Inhoud van je contract

Inhoud van je contract

Inhoud contract

Een contract of arbeidsovereenkomst ga je aan wanneer je een (tijdelijke) baan aanneemt. Het contract is een persoonlijk document tussen jou en de werkgever en kan niet zomaar worden ontbonden. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn, maar het is wel verstandig om afspraken op papier te zetten. Zo weet iedereen precies wat de afspraken zijn en wat ze kunnen verwachten en je hebt bewijs van de overeenkomst mocht dit nodig zijn.

Verplichte informatie op jouw contract

De werkgever is verplicht om jou als werknemer bepaald informatie te verschaffen over jouw baan of, zoals het officieel heet, de arbeidsverhouding. 

Over jouw functie

  • Naam van de werkgever
  • Naam van de werknemer (jouw naam)
  • Naam van de functie
  • Datum indiensttreding
  • Locatie waar je gaat werken
  • Salaris (loon)
  • Arbeidstijden
  • Aantal vakantiedagen

Deze informatie hoeft niet in jouw contract of arbeidsovereenkomst te staan, soms staat deze informatie opgenomen in de CAO of in een apart document. Het mag officieel voor én na je eerste werkdag verstrekt worden, maar het is aan te raden om deze informatie al op te vragen voordat je je handtekening zet onder jouw nieuwe contract. Dan weet je precies waar je aan toe bent. 
 

Voorwaarden of bedingen in de overeenkomst

In je arbeidsovereenkomst kunnen bijzondere bedingen opgenomen worden. Dit is de officiële benaming voor voorwaarden in een overeenkomst. Deze kunnen zijn ter bescherming van de werknemer en sommige zijn door de wet gereguleerd.
 

Proeftijdbeding

Een proeftijd moet altijd schriftelijk overeengekomen worden door beide partijen. Deze proeftijd geeft iedereen de kans om uit te vinden of het ook in de praktijk klikt met elkaar. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen zonder opgaaf van reden de arbeidovereenkomst beëindigen.

Om jou als werknemer te beschermen bedraagt de maximale proeftijd twee maanden bij een vast contract voor een vaste functie. Voor overeenkomsten voor bepaalde tijd (maximaal twee jaar), is de proeftijd zelf een maand.

Bepaaldetijdbeding

Een functie voor bepaalde tijd hoeft niet perse schriftelijk vastgelegd te worden. Maar om zekerheid te hebben en afspraken wederzijds helder te krijgen, is het wel verstandig om dit vast te leggen. Wil jij (of de werkgever) dat de overeenkomst tussentijds opgezegd kan worden? Leg dit dan schriftelijk vast in 'een beding van tussentijdse opzegging'.

Concurrentiebeding

Dit beding bepaalt dat de werknemer beperkt wordt in zijn nieuwe werkzaamheden als zijn contract eindigt. Het kan inhouden dat de werknemer niet bij een concurrent mag werken of geen zakenrelaties of -contacten mag meenemen naar zijn nieuwe werk. Soms houdt het in dat je de komende jaren geen vergelijkbare werkzaamheden mag uitvoeren in een bepaalde regio. 
Lees dit onderdeel vooraf goed door, het kan je beperken in je mogelijkheden als je in je carrière weer een volgende stap wilt zetten. 

Incorporatiebeding

Het incorporatiebeding houdt in dat in de arbeidsovereenkomst een andere regeling wordt opgenomen (geïncorporeerd). Dit kan een CAO zijn of een interne ondernemingsregeling. In het arbeidscontract van Bedrijf & co. staat dan bijvoorbeeld: “Het arbeidsvoorwaardenreglement van Bedrijf & co. van januari 2010 maakt deel uit van deze arbeidsovereenkomst"
Deze regel stelt hiermee dat de arbeidsvoorwaarden in dat reglement ook van toepassing zijn op de werknemer. Indien dit arbeidsvoorwaardenreglement (of CAO) gewijzigd wordt, ben je als werknemer ook aan deze wijziging gebonden, tenzij dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Lees deze geïncorporeerde voorwaarden óók goed door, zodat je weet wat je tekent.

Wijzigingsbeding

Dit beding houdt in dat de werkgever de voorwaarden in het contract tussentijds mag wijzigen, zonder dat jij deze voorwaarden schriftelijk of mondelijk hoeft te aanvaarden. Met andere woorden: je arbeidsovereenkomst kan gewijzigd worden en jouw werkgever hoeft jou alleen te vertellen dát het gewijzigd is. Jij hoeft hier geen akkoord op te geven. Een wijziging mag echter alleen worden doorgevoerd als de werkgever daarbij een zwaarwichtig belang heeft en het niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Je dient wel

Boetebeding

Een boetebeding geeft de werkgever de mogelijkheid om bij een overtreding een boete op te leggen en is alleen geldig als het schriftelijk vast staat. Hierin moet beschreven worden om welke overtredingen het gaat en wat de consequenties zijn. In het geval van een geldboete, moet ook aangegeven worden waar het geld naartoe gaat, de boete mag niet ten bate komen van de manager,  of derden.

Ontbindende voorwaarde

Soms is er sprake van ontbindende voorwaarde(n). Als deze zich voordoen kan de overeenkomst per direct beeïndigd worden. Deze voorwaarden mogen niet in strijd zijn met het ontslagrecht en moet objectief te bepalen zijn. Te weinig werk, slecht functioneren of misdragen zijn geen geldige ontbindende voorwaarden omdat dit afhankelijk is van de zienswijze van degene die het beoordeelt.

Het is van groot belang om altijd je hele contract te lezen (inclusief eventuele geïncorporeerde voorwaarden). Alleen dan weet je precies wat je te wachten staat in de functie maar ook als één van de partijen de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Staan er paragrafen in die je niet goed begrijpt? Vraag dan of HR het met je door wilt lopen of kijk er naar met een juridisch deskundige.