Salarissen in Nederland

Salarissen in Nederland

We zijn er qua salaris allemaal wat op vooruit gegaan afgelopen jaar. Het gemiddeld inkomen in Nederland is gestegen, in bijna alle sectoren. Er was vorig jaar al sprake van een stijging, en die zet zich nu dus door.

De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, over mei 2017, tonen aan dat de positieve nieuwsberichten van de afgelopen tijd over economische groei doorwerken in ons gemiddeld salaris. In alle sectoren ligt het gemiddeld loon nu hoger in vergelijking met een jaar eerder. De lonen in Nederland zijn al enige tijd aan het stijgen, maar nu is er een duidelijke groei in alle sectoren.

Het gemiddeld loon in Nederland in 2017 lag op 2451 euro per maand. Ter vergelijking, een jaar eerder lag dat nog op 2428 euro. Weer een jaar eerder was dat nog 2400 euro. Het loon per beroep ging ook omhoog, met de volgende sectoren als opmerkelijkste stijgers (of dalers):

  • Landbouw, bosbouw en visserij: in de sector waar traditioneel de lonen wat lager liggen, is er een relatief grotere stijging waar te nemen: waar afgelopen jaar de lonen van 1701 euro naar 1711 euro gingen, stegen de lonen in die sector dit jaar naar 1779.
  • Delfstoffenwinning: de sector dat gemiddeld het hoogste salaris kent in Nederland, is de enige sector die te maken heeft met een daling in de salarissen: van 5567 euro vorig jaar naar 5478 dit jaar.
  • Industrie: de stijging die in 2015 werd ingezet, van 3049 euro naar 3090 euro, zette zich ook dit jaar door: in de sector ligt het gemiddelde salaris nu op 3146 euro.
  • Energiesector: ook een sector met gemiddeld hoge salarissen, en waar een stijging van 4207 euro naar 4244 euro in de salarissen viel waar te nemen.
  • Bouw: dat het goed gaat met de economie is te merken in de bouw, waar van 2015 op 2016 de lonen al met bijna 100 euro stegen, en er nu een stijging in de salarissen is van 3264 euro naar 3313 euro.
  • Horeca: mensen hebben meer uit te geven en doen dat graag in de horeca, waar de salarissen voor het eerst boven de 1000 euro uitkwamen: van 992 euro in 2016 naar 1007 euro in 2017.
  • Informatie en communicatie: waar de salarissen in deze sector in 2016 nog van 3622 euro naar 3601 euro waren gedaald, is er nu weer een stijging te zien, en is met 3632 euro het gemiddelde salaris boven het niveau van 2015.
  • Onderwijs: stakingen van leraren ten spijt: de salarissen van leraren gingen er dit jaar op vooruit, van 2572 euro naar 2628.
  • Zorg: ook in de zorg gingen de salarissen omhoog. Hoewel het een sector is waar de salarissen gemiddeld lager liggen, gingen de lonen van 2076 euro in 2016 naar 2107 euro in 2017.

De cijfers spreken voor zich. Op de delfstoffensector na, waar de lonen het hoogst liggen en er momenteel rake klappen vallen vanwege het milieubeleid, gaat het goed met Nederland en haar economie. Het gemiddelde salaris in Nederland stijgt langzaam. Maar toch zeggen ook deze cijfers niet alles. Want er zijn sectoren, waar je ook nog een mooie bonus kan opstrijken. Welke sectoren dat zijn, lees je hier.