geplaatst op

30+ dagen geleden

Locatie

functieomschrijving

Waar ga je werken?

De specialistische wijkgerichte en herstel gerichte GGZ-teams van GGZ Noord-Holland-Noord zijn het ambulante hart van onze organisatie.
Je gaat werken in een regioteam in West-Friesland dat gespecialiseerd is in het verlenen van psychiatrische zorg aan volwassenen. Het team werkt outreachend en legt actief contact met de doelgroep in hun eigen leefomgeving. Door het specialistische karakter van het team is het werkgebied groter dan de reguliere ggz-teams. Het team (11 fte) is multidisciplinair en bestaat uit artsen, psychologen, SPV-ers en casemanagers. Enthousiasme, goede samenwerking en afstemming, ook met je collega-psychiaters en het behalen van uitstekende aantoonbare resultaten, kenmerkt het team. Je staat er dus nooit alleen voor, dat maakt het werken voor het GGZ-team Hoorn-Drechterland leuk! Alle expertise die een cli nt nodig heeft voor herstel is aanwezig. Het team werkt op locatie Hoorn.

Naast het werk in het GGZ-team kan je jouw kennis en kunde delen in een van de 27 expertnetwerken van GGZ Noord-Holland-Noord. Deze actieve kennisnetwerken richten zich elk op een eigen aandachtsgebied. Vind jij ook dat je door het delen van kennis met anderen, effectiever kunt behandelen? We zien je graag als leadexpert van een van die expertnetwerken!

Wat ga je doen?

Hoe het werk als verpleegkundig specialist er bij GGZ NHN uitziet? Dat vertelt Robin in deze video:

Als verpleegkundig specialist heb je de verantwoordelijkheid over zowel verpleegkundige als medische taken. Je voert opnamegesprekken, zet een beleid/behandeling uit in samenwerking met jouw team en geeft deze vorm. Jouw werk staat in het teken van herstel en functioneren van de cli nt. Je doet risicotaxaties en speelt in op acute situaties van de dag. Je monitort de somatische toestand van de pati nt en indiceert voor eventueel aanvullend onderzoek. Je houdt contact met het steunsysteem van de pati nt en geeft psycho-educatie.

In het kort:
- Je levert een bijdrage aan diverse herstel gerichte ontwikkelingen en past therapeutische en/ of verpleegkundige interventies toe.
- Je voert zelfstandig individuele-, systeem- en groepsbehandelingen uit.
- Je bent verantwoordelijk voor een adequate interdisciplinaire afstemming en uitvoering van een gedifferentieerd behandelaanbod, waarbij je een bijdrage levert aan de verdere (inhoudelijke) ontwikkeling.
- Je vindt het leuk om te netwerken en onderhoudt contacten met collega behandelaren, verwijzers, ketenpartners en instanties.
- Bij het uitvoeren van je werkzaamheden verwachten wij dat je naast mondelinge overdracht tevens zorgdraagt voor een schriftelijke terugkoppeling en verslaglegging van het consult.


Verder

- Je geeft samen met het multidisciplinair team vorm aan de functie van verpleegkundig specialist.
- Je stemt de zorg af met naasten en ambulante behandelaren in overleg met de psychiater.
- Je diagnosticeert, behandelt en begeleidt pati nten.

Wie ben jij?

Je kunt als geen ander de vertaalslag maken van psychische klachten of psychiatrische stoornissen naar de juiste verpleegkundige benadering. Wij zoeken een creatieve , flexibele en gedreven collega die zijn of haar brede kennis kan inzetten in het GGZ team. Je bent een teamplayer en je houdt van uitdagingen in je werk.

Natuurlijk verwachten we ook een en ander van jou! Jij

- beschikt over een gevarieerd behandelrepertoire of bent bereid je dat eigen te maken;
- hebt affiniteit met bemoeizorg en complexe problematiek;
- hebt naast de rol van regiebehandelaar affiniteit met zorginnovatie, onderzoek en (team)coaching;
- bent in staat professioneel om te gaan met verschillende belangen en opvattingen vanuit de cli nt, zijn systeem en de betrokken professionals. De mogelijkheden en wensen van de cli nt en zijn systeem staan hierbij centraal;
- beschikt over een grote mate van zelfreflectie en bent zeer samenwerkingsgericht, ook ten aanzien van de eigen caseload;
- hebt ervaring met de rol van regiebehandelaar en medicatieconsulten passend bij je vakgebied;
- bent op de hoogte van de ontwikkelingen in je vakgebied;
- hebt kennis van en affiniteit met cognitief-gedragstherapeutische behandelingen, autisme, bipolaire stoornissen en herstelgericht werken en heb je belangstelling voor psychodiagnostiek;
- hebt uitstekende organisatorische en coachende kwaliteiten;
- bent goed thuis in de digitale wereld en maakt je nieuwe programmas snel eigen


Om in aanmerking te komen voor deze functie ben je gevaccineerd of heb je geen bezwaar tegen vaccinatie tegen Hepatitis-B. Ook dien je een VOG te kunnen overhandigen die niet ouder is dan drie maanden op het moment dat je in dienst komt en ben je geregistreerd als verpleegkundig specialist volgens de wet BIG. Daarnaast ben je in het bezit van eigen vervoer.

Wat wij bieden

Wij gaan graag met je in gesprek over jouw ideale baan. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hun werk gezond, veilig en met plezier doen. Wij stimuleren mobiliteit en ontwikkeling om daarmee de duurzame inzetbaarheid te vergroten. GGZ NHN is een open, inclusieve organisatie, waar we je graag thuis laten voelen.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg:

Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring FWG 65 Maximaal 5.553,00 bruto per maand
Eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag 8%
Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fietsplan)
166 vakantie uren en 35 LFB uren per jaar op basis van fulltime dienstverband (36uur)
Mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve ziektekostenverzekering
Goede pensioenregeling met werkgeversbijdrage van 50%
Onbeperkt toegang tot e-academy met een groot aanbod aan vakinhoudelijk en persoonlijke trainingen Toegang tot de FIT-academy waar medewerkers kennis en expertise delen.

Solliciteren?

Lijkt het jou leuk om bij het GGZ-team Hoorn-Drechterland te werken en pas je binnen het gevraagde profiel?
Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Voor vragen kan je contact opnemen met Arno Hiemstra (manager) op 06-10 66 05 34 of mailen naar A.hiemstra@ggz-nhn.nl.
Eerst kennis maken met een van de Verpleegkundig Specialisten van GGZ NHN? Ook dat is natuurlijk altijd mogelijk!

Over GGZ Noord-Holland-Noord

Je gaat werken bij een van de meest innovatieve GGZ instellingen van Nederland, GGZ Noord-Holland-Noord.
Wij vinden dat al onze inspanningen en die van partijen waarmee wij samenwerken leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis. Ons streven is het herstelproces van onze klant optimaal te ondersteunen. Wij doen dit zoveel als mogelijk in de eigen omgeving en altijd samen met de klant en diens betrokkenen. Onze ambitie is een klantgerichte organisatie te zijn waarvoor al onze medewerkers hun deskundigheid inzetten en zo bijdragen aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van onze klanten. De belangrijkste kernwaarde gaat dus over ons bestaansrecht: de klant. De andere kernwaarden innovatiekracht en flexibiliteit zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit. Wij leveren ambulante topzorg en stellen alles in het werk om dit te realiseren. Dit doen vanuit een overtuiging die al jaren is verankerd in onze organisatie. Opname in een kliniek beschouwen wij als een intermezzo tijdens een ambulante behandeling.

Je bent werkzaam in een of meerdere onderdelen van de organisatie. Bij GGZ Noord-Holland-Noord kan je een leidende rol spelen in de onze kennisnetwerken en draag je bij aan zorgvernieuwing. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hun werk gezond, veilig en met plezier doen. Wij stimuleren mobiliteit en ontwikkeling om daarmee de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Bron: GGZ Noord Holland Noord