Sollicitatiegesprek voorbereiden met de STAR-methode

Sollicitatiegesprek voorbereiden met de STAR-methode

De werkgever heeft een doel met het sollicitatiegesprek. Hij wil een goed beeld van de gekozen kandidaten krijgen, om zo de juiste persoon te kunnen kiezen. De STAR-methode is één van de manieren die zij inzetten om jouw kwaliteiten te toetsen. Goed nieuws, jij kunt deze methode ook gebruiken om tot concrete en bondige voorbeelden van jouw kwaliteiten te komen. Zo kun je een goede indruk achterlaten. En dat is nodig om die baan te krijgen!

Uitleg STAR
STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.

  • Situatie: Je gaat op zoek naar een situatie in je werkverleden waarin je kunt laten zien dat je bijvoorbeeld daadkrachtig was. Zorg dat je het beste voorbeeld naar boven haalt. 
  • Taak: Beschrijf dan in het kort wat de situatie was, het liefst met een probleem er in verwerkt. Vertel dan je taak of je rol binnen die situatie. 
  • Actie: Daarna benoem je de zaken die je feitelijk hebt gedaan om het probleem op te lossen, dus de acties.  
  • Resultaat: Een STAR is pas compleet en overtuigend als het resultaat ook wordt benoemd. Hierin is zeker het probleem opgelost.

Het verhaal is dan rond.

Voorbeeld van een STAR
De kwaliteit in dit voorbeeld is ‘daadkrachtig’.
Situatie: Ik werkte als leidinggevende van een team van 20 man op de afdeling Logistieke zaken bij …… (naam bedrijf). Door een reorganisatie ontstonden veel geruchten over wie wel of niet ontslagen zou worden. De sfeer in het team begon te veranderen en het werk kwam er onder te lijden.
Taak: Mijn taak of rol was om te zorgen dat het werk goed uitgevoerd zou blijven worden en dat de sfeer in het team zou terugkeren.
Actie: Ik heb het werk stil laten leggen om met elkaar in gesprek te gaan en de geruchten naar boven te halen. Individuele gesprekken gevoerd met de medewerkers om te kijken wat de behoefte is. Informatie bij managementteam ingewonnen over de feiten van de beslissing. Afspraken met medewerkers gemaakt over het werk.
Resultaat: Door mijn acties heb ik gezorgd dat de geruchten werden ontzenuwd, de juiste informatie werd gegeven, onrust verminderde daardoor, focus op het werk kwam terug . Uiteindelijk hebben we, in een roerige periode, toch de target van 90% gehaald.

5 tips voor een geslaagde STAR

  • Werk drie belangrijke kwaliteiten uit die nodig zijn voor de functie. Zoek naar situaties binnen de laatste drie tot vijf jaar. Hoe actueler, hoe beter.
  • Belangrijk, wijd niet teveel uit per onderdeel. Houd het kort en krachtig, niet meer dan vijf zinnen per onderdeel. De interviewer bepaalt of hij/zij er meer over wil horen.
  • Benoem bij het resultaat cijfers of percentages. Of nog beter, wat het bedrijf het financieel heeft opgeleverd.
  • In veel STAR-voorbeelden zitten meerderde kwaliteiten verborgen. Zoek ze op en zet dit verhaal ook eens in voor een andere kwaliteit.
  • Oefen je STAR met anderen. Vertel ze jouw verhaal en vraag om eerlijke feedback. Het verhaal moet jou dienen, dus komt jouw kwaliteit echt naar voren?


Door de STAR-methode toe te passen weet je zeker dat jouw kwaliteiten goed uit de verf komen in het gesprek. Ga in je hoofd de vier letters af als je over een eigenschap praat en laat je gesprekspartner zien dat je goed voorbereid bent.

Ron Katzenbauer
MonsterCoach