Zo maak je een persoonlijk profiel voor je CV

Zo maak je een persoonlijk profiel voor je CV

Een recruiter krijgt doorgaans een flinke stapel sollicitaties te verwerken als er een baan beschikbaar komt in een organisatie. In tal van gevallen stuit hij of zij telkens weer op dezelfde eenheidsbrij van geijkte woorden en zinnen.

Je kunt jezelf echter heel goed van deze grijze massa onderscheiden door extra aandacht te schenken aan het persoonlijk profiel in je CV. Hierin beschrijf je op een levendige manier je persoonlijkheid en je kwaliteiten. Maar let wel op eventuele valkuilen die je tijdens het opstellen van je profielschets tegen kunt komen. In dit artikel geeft Monsterboard je een reeks slimme tips, die eraan bijdragen om je sollicitatiesucces te vergroten.

Je persoonlijk profiel vormt een belangrijk onderdeel van je CV. Het vormt als het ware een bruggetje tussen je persoonlijke informatie en je werkervaring. In dit stukje tekst maak je je persoonlijke eigenschappen kenbaar aan de recruiter. Hieronder vind je enkele tips om een goed persoonlijk profiel voor je CV samen te stellen.

  1. Houd het kort. Beperk je persoonlijk profiel tot maximaal 7 zinnen en verdeel de tekst eventueel in 2 alinea’s als dat overzichtelijker overkomt. Een te lange tekst kan ertoe leiden dat de aandacht van de recruiter verslapt, waardoor je kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek aanmerkelijk kleiner wordt.
  2. Verkoop jezelf. Denk je in dat je een advertentie voor jezelf aan het schrijven bent, waarin je je meest relevante positieve punten naar voren brengt. Benadruk je persoonlijke kwaliteiten op een manier waarop je jezelf aan zou willen nemen voor de job.
  3. Blijf eerlijk. In aansluiting op het vorige punt, moet je er natuurlijk wel voor oppassen, dat je dingen niet mooier voorspiegelt dan ze zijn. Vermeld dus geen kwaliteiten die op geen enkele manier naar de werkervaring in je CV herleid kunnen worden.
  4. Houd het relevant. Stel, je vindt het leuk om je vrije tijd tussen de schapen door te brengen, dan heeft het natuurlijk weinig zin om zoiets in je profielschets te vermelden als je solliciteert op een functie als administratief medewerker. Als je daarentegen met je sollicitatie een nieuwe baan als schaapherder probeert te bemachtigen, is het natuurlijk wel relevant om je voorliefde voor deze dieren te noemen.
  5. Voorkom voorspelbaarheid. Recruiters zien keer op keer dezelfde woorden in de binnengekomen sollicitaties terugkeren. Het lijkt wel alsof iedereen in de wereld betrokken, ambitieus en resultaatgericht is. Laat zien dat je anders bent en zorg voor meer creativiteit in je tekst.
  6. Verduidelijk jezelf. De opsommingen in een CV kunnen soms te beknopt zijn om een duidelijk beeld te scheppen. Verklaar bijvoorbeeld in 1 of 2 zinnen waarom er een gat in je werkoverzicht zit. Ben je een jaar gaan reizen of was je langdurig werkloos in die periode? Heb je in die ‘lege’ periode iets gedaan wat in positieve zin aansluit op de baan waarop je solliciteert, vermeld dat dan.
  7. Lever maatwerk af. Maak je er niet te gemakkelijk van af door slechts één persoonlijk profiel voor al je toekomstige sollicitaties op te stellen. Het beste resultaat bereik je door dit stukje tekst telkens een beetje aan te passen, zodat het steeds goed aansluit op de individuele behoeften van je mogelijk toekomstige werkgever.
  8. Vis de fouten eruit. Check het profiel in je CV nog eens heel erg goed op stijl- en spelfouten voordat je je sollicitatie verstuurt. Het beste resultaat behaal je door de tekst hardop aan jezelf voor te lezen. En schaam je er ook niet voor om de hulp van bijvoorbeeld een familielid in te schakelen voor een laatste extra controle.

Als een recruiter een goed geschreven persoonlijk profiel onder ogen krijgt, vergroot dat je kans om voor een sollicitatiegesprek te worden uitgenodigd aanmerkelijk. Om dat doel te bereiken is het natuurlijk nog wel van groot belang dat ook de rest van je CV er overzichtelijk en aantrekkelijk uitziet.