Hoe neem je ontslag

Hoe neem je ontslag

Mondeling ontslag
Op het moment dat je zeker weet dat je weg wilt, zul je je direct leidinggevende in moeten lichten. In eerste instantie gebeurt dit meestel mondeling. Dit hoeft niet, maar is wel zo eerlijk en oprecht. Mocht je een arbeidsconflict hebben en wil je werkelijk niemand meer onder ogen komen, dan kun je ook besluiten om alleen schriftelijk ontslag te nemen.

Als je je baas mondeling op de hoogte stelt, zorg dan dat je goed voorbereid bent. Hij zal je vanzelfsprekend naar jouw beweegredenen vragen. Je bent niet verplicht die te geven, maar zorg in elk geval dat je iets van een antwoord hebt op deze vragen. Probeer het gesprek professioneel en positief te houden. Je kunt je baas misschien nog eens nodig hebben in je nieuwe arbeidsverband of voor eventuele referenties.

Het kan ook zijn dat je baas een tegenzet doet door je een hoger salaris of een promotie in het vooruitzicht te stellen. Bedenk van tevoren hoe graag je weg wilt (als je nog geen andere baan hebt) en of je je hierdoor op andere gedachten zou kunnen laten brengen. Wil je alleen weg omdat je te weinig verdient? Of spelen er meerder oorzaken mee. Mocht het aanbod toch verleidelijk klinken, aarzel dan niet om enkele dagen bedenktijd te vragen. Laat je in geen geval overdonderen!

Schriftelijk ontslag
Een arbeidsovereenkomst hoef je niet schriftelijk op te zeggen, maar wij adviseren je uit bewijsoogpunt dit wel te doen. Een reden hoef je hierbij niet te geven, tenzij daarom gevraagd wordt. Vermeld in elk geval:

  • de datum boven de brief
  • de naam van je baas aan wie je de brief richt
  • dat je besloten hebt ontslag te nemen (reden hoeft niet, mag wel)
  • de ingangsdatum van het ontslag - inclusief opzeggingstermijn
  • je naam
  • je handtekening

Ook voor je ontslagbrief geldt: hou het professioneel. Ga je met ruzie weg, hou je brief dan kort en zakelijk. Heb je een leuke tijd gehad, dan is dat wel raadzaam om te benadrukken. Kijk hier voor een voorbeeldbrief.

TIP: verstuur je brief aangetekend zodat je zeker weet dat hij is binnengekomen. Of overhandig hem persoonlijk.