Voorbeeld sollicitatiebrief - manager

Voorbeeld sollicitatiebrief - manager

Een goede sollicitatiebrief schrijven is voor veel mensen geen gemakkelijke opgave. Je moet op enthousiaste wijze kenbaar maken dat je interesse hebt in de vacature. Een van de valkuilen is dat je je enthousiasme omzet in een veel te lang verhaal. De recruiter of werkgever moet echter in één oogopslag een positieve indruk van je krijgen.

Download de sollicitatiebrief voor manager

Deze template sollicitatiebrief voor een manager dient natuurlijk alleen als voorbeeld. Kopieer er dus niet complete tekstblokken uit naar je eigen sollicitatiebrief. Het is de bedoeling dat je sollicitatiebrief en het bijgevoegde cv een duidelijke afspiegeling vormen van je persoonlijke kwaliteiten.

 

 

Voorbeeld sollicitatiebrief – manager

 

Geachte heer/mevrouw/juffrouw (achternaam),

Via Monsterboard.nl stuitte ik op uw vacature voor een managersfunctie. De inhoud van de vacature maakte me enthousiast, waardoor ik er inmiddels telefonisch contact over heb opgenomen met (naam contactpersoon). Dit telefoongesprek heeft mijn positieve indruk voor deze baan verder versterkt. Derhalve stuur ik u bij deze mijn schriftelijke sollicitatie toe.

 

Inleiding: Geef in de eerste alinea van je sollicitatiebrief aan waar je de vacature hebt gezien en laat op een enthousiaste manier weten dat je interesse hebt in de aangeboden functie. Vergeet ook vooral niet om vrijwel meteen de naam van de persoon te noemen waar je inmiddels telefonisch contact mee hebt gehad. Hierdoor maak je gelijk een positieve proactieve indruk op de recruiter of werkgever.

Tip: Houd je introductie kort. Je motivatie en geschiktheid kun je verderop in je brief uitgebreider toelichten.


Het streven naar een meer dan optimaal eindresultaat beschouw ik als een plezierige uitdaging in mijn functie als manager. Ik beschik over prima communicatieve vaardigheden en ben daardoor goed in staat om medewerkers zowel individueel alsook in teamverband te begeleiden en te enthousiasmeren. Ik ben daarnaast zeer bedreven in het omzetten van projecten naar efficiënte planmatige werkprocessen, waarbij het stellen en behalen van targets bijdragen aan het succes van een organisatie. Met de hoge werkdruk die daarmee gepaard kan gaan, kan ik goed overweg.

 

Motivatie: Geef in deze alinea blijk van de manier waarop je in positieve zin kunt bijdragen aan het probleem of doel van de organisatie waar je solliciteert. Doe bijvoorbeeld online onderzoek of neem contact op met een netwerkcontact of met iemand die al binnen de organisatie actief is. Probeer op die manier een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van de organisatie en speel daarop in door persoonlijke kwaliteiten, die goed aansluiten op die behoeften, in deze alinea extra te benadrukken..

Tip: Laat in je sollicitatiebrief nooit doorschemeren dat je interesse hebt in de openstaande functie omdat je meent toe te zijn aan een nieuwe stap in je carrière. Dat is voor de recruiter of werkgever niet zo heel erg belangrijk. Hij of zij wil vooral graag van je te weten komen hoe goed je persoonlijke kwaliteiten van pas kunnen komen bij zijn of haar organisatie.

 

Tijdens mijn studie (naam studie) en de periode die ik bij (naam organisatie) werkzaam ben geweest, heb ik veel ervaring opgedaan met het managen van teams van uiteenlopende grootte en samenstelling. Omdat ik oog heb voor ieders persoonlijke sterke en zwakke punten in het team, kan ik ervoor zorgen dat ieder teamlid werkzaamheden verricht die goed aansluiten op zijn of haar persoonlijke capaciteiten. Bij mijn voormalige werkgever was ik hierdoor in staat om lopende projecten op positieve wijze vorm te geven, gestelde targets te behalen en het ziekteverzuim onder medewerkers sterk te laten dalen. Voor meer informatie over werkzaamheden die ik in het verleden heb uitgevoerd, verwijs ik u graag naar mijn cv.

 

Waarom geschikt: Op welke manier kun je in positieve zin een bijdrage leveren aan de organisatie waar je solliciteert? Noem maximaal twee van je belangrijke eigenschappen die  zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van de ander.

Tip: Benoem niet alle capaciteiten waar je over beschikt. Houd het beknopt. Voor een overzicht van al je kwaliteiten verwijs je naar je cv. 


Ik ben er zeker van dat ik met mijn kennis en ervaring een positieve aanvulling op uw organisatie kan vormen. Met belangstelling zie ik derhalve uw uitnodiging voor een persoonlijk gesprek tegemoet.


Afsluiting: De slotalinea van een sollicitatiebrief is eigenlijk altijd hetzelfde. Je kunt de tekst natuurlijk wel een beetje aan je eigen smaak aanpassen, maar zorg er dan wel voor dat je aan blijft geven dat je openstaat voor een aanvullend persoonlijk gesprek.

Tip: Maak een zelfverzekerde indruk. Vermijd daarom twijfelwoorden als ‘hopen’ en ‘(af)wachten’ in de afsluiting van je sollicitatiebrief.


Met vriendelijke groeten,
Jouw naam


Tevreden met je sollicitatiebrief? Sla hem dan op in je Monsterboard account. Je kunt vervolgens makkelijk je sollicitatiebrief toevoegen als je solliciteert op een vacature.

Meer informatie over een online sollicitatiebrief kan je hier vinden of zoek naar de laatste manager vacatures.