Promotie maken als IT'er

Promotie maken als IT'er

Hoe maak je promotie als IT’er? Wat moet je daarvoor doen? En is een stap omhoog de enige manier om een hoger salaris te krijgen of verdieping in de breedte ook goed? We vroegen het aan twee IT-recruiters: Dennis Schutte van Accenture en Bas Westland van e-People. ‘Waarom moet een manager meer verdienen dan een goede techneut?’

 

Wanneer noem je iets een promotie?

Bas Westland (e-People): “Hetzelfde doen voor meer salaris noem ik in elk geval geen promotie. Ik zie promotie als het uitvoeren van een functie met meer verantwoordelijkheid. Doorgaans praat je dan over het managen van mensen of projecten, maar je kunt ook promotie maken door gewoon heel goed te worden in je vak. Dan word je hyperspecialist en een vaandeldrager op een bepaald technologiedomein. Je geeft dan geen leiding aan personen maar aan de technologische competentie. Je zorgt er zo voor dat jouw bedrijf altijd op dat gebied vooroploopt.”

Dennis Schutte (Accenture): “Bij Accenture hebben wij een vrij uitgestippeld carrièrepad met een levelstructuur. Dat begint op level 12 en eindigt op level 1, directieniveau. Promotie maken betekent bij ons dat je een level omhoog gaat. Daar hoort dan meer verantwoordelijkheid bij en een overeenkomstig salaris. Bij level 9 betekent het dat je in projecten een klein team kunt aansturen en bij level 8 een groter team. Hoe verder je promotie maakt, hoe groter je verantwoordelijkheid.”

 

Kan iedereen promotie maken?

Schutte: “De hoogste niveaus zijn niet voor iedereen bereikbaar, maar wij gaan er wel vanuit dat iedereen door kan groeien tot level 7. Daar sturen we ook op. Maar niet iedereen wil altijd maar verder doorgroeien, hebben we gemerkt. Sommige IT’ers vinden het level waarop ze zitten op een gegeven moment wel voldoende. In dat geval zorgen we dat ze zich verder kunnen verbreden binnen dat niveau. Die ruimte bieden wij nu ook. Dat is een verschil met vroeger, toen moest je echt altijd verder omhoog.”

Westland: “Iedereen kan promotie maken, maar het is afhankelijk van je ambitie. Het mooie aan werken in de IT is dat het bij uitstek het vakgebied is waar je ook een hoger salaris kunt krijgen door gewoon beter te worden in je vak.”

 

Moet je per se manager worden om promotie te maken?

Westland: “Nee, gelukkig niet. Zoals gezegd kun je in de IT ook stappen zetten door hyperspecialisatie. Alleen kan dat niet binnen elke organisatie. Vooral bij eindgebruikers zit je op een gegeven moment qua IT-kennis wel aan je max en kun je alleen maar hogerop komen door een leidinggevende rol te nemen. Maar dat is niet waar alle IT’ers gelukkig van worden, omdat ze dan minder inhoudelijk met hun vak bezig zijn. Dan moet je kijken of je niet beter naar een IT-bedrijf moet overstappen, daar waar de echte software-ontwikkeling zit.”

Schutte: “Wij hebben ook gemerkt dat niet iedere IT’er zo nodig hogerop hoeft. Die willen liever de breedte in op het niveau waar ze dan zitten. Prima. Als expert kunnen ze zo ook een belangrijke rol vervullen. Als je ze te veel pusht om hogerop te gaan, jaag je ze alleen maar weg. Dat is zonde, want hun kennis is voor ons erg waardevol.”

 

Kan je salaris ook groeien als je geen manager wordt?

Westland: “Bij bedrijven die hypervakmanschap waarderen, kun je als zogeheten competence lead vaak net zoveel verdienen als een zware IT-manager. Management is ook maar gewoon een vak, net als IT. Waarom zou dat altijd belangrijker zijn dan techniek?”

Schutte: “Als je een goede performance hebt, kun je bij Accenture ook salarisstappen maken. Alleen zijn die wel lager dan wanneer je promotie maakt naar een hoger level. Dat vind ik ook terecht, want daar komt veel meer verantwoordelijkheid bij kijken. Daar word je afgerekend op de prestaties, dus is het logisch dat daar een hogere vergoeding tegenover staat.”

 

Wat moet je doen om promotie te maken?

Westland: “Als je intern promotie wilt maken, moet je kijken naar de carrièrelijnen die de mensen gevolgd hebben die op de plek zitten waar jij ook naartoe wilt. Wat zijn de inhoudelijke dingen die ze moesten kunnen en wat hebben ze gedaan om draagvlak te creëren? Deze twee componenten – inhoud en gedrag – zijn belangrijk voor het maken van een promotie.”

Schutte: “In de eerste jaren draait het bij ons vooral om het verbeteren van je skills. Daarna ga je je bijscholen in kennis over projectmanagement en leidinggeven. Wij bieden dit allemaal standaard aan, en iedereen maakt net zo veel kans om door te groeien als hij die ambitie heeft. Al helpt het altijd om je ambitie extra uit te spreken. Zeker bij andere bedrijven, waar niet zo’n duidelijke groeistructuur heerst als bij ons, is dat vaak noodzakelijk om hogerop te komen. Omdat men anders vaak niet weet wat je wilt.”

Westland: “Zorg daarnaast dat je je actief aanmeldt voor projecten die van strategisch belang zijn in het bedrijf. Dan draag je bij aan iets wat van waarde is en speel je jezelf in de kijker. Het is per bedrijf verschillend wat voor hen belangrijk is. Bij het ene bedrijf staat innovatie centraal, bij het ander kostenbesparing, continuïteit of klantgerichtheid. Kijk wat waardevol wordt geacht en draag daar gericht aan bij. Met alleen maar hard werken kom je er niet.”