Recht op een rookvrije werkplek

Recht op een rookvrije werkplek

Recht op een rookvrije werkplek

Sinds 1 januari 2004 heeft iedere werknemer recht op een rookvrije werkplek en is roken op de werkvloer verboden. Je werkgever is wettelijk verplicht er voor te zorgen dat jij in staat bent te kunnen werken zonder hinder van rook te ondervinden. Het rookverbod op de werkplek geldt ook als een roker alleen in een ruimte werkt waar voor de rest niemand komt.

Het rookverbod op de werkplek betekent overigens niet dat er een algeheel rookverbod is in bedrijven. Een werkgever mag afgesloten rookruimtes creëren, maar is hiertoe niet verplicht. De rookruimte mag dan niet gebruikt worden als werkplek en ook mag het niet zo zijn dat mensen door de ruimte heen moeten om op hun werkplek of in de kantine te komen.

Ook kantines en vergaderruimtes
Met de rookvrije werkplek worden niet alleen de werkkamers bedoeld. Het strekt zich uit tot alle delen van het bedrijf: kantines, gangen, toiletten, trappenhuizen, liften, vergaderruimtes en dergelijke. Mocht een bedrijf twee kantines hebben, dan kan de werkgever wel besluiten om van de kleinste beschikbaar een rokersruimte te maken. Hier gelden dan dezelfde regels als in de afgesloten rookruimtes.

Meer weten?
Meer informatie over de Tabakswet vind je op de speciale websites van Stivoro: www.rokenendewet.nl en www.rokenendewerkplek.nl.