Voorbeeld ontslagbrief

Voorbeeld ontslagbrief

Je hebt een nieuwe baan, of je bent nog op zoek, maar je hebt in elk geval besloten je ontslag in te dienen. Dit doe je tijdens een gesprek met je leidinggevende. In elk geval ben je wettelijk verplicht ook een schriftelijke bevestiging van je ontslag te laten ondertekenen: je moet dus een ontslagbrief schrijven.

Wat moet er in een ontslagbrief staan?

Zorg voor een duidelijke vermelding van je naam en je functie. Vermeld ook de datum van je ontslag en de overeengekomen of wettelijke duur van je opzegtermijn. Hou je brief kort en zakelijk. Vermeld enkel positieve dingen, laat de negatieve zaken achterwege. Je kan bijvoorbeeld bedanken voor de fijne samenwerking of voor geboden kansen. Vanzelfsprekend onderteken je je ontslagbrief onderaan.

Hoe verzenden?

Bij voorkeur verzend je je ontslagbrief per aangetekende post. Stuur je je ontslagbrief per mail, vraag dan zeker om een getekend exemplaar op papier.

Voorbeeld ontslagbrief werknemer

Hieronder vind je een standaard ontslagbrief. Je vindt ook een voorbeeld ontslagbrief als Word-template die je kan downloaden en aanpassen aan je eigen situatie.

 

 

Voorbeeld ontslagbrief

PER AANGETEKENDE POST

 

Jim Travis
Beerdenweg 13 | 1234 JZ Oostbeerden

 

MITITOYS
t.a.v. Charles J.R. Hoekstra
Kastellelaan 354b | 1234 KP Westbeerden

 

Plaats en datum: Oostbeerden, 4 november 2017

Inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

 

Geachte heer Hoekstra,

Verwijzend naar ons gesprek d.d. [datum gesprek], wil ik met deze brief officieel mijn arbeidsovereenkomst bij [naam bedrijf] beëindigen. Ik wil u bedanken voor de fijne samenwerking en de vele leerkansen die u mij geboden heeft.

Rekening houdend met de contractuele opzegtermijn van [aantal] maanden, zal mijn contract aflopen op [datum]. Ik zal in die termijn met volle inzet de lopende zaken afronden zodat mijn taken op een goede manier overgedragen kunnen worden.

 

Zou u mij kunnen bevestigen dat u deze brief in goede orde ontvangen heeft?

Ik wens u en [naam bedrijf] nog veel succes in de toekomst.

Met vriendelijke groeten,

[handtekening]

Jim Travis