Geplaatst op

30+ dagen geleden

Locatie

Leiderdorp, ZH

Beschrijving

Inhoud vacature - Verzorgende IG vanaf niveau 3 Verzorgende IG vanaf niveau 3 Kern de functie De kern van het vak verzorgende wordt beschreven binnen het taakgebied de zorgverlening en bestaat uit het stimuleren, ondersteunen of behouden van een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager met een zorgvraag als gevolg van ziekte, stoornis, handicap of beperking. De verzorgende IG integreert hierbij veel verschillende taken. Situatieschets De verzorgende IG werkt in de thuissituatie van de cliënt en levert hierbij haar aandeel aan verantwoorde en doelmatige zorg. Het stimuleren, ondersteunen of compensatie bieden bij niet toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied is het centrale thema binnen het werk van verzorgenden. Doel van de verzorgende IG is een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager te realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De verzorgende IG is hierbij gericht op het achterhalen van behoeftes en wensen van zorgvragers en het ondersteunen daarvan. Hoofdtaken Ondersteunen van de zorgvrager bij de persoonlijke basiszorg Ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen en een huishouden voeren Ondersteunende begeleiding bieden Zorgvrager voorlichting, advies en instructie geven Verpleegtechnisch handelen door verzorgenden Samenwerken en afstemmen van zorg Bijdragen aan het verbeteren van de organisatie van de zorg, het beheer en de kwaliteit Ontwikkelen en professionaliseren van het beroep van verzorgende Functie-eisen Vaardigheden/verantwoordelijkheden Kennis: Heeft een afgeronde MBO opleiding op kwalificatieniveau 3 Vaardigheden: Stelt behoefte zorgvrager centraal Signaleert veranderingen in de situatie van de zorgvrager en mantelzorger Kan ondersteuning beiden bij persoonlijke basiszorg Kan ondersteunende begeleiding bieden Kan ondersteuning bieden bij wonen en een huishouden voeren Kan ondersteunen en activeren tot zelfstandigheid Geeft voorlichting, advies en instructie over persoonlijke basiszorg Voert verpleegtechnische handelingen uit Werkt professioneel en accuraat Communiceert adequaat Brengt informatie en advies op een begrijpelijke manier over Werkt methodisch en resultaatgericht Werkt efficiënt Neemt besluiten over de zorgverlening Werkt samen met andere partijen aan continuïteit van zorgverlening Bewaakt grenzen en gaat beheerst om met spanningen Bewaakt eigen arbeidsomstandigheden en positie Begeleidt en ondersteunt nieuwe collega’s en studenten Handelt overtuigend bij knelpunten Neemt nieuwe kennis en vaardigheden in zich op Reflecteert op haar eigen handelen Past ontwikkelingen in het vakgebied toe Sociale vaardigheden Kan cliënten overtuigen, stimuleren en motiveren bij hun zelfzorg en bij het aanbrengen van structuur, kan omgaan met weerstanden en beschikt hierbij over doorzettingsvermogen Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen en kan omgaan met conflicten Kan samenwerken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie Zelfstandigheid Werkt zelfstandig volgens door de instelling vastgestelde protocollen en richtlijnen Valt in complexere situaties terug op kennis binnen het team of de leidinggevende Overige functie-eisen Noodzakelijk is dat er hygiënisch / systematisch / methodisch en ordelijk wordt gewerkt Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntengegevens Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke, soms uitzichtloze situaties Inconveniënten Er is sprake van fysieke belasting door het veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving Arbeidsvoorwaarden Salaris: FWG 30/35 CAO VVT Werktijden: nader te bepalen Secundaire arbeidsvoorwaarden: deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), fietsplan bij vast contract Divers: bijlage lijst met handelingen en deskundigheid niveaus
Source: Zorgorganisatie Zorg-Vuldig BV