Hoe werkt het Engelse cijfersysteem?

Hoe werkt het Engelse cijfersysteem?

Internationale ambities of zie je een vacature van een internationaal bedrijf waar gesproken wordt over grades? Of misschien kijk je gewoon veel series? Dan is het je vast opgevallen dat de beoordelingssystemen niet in alle landen hetzelfde zijn.

Waar in Nederland de cijfers van tentames of vakken worden aangeduidt met een nummer (7,3 of een 5,6), zijn in andere landen percentages of letters gebruikelijk. Nu is het al snel duidelijk wanneer iets positief of negatief is, maar wanneer je in een sollicitatiegesprek of -brief wilt refereren aan jouw grades, is het wel zo handig als je kunt vergelijken.
 

Vergelijkingstabel Nederlandse en Engelse cijfers

  Percentage

  Engelse cijfers

  Nederlandse cijfers

70 - 100

A-, A of A*

7.5 – 10.0

60 - 69

B

7

50 - 59

C

6.5

40 - 49

D

6

30 - 39

E

5.5

0 – 29

F

Onvoldoende

(bron: www.epnuffic.nl)

 

  • Op Britse middelbare scholen worden resultaten aangeduidt met de letters A tot en met F
  • Cijfers, zoals in Nederland, worden bepaald aan de hand van een percentage
  • Voor een voldoende bij een cijfer, moet minimaal 30% gescoord zijn op de toets