iets minder optimistisch, maar toch ook denkt daar nog wel het merendeel er financieel op vooruit te gaan.

Hoger salaris

 

Taalverschillen geen issue

Voor de meeste ondervraagden zijn taalverschillen nauwelijks een belemmering om elders te werken. Opvallend genoeg zijn het eerder de Nederlandse werknemers die om die reden bepaalde landen uitsluiten. Ook een derde van de Franse IT’ers zou vanwege het taalverschil landen mijden. Italiaanse IT’ers zijn juist het makkelijkst. Slechts een op de tien zou door taalverschillen ergens niet willen werken.

Taalproblemen